LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 112
 
BỘ LUẬN
II

SỐ 1645 - 1648
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
 LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 828 *
device

* Trang 829 *
device

Lời Giơi Thiệu

Ngày nay, có thể nói, đại đa số Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đều nhận thấy, một bộ Đại Tạng Kinh bằng chữ Việt là nhu cầu hết sức bức thiết, vì hai lý do:
 
Thứ nhất, hầu hêt các nước Phật giáo châu Á, kể cả Lào và Campuchia, đều đã có Đại Tạng Kinh riêng của họ, lẽ ra Phật giáo Việt Nam cũng đã phải có từ lâu rồi, nhưng cho đến nay vẫn chưa: điều này chứng tỏ Phật giáo Việt Nam đã thua kém Phật giáo các nước bạn rất xa. Đó là điều mà giới Phật giáo Việt Nam, đặc biệt giới xuất gia, cần quan tâm suy nghĩ.
 
Thứ hai, khả năng học tập, nghiên cứu Phật giáo trực tiếp qua Đại Tạng Kinh chữ Hán, có thể sẽ mỗi ngày một sút giảm dần; như vậy, nếu không có được bộ Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh và gấp rút, thì e các thế hệ học Phật tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, học hỏi; và về lầu về dài, sự phát huy tinh thần Phật pháp ở Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu không nói bị hạn chế.
 
Chúng tôi nhấn mạnh, “Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh”, có nghĩa là trước nay  ở Việt Nam tuy cũng đã có một số lớn kinh điển Hán văn được dịch sang chữ Việt rồi, nhưng số đó còn rời rạc, lẻ tẻ, chứ chưa được tổ chức thành hệ thống hẳn hoi cho đúng với danh nghĩa Đại Tạng Kinh như tạng chữ Hán, để truyền trì cho đời sau, Hơn nữa, “hoàn chỉnh” còn có nghĩa là Đại Tạng Kinh chữ Việt phải gồm đủ Kinh, Luật, Luận và những tác phẩm chú thích, sớ giải v.v… của các bậc Tổ sư tiền bối cũng như của các học giả cận đại.
 
Nay, chúng tôi được biết, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tiến sĩ Triết học – hiện đang ở bên Đài Loan, phát nguyện đứng ra tổ chức phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh chữ Việt. Hòa thượng đã hoạch định một chương trình phiên dịch và ấn loát quy mô, công việc đang được tiến hành một cách thuận lợi và đều đặn. Chúng tôi vô cùng hân hoan và xin nhất tâm tùy hỷ.
 
Nhưng đây là sự nghiệp lớn lao, công đức cũng vô lượng, không phải sức của một người có thể chu toàn được, mà phải cần sự hỗ trợ của nhiều người. Cái khó trước kia là ở chỗ đã chưa có ai đề xướng và đứng ra gánh vác trách nhiệm, cho nên dù có người muốn hỗ trợ cũng không biết hướng về đâu. Thì nay đã có Hòa thượng Tịnh Hạnh, tương

* Trang 830 *
device

Đối đủ năng lực và điều kiện, đứng ra cán đáng công việc to lớn này, nên chúng tôi chí thành tha thiết thỉnh cầu chư tôn Hòa thượng, chư Đại đức Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, hãy phát đại tâm hộ trì Phật pháp, giúp đỡ Hòa thượng Tịnh Hạnh bằng hai cách:
 
  • Tích cực tham gia công trình phiên dịch, hiệu đính, chứng nghĩa góp ý v.v…
  • Hỗ trợ tài chính, tùy theo khả năng, cho công trình án loát, xuất bản v.v…
Đây là việc chung, có ảnh hưởng rất lớn đối với tiền đồ Phật giáo Việt Nam, chúng tôi ước mong quí vị sốt sắng tham gia, để phúc quả to tát này mau được viên mãn.
 
Sự nghiệp phiên dịch và xuất bản Đại Tạng Kinh chữ Việt, khi được hoàn thành, sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển nền văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời, giúp nâng cao địa vị của Phật giáo Việt Nam lên ngang tầm địa vị của các nước Phật giáo trên thế giới.
 
Nguyện cầu chư Phật, Bồ-tát, Thánh tăng, Hộ pháp, Hộ pháp thiện thần gia vị cho Hòa thượng Tịnh Hạnh và toàn thể quí vị Mạnh thường quân hộ trì Chánh pháp mau thành tựu đại nguyện.
 
Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ-tát đại chứng minh.
 
Sài Gòn ngày 16 – 12 – 1998
Hội đồng Chứng minh
 

* Trang 831 *
device

Lời Nói Đầu
 
Ba tạng giáo điển là kho tàng của trí tuệ Bát-nhã, là chìa khóa của sự thành tựu đạo nghiệp. Hơn mười ba thế kỷ trước, thấu triệt lẽ này, Đại sư Huyền Tráng đã phát đại hùng tâm phiên dịch kiện toàn ba tạng giáo điển, giúp Trung Quốc hồng phước sở hữu Trung văn Đại Tạng kinh.
 
Trải năm mươi năm ấp ủ một hoài bão tương tự, mãi đến ngày nay, chúng tôi, mới tạm hội đủ nhân duyên để thực hiện bộ Việt tạng; thành tựu ấy chẳng thể, chẳng phải do một cá nhân: nó là thành quả của một công đức cộng đồn, do nhiều trái tim, bộ óc hợp lại.
 
Xưa kia, sự hiện diện của Hán tạng đã góp phần to lớn vào sự nghiệp nâng cao đời sống văn hóa, tâm linh của Trung Hoa, giúp nước này đủ sức mạnh gốc rễ để đứng vững trước bao phong ba, thử thách. Nhận định về điều này, ông Phùng Hữu Lan, giáo sư Viện đại học Bắc Kinh đã viết:
 
“Vào thời đại Nam Bắc triều, giới tư tưởng Trung Quốc lại có sự chuyển mình lớn lao. Bởi vì lúc đó tư tưởng Phật giáo truyền vào Trung Quốc có hệ thống, người Trung Quốc đối với Phật giáo truyền vào Trung Quốc có hệ thống, người Trung Quốc đối với Phật giáo cũng thâm nhập hiểu được những huyền diệu sâu xa. Từ đó cho đến thời sơ diệp nhà Tống, những người có tư tưởng lỗi lạc nhất của Trung Quốc đều là những người nghiên cứu tư tưởng đạo Phật (khoảng năm sáu trăm năm). Tư tưởng Phật giáo vốn là sản vật của Ấn Độ nhưng được người Trung Quốc giảng giải, phần nhiều đem tư tưởng đó thâm nhập vào khuynh hướng tư tưởng người Trung Quốc, biến thành tư tưởng Phật giáo của Trung Quốc.” *
 
Sự hiện diện của Việt tạng đối với dân tộc ta đương nhiên cũng là như thế.
 
Về mặt nội dung, Việt tạng tiếp nạp cả Đại tạng Bắc truyền và Đại tạng Nam truyền. Về phần Đại tạng Bắc truyền, quan trọng nhất được chọn từ Đại Chánh Tan Tu Đại Tạng Kinh, Tục Tạng Kinh…; thêm vào những sắc thái đặc biệt của Đại tạng Tây Tạng, Nhật Bổn; những văn bản tư tưởng Phật giáo của các vị Cao tăng học giả Đông, Tây cận đại; tất cả vào khoảng một ngàn tập, mỗi tập dày một ngàn trang khổ 17x24 cm, như
 
* Trung Quốc Triết Học Sử, trang 661, xb. 1970 tại Đài Loan:
“Nam Bắc triều thời, Trung Quốc tư tưởng giới hựu hữu đại biến động. Cái ư thị thời Phật giáo tư tưởng hữu hệ thống đích du nhập, nhi Trung Quốc nhơn đối chi diệc năng hữu thậm thâm liễu giải. Tự thử dĩ hậu, dĩ chí Tống sơ Trung Quốc chi đệ nhất lưu tư tưởng gia, giai vi Phật học gia. Phật học bổn vì Ấn Độ chi sản vật, đản Trung Quốc nhơn giảng chi, đa tương kỳ gia nhập Trung Quốc tư tưởng chi khuynh hướng, dĩ sử thành vi Trung Quốc chi Phật học. “

* Trang 832 *
device

quý vị đang có trước mắt.
 
Chỉ nói sơ qua, đã mường tượng được công việc thực hiện Việt tạng là khó khăn như thế nào. Thử liếc nhìn qua nước Nhật Bổn chẳng hạn: chỉ mỗi phần việc biên tập tu đính dành cho bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (vì toàn bộ Đại Tạng Trung văn và Đại Tạng Nhật Bổn đã hoàn thành từ lâu), do hai học giả Phật giáo lỗi lạc vả Nhật Bản là Cao Nam Thuận Thứ Lang (Junjiro Takakusu) và Độ Biên Hải Húc (Watanabe) chủ trì, cùng với sự cộng tác của nhiều học giả Phật giáo và Đông phương học mà phải cống hiến ròng rã mười ba năm trí tuệ tâm huyết, mới tạm gọi là hoàn chỉnh.
 
Việc đã đành là khó, ngàn khó vạn khó, nhưng lẽ nào thấy khó mà không làm. Tự lượng sức mình có hạn, nhưng vì mỗi phút lòng thao thức cho sinh mệnh, tiền đồ của Phật giáo và dân tộc Việt Nam, chúng tôi đã mạo muội đứng lên khởi xướng, những mong một gọi nghìn thưa: mỗi Phật tử người Việt, xin ý thức trách nhiệm của mình, tự nguyện góp phần công đức vào sự nghiệp thực hiện bộ Việt tạng này, chẳng những là một phương tiện thù thắng để hoằng dương Chánh pháp, mà còn là đối với nền văn hóa dân tộc được cống hiến vô cùng sâu rọng, cũng xứng đáng là một tôn giáo đã có mặt trên đất nước Việt Nam ngót hai ngàn năm lịch sử.
 
Hôm nay Việt tạng bắt đầu xuất bản, vì là lần đầu, mặc dầu chúng tôi cố gắng đến mức tối đa, nhưng chắc cũng khó tránh khỏi những khuyết điểm về hình thức lẫn nội dung; hy vọng những vị cao kiến chỉ dạy để kịp thời sửa lại trong những tập sau cũng lần tái bản. Ở đây chúng tôi xin ghi ơn những vị tiền bối đã âm thầm góp sức, cũng như nhiều vị phụng hiến trí tuệ và mồ hôi qua sáu năm và những ngày sắp tới vào công việc gian lao này. Sau hết, không quên cảm ơn Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua, đã dành cho chúng tôi nhiều sự dễ dàng trong khi thực hiện Đại Tạng Kinh chữ Việt.
 
Kính chúc Quý vị vô lượng cát tường.
 
Viết tại chùa Pháp-bảo TP. Hồ Chí Minh
Ngày 06 tháng giêng năm Canh thìn
 
P.L: 2544 – (2000)
 
Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH
 

* Trang 833 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH


I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...
V-Số:

* Trang 834 *
device

1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh
 
 

* Trang 835 *
device

MỤC LỤC
(BỘ LUẬN 2 – TẬP 112)

SỐ 1645 – LUẬN CHƯƠNG SỞ TRI................................................................................. 3
LỜI TỰA............................................................................................................................... 3
QUYỂN THƯỢNG.............................................................................................................. 5
PHẨM THỨ NHẤT : KHÍ THẾ GIỚI................................................................................. 5
PHẨM THỨ HAI: TÌNH THẾ GIỚI................................................................................... 11
QUYỂN HẠ.......................................................................................................................... 23
PHẨM THỨ BA:ĐẠO PHÁP.............................................................................................. 30
PHẨM THỨ TƯ: QUẢ PHÁP............................................................................................. 31
SỐ 1646- - LUẬN THÀNH THẬT...................................................................................... 45
QUYỂN 1: LUẬN PHÁT TỤ TRUNG PHẬT BẢO.......................................................... 45
PHẨM 1: SỞ CỤ TÚC......................................................................................................... 45
PHẨM 2: THẬP LỰC........................................................................................................... 51
PHẨM 3: TỨ VÔ ÚY........................................................................................................... 53
PHẨM 4:MƯỜI HIỆU......................................................................................................... 57
PHẨM 5: BA NGHIỆP KHÔNG CẦN PHÒNG HỘ........................................................ 59
PHẨM 6: LUẬN PHÁP BẢO – SƠ TAM THIỆN............................................................. 61
PHẨM 7:CHÚNG PHÁP..................................................................................................... 63
PHẨM 8:MƯỜI HAI BỘ KINH.......................................................................................... 66
PHẨM 9: TĂNG BẢO LÀ LUẬN VỀ SỰ THANH TỊNH LÀM ĐẦU TIÊN................. 68
PHẨM 10: PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH............................................................................. 69
PHẨM 11: RUỘNG PHƯỚC............................................................................................... 73
PHẨM 12: CÁT TƯỜNG..................................................................................................... 75
QUYỂN 2.............................................................................................................................. 76
PHẨM 13:LẬP LUẬN......................................................................................................... 76
PHẨM 14: LUẬN MÔN...................................................................................................... 79
PHẨM 15: TÁN LUẬN........................................................................................................ 82
PHẨM 16: BỐN PHÁP........................................................................................................ 86

* Trang 836 *
device

PHẨM 17:  TỨ ĐẾ................................................................................................................ 89
PHẨM 18:PHÁP TỤ............................................................................................................. 93
PHẨM 19: TRƯỚC MƯỜI LUẬN CÓ TƯỚNG................................................................ 98
PHẨM 20: VÔ TƯỚNG....................................................................................................... 102
PHẨM 21: CÓ HAI ĐỜI...................................................................................................... 104
PHẨM 22: HAI ĐỜI QUÁ KHỨ VỊ LAI ĐỂU KHÔNG................................................. 105
PHẨM 23: TẤT CẢ PHÁP “ CÓ” “KHÔNG”.................................................................... 107
QUYỂN 3.............................................................................................................................. 108
PHẨM 24: CÓ TRUNG ẤM................................................................................................ 108
PHẨM 25: KHÔNG CÓ TRUNG ẤM................................................................................ 109
PHẨM 26:THEO THỨ LỚP................................................................................................. 111
PHẨM 27: TRONGMỘT LÚC............................................................................................ 112
PHẨM 28: THOÁI LUI........................................................................................................ 113
PHẨM 29: KHÔNG THOÁI LUI........................................................................................ 114
PHẨM 30: TÂM TÁNH....................................................................................................... 116
PHẨM 31: TƯƠNG ƯNG,BẤT TƯƠNG ƯNG.................................................................. 117
PHẨM 32: NGHIỆP QUÁ KHỨ......................................................................................... 118
PHẨM 33: BIỆN LUẬN VỀ TAM BẢO............................................................................ 119
PHẨM 34: VÔ NGÃ............................................................................................................ 120
PHẨM 35: CÓ NGÃ KHÔNG NGÃ................................................................................... 122
PHẨM 36: NHÓM KHỔ ĐẾ SẮC TƯỚNG TRONG SẮC LUẬN................................... 136
PHẨM 37: TÊN GỌI SẮC................................................................................................... 127
PHẨM 38: BỐN ĐẠI GIẢ DANH...................................................................................... 128
PHẨM 39: BỐN ĐẠITHẬT CÓ.......................................................................................... 130
PHẨM 40: ĐÓ CHẲNG PHẢI CHỨNG............................................................................ 132
PHẨM 41: LÀM RÕ TÔN CHỈ CỦA BỔN LUẬN........................................................... 136
PHẨM 42: KHÔNG CÓ TƯỚNG CỨNG........................................................................... 137
PHẨM 43: CÓ TƯỚNG CỨNG........................................................................................... 138
PHẨM 44: TƯỚNG BỐN ĐẠI............................................................................................ 139
QUYỂN 4:............................................................................................................................. 143
PHẨM 45: CĂN GIẢ DANH.............................................................................................. 143
PHẨM 46: PHÂN BIỆT CĂN............................................................................................. 145
PHẨM 47: CĂN VÀ BỐN ĐẠI BẰNG NHAU................................................................. 147

* Trang 837 *
device

PHẨM 48: CĂN VÔ TRI..................................................................................................... 149
PHẨM 49: CĂN TRẦN HỢP LY........................................................................................ 153
PHẨM 50: THANH VĂN.................................................................................................... 159
PHẨM 51: NGỬI MÙI HƯƠNG......................................................................................... 162
PHẨM 52: CẢM GIÁC VỀ XÚC........................................................................................ 165
PHẨM 53: Ý......................................................................................................................... 166
QUYỂN 5:............................................................................................................................. 168
PHẨM 54: CĂN BẤT ĐỊNH............................................................................................... 168
PHẨM 55: TƯỚNG CỦA SẮC NHẬP............................................................................... 172
PHẨM 56: TƯỚNG CỦA TIẾNG....................................................................................... 173
PHẨM 57: TƯỚNG CỦA HƯƠNG.................................................................................... 175
PHẨM 58: TƯỚNG CỦA VỊ............................................................................................... 177
PHẨM 59: TƯỚNG CỦA XÚC........................................................................................... 178
PHẨM 60: LẬP KHÔNG CÓ TÂM SỐ TRONG THỨC LUẬN CỦA NHÓM KHỔ ĐẾ            180
PHẨM 61:LẬP CÓ TÂM SỐ............................................................................................... 181
PHẨM 62:CHẲNG PHẢI CÓ TÂM SỐ PHÁP.................................................................. 182
PHẨM 63: CHẲNG PHẢI CÓ TÂM SỐ PHÁP................................................................. 183
PHẨM 64: RÕ RÀNG KHÔNG CÓ TÂM SỐ PHÁP........................................................ 184
PHẨM 65: KHÔNG TƯƠNG ƯNG.................................................................................... 185
PHẨM 66: CÓ TƯƠNG ƯNG............................................................................................. 188
PHẨM 67: CHẲNG PHẢI TƯƠNG ƯNG.......................................................................... 189
PHẨM 68: NHIỀU TÂM...................................................................................................... 192
PHẨM 69: MỘT TÂM.......................................................................................................... 194
PHẨM 70: CHẲNG PHẢI NHIỀU TÂM........................................................................... 195
PHẨM 71: CHẲNG PHẢI MỘT TÂM............................................................................... 196
PHẨM 72: NÓI RÕ CÓ NHIỀU TÂM................................................................................ 197
PHẨM 73: THỨC TẠM TRÚ............................................................................................... 198
PHẨM 74: THỨC KHÔNG TRÚ........................................................................................ 199
PHẨM 75: THỨC CÙNG SINH.......................................................................................... 201
PHẨM 76: THỨC KHÔNG CÙNG SINH.......................................................................... 202
QUYỂN 6: ............................................................................................................................ 204
PHẨM 77: TƯỞNG ẤM TRONG NHÓM KHỔ ĐẾ.......................................................... 204

* Trang 838 *
device

PHẨM 78: TƯỚNG THỌ TRONG LUẬN THỌ NHÓM KHỔ ĐẾ.................................. 207
PHẨM 79:HÀNH KHỔ....................................................................................................... 209
PHẨM 80: HOẠI KHỔ........................................................................................................ 211
PHẨM 81: BIỆN MINH VỀ BA THỌ................................................................................ 213
PHẨM 82:HỎI VỀ THỌ...................................................................................................... 217
PHẨM 83: NĂM THỌ CĂN................................................................................................ 220
PHẨM 84: TƯ TRONG LUẬN HÀNH ẤM Ở NHÓM KHỔ ĐẾ..................................... 223
PHẨM 85: XÚC.................................................................................................................... 226
PHẨM 86: NIỆM.................................................................................................................. 228
PHẨM 87: DỤC ( HAM MUỐN)........................................................................................ 230
PHẨM 88: HỶ (VUI MỪNG).............................................................................................. 231
PHẨM 89: TÍN ( ĐỨC TÍN)................................................................................................. 232
PHẨM 90: CẦN ( CHUYÊN CẦN).................................................................................... 233
PHẨM 91: ỨC ( NHỚ TƯỞNG).......................................................................................... 234
PHẨM 92: GIÁC QUÁN..................................................................................................... 235
PHẨM 93: NHỮNG TÂM SỐ PHÁP KHÁC..................................................................... 236
QUYỂN 7.............................................................................................................................. 237
PHẨM 94: BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH.............................................................................. 237
PHẨM 95: TƯỚNG NGHIỆP TRONG LUẬN NGHIỆP – NHÓM TẬP ĐẾ................... 240
PHẨM 96: VÔ TÁC............................................................................................................. 242
PHẨM 97: CỐ Ý CHẲNG CỐ Ý........................................................................................ 244
PHẨM 98: TỘI NẶNG, NHẸ.............................................................................................. 246
PHẨM 99: NGHIỆP LỢI LỚN, NHỎ................................................................................. 248
PHẨM 100: BA NGHIỆP.................................................................................................... 250
PHẨM 101: TÀ HẠNH........................................................................................................ 262
PHẨM 102: CHÁNH HẠNH............................................................................................... 264
PHẨM 103: NGHIỆP TRÓI BUỘC.................................................................................... 266
QUYỂN 8: ............................................................................................................................ 270
PHẨM 104: BA NGHIỆP BÁO........................................................................................... 270
PHẨM 105: BA LOẠI THỌ BÁO CỦA NGHIỆP............................................................. 270
PHẨM 106:  BA CHƯỚNG................................................................................................. 275
PHẨM 107: BỐN NGHIỆP................................................................................................. 278

* Trang 839 *
device

PHẨM 108: NGŨ NGHỊCH................................................................................................ 280
PHẨM 109: NĂM GIỚI....................................................................................................... 281
PHẨM 110: SÁU NGHIỆP.................................................................................................. 282
PHẨM 111: BẢY LUẬT NGHI BẤT THIỆN.................................................................... 288
PHẨM 112:  BẢY LUẬT NGHI THIỆN............................................................................ 290
PHẨM 113: TÁM GIỚI, TRAI............................................................................................ 293
PHẨM 114: TÁM  LOẠI NGỮ............................................................................................ 294
PHẨM 115: CHÍN NGHIỆP................................................................................................ 295
PHẨM 116: MƯỜI ĐẠO BẤT THIỆN............................................................................... 297
QUYỂN 9.............................................................................................................................. 303
PHẨM 117: MƯỜI ĐẠO THIỆN........................................................................................ 303
PHẨM 118: QUÁ HOẠN (LỖI LẦM)................................................................................ 304
PHẨM 119: BA NGHIỆP KHINH TRỌNG....................................................................... 306
PHẨM 120: NÊU RÕ NHÂN CỦA NGHIỆP.................................................................... 310
PHẨM 121: LUẬN VỀ PHIỀN NÃO VÀ TƯỚNG PHIỀN NÃO TRONG TƯỚNG TẬP ĐẾ   313
PHẨM 122: TƯỚNG THAM .............................................................................................. 315
PHẨM 123: NHÂN CỦA THAM........................................................................................ 317
PHẨM  124: LỖI LẦM CỦA THAM.................................................................................. 319
PHẨM 125: ĐOẠN THAM.................................................................................................. 322
PHẨM 126: SÂN GIẬN....................................................................................................... 323
PHẨM 127: VÔ MINH........................................................................................................ 327
QUYỂN 10:........................................................................................................................... 332
PHẨM 128: KIÊU MẠN...................................................................................................... 332
PHẨM 129: NGHI................................................................................................................ 335
PHẨM 130: THÂN KIẾN.................................................................................................... 338
PHẨM 131: BIÊN KIẾN...................................................................................................... 342
PHẨM 132: TÀ KIẾN.......................................................................................................... 344
PHẨM 133: HAI THỦ.......................................................................................................... 349
PHẨM 134: TÙY PHIỀN NÃO........................................................................................... 351
PHẨM 135: CĂN BẤT THIỆN........................................................................................... 352
PHẨM 136: TẠP TẬP PHIỀN NÃO................................................................................... 354
PHẨM 137: CHÍN KẾT....................................................................................................... 362

* Trang 840 *
device

QUYỂN 11:........................................................................................................................... 364
PHẨM 138: TẠP VẤN......................................................................................................... 364
PHẨM 139: ĐOẠN TRỪ LỖI............................................................................................. 369
PHẨM 140: MINH NHÂN.................................................................................................. 372
PHẨM 141: DIỆT ĐẾ........................................................................................................... 378
PHẨM 142: TƯỚNG GIẢ DANH....................................................................................... 381
PHẨM 143: PHÁ CHẤP LÀ MỘT (ĐỒNG NHẤT).......................................................... 384
PHẨM 144: PHÁ CHẤP LÀ KHÁC (DỊ BIỆT)................................................................. 386
PHẨM 145: PHÁ CHẤP BẤT KHẢ THUYẾT (KHÔNG THỂ DIỄN ĐẠT)................... 389
PHẨM 146: PHÁ CHẤP KHÔNG CÓ............................................................................... 390
PHẨM 147: LẬP :KHÔNG CÓ”......................................................................................... 391
PHẨM 148: PHÁ ÂM THANH........................................................................................... 394
PHẨM 149: PHÁ HƯƠNG VỊ XÚC................................................................................... 395
PHẨM 150: PHÁ Ý THỨC.................................................................................................. 396
PHẨM 151: PHÁ NHÂN QUẢ........................................................................................... 397
PHẨM 152: THẾ ĐẾ............................................................................................................ 399
QUYỂN 12:........................................................................................................................... 400
PHẨM 153:DIỆT TÂM PHÁP............................................................................................. 400
PHẨM 154: DIỆT TẬN........................................................................................................ 404
PHẨM 155: PHẦN NHÂN ĐỊNHTRONG LUẬN VỀ ĐỊNH THUỘC TỤ ĐẠO ĐẾ.... 406
PHẨM 156: TƯỚNG ĐỊNH................................................................................................. 407
PHẨM 157: BA TAM MUỘI............................................................................................... 409
PHẨM 158: BỐN TU ĐỊNH................................................................................................ 411
PHẨM 159: BỐN ĐỊNH VÔ LƯỢNG................................................................................ 413
PHẨM 160: NĂM THÁNH CHI TAM MUỘI.................................................................... 418
PHẨM 161: SÁU TAM MUỘI............................................................................................ 419
PHẨM 162: BẢY TAM MUỘI............................................................................................ 421
PHẨM 163: TÁM GIẢI THOÁT......................................................................................... 422
PHẨM 164: TÁM THẮNG XỨ........................................................................................... 426
PHẨM 165: CHÍN THỨ LỚP SƠ THIỀN........................................................................... 427
QUYỂN 13: .......................................................................................................................... 430
PHẨM 166: NHỊ THIỀN...................................................................................................... 430

* Trang 841 *
device

PHẨM 167: TAM THIỀN.................................................................................................... 433
PHẨM 168: TỨ THIỀN........................................................................................................ 435
PHẨM 169: KHÔNG VÔ BIÊN XỨ................................................................................... 437
PHẨM 170: BA ĐỊNH VÔ SẮC......................................................................................... 440
PHẨM 171: ĐỊNH DIỆT TẬN............................................................................................ 442
PHẨM 172: MƯỜI NHẤT THIẾT XỨ................................................................................ 448
PHẨM 173: TƯỞNG VỀ VÔ THƯỜNG............................................................................ 450
PHẨM 174: TƯỞNG KHỔ.................................................................................................. 454
PHẨM 175: TƯƠNG VÔ NGÃ........................................................................................... 456
QUYỂN 14............................................................................................................................ 458
PHẨM 176: TƯỞNG CHÁN ĂN UỐNG........................................................................... 458
PHẨM 177: TƯỞNG VỀ TẤT CẢ THẾ GIAN KHÔNG THỂ AN VUI.......................... 460
PHẨM 178: TƯỞNG BẤT TỊNH........................................................................................ 462
PHẨM 179: TƯỞNG VỀ SỰ CHẾT.................................................................................... 464
PHẨM 180: BA TƯỞNG SAU............................................................................................ 466
PHẨM 181: NĂM ĐỊNH CỤ ĐẦU Ở TRONG ĐỊNH...................................................... 468
PHẨM 182: SỰ HIỂU BIẾT (GIÁC) BẤT THIỆN............................................................ 472
PHẨM 183: HIỂU BẤT THIỆN.......................................................................................... 475
PHẨM 184: NĂM ĐỊNH CỤ SAU..................................................................................... 480
PHẨM 185: HƠI THỞ RA VÀO......................................................................................... 484
PHẨM 186: CHƯỚNG NẠN CỦA ĐỊNH......................................................................... 488
QUYỂN 15............................................................................................................................ 492
PHẨM 187: CHỈ QUÁN...................................................................................................... 492
PHẨM 188: TU ĐỊNH.......................................................................................................... 495
PHẨM 189: TƯỚNG TRÍ TRONG LUẬN VỀ TRÍ CỦA TỤ ĐẠO ĐẾ........................... 500
PHẨM 190: KIẾN NHẤT ĐẾ.............................................................................................. 507
PHẨM 191: TẤT CẢ DUYÊN............................................................................................. 511
QUYỂN 16 ........................................................................................................................... 516
PHẨM 192: THÁNH HÀNH............................................................................................... 516
PHẨM 193: KIẾN, TRÍ........................................................................................................ 518
PHẨM 194: BA TUỆ............................................................................................................ 520
PHẨM 195: BỐN TRÍ VÔ NGẠI........................................................................................ 526
PHẨM 196: NĂM TRÍ......................................................................................................... 528

* Trang 842 *
device

PHẨM 197: SÁU THÔNG TRÍ........................................................................................... 530
PHẨM 198: NHẪN TRÍ....................................................................................................... 535
PHẨM 199: CHÍN TRÍ......................................................................................................... 536
PHẨM 200: MƯỜI TRÍ........................................................................................................ 538
PHẨM 201: BỐN MƯƠI BỐN TRÍ.................................................................................... 542
PHẨM 202: BẢY MƯƠI BẢY TRÍ.................................................................................... 543
SỐ 1647 – LUẬN TỨ ĐẾ..................................................................................................... 547
QUYỂN 1.............................................................................................................................. 547
PHẨM THỨ NHẤT: TƯƠNG TRẠCH............................................................................... 547
PHẨM THỨ HAI: LƯỢC THUYẾT................................................................................... 563
PHẨM THỨ BA: PHÂN BIỆT KHỔ ĐẾ (PHẦN 1).......................................................... 567
QUYỂN 2.............................................................................................................................. 576
PHẨM THỨ BA: PHÂN BIỆT KHỔ ĐẾ (PHẦN 2).......................................................... 576
PHẨM THỨ TƯ: XUY XÉT VỀ TẬP ĐẾ........................................................................... 587
QUYỂN 3.............................................................................................................................. 596
PHẨM THỨ NĂM: PHÂN BIỆT VỀ DIỆT ĐẾ................................................................. 596
QUYỂN 4.............................................................................................................................. 607
PHẨM THỨ SÁU: PHÂN BIỆT ĐẠO ĐẾ......................................................................... 607
SỐ 1648 – LUẬN GIẢI THOÁT ĐẠO............................................................................... 635
QUYỂN 1.............................................................................................................................. 635
PHẨM 1: NHÂN DUYÊN................................................................................................... 635
PHẨM 2: PHÂN BIỆT GIỚI............................................................................................... 639
QUYỂN 2.............................................................................................................................. 653
PHẨM 3: HẠNH ĐẦU ĐÀ................................................................................................. 653
PHẨM 4: PHÂN BIỆT VỀ ĐỊNH....................................................................................... 662
PHẨM 5: TÌM THIỆN TRI THỨC...................................................................................... 668
QUYỂN 3.............................................................................................................................. 672
PHẨM 6: PHÂN BIỆT HÀNH............................................................................................ 672
PHẨM 7: PHÂN BIỆT HÀNH XỨ..................................................................................... 677
QUYỂN 4.............................................................................................................................. 682
PHẨM 8: HÀNH MÔN (PHẦN 1)...................................................................................... 682

* Trang 843 *
device

QUYỂN 5.............................................................................................................................. 698
PHẨM 8: HÀNH MÔN (PHẦN 2)...................................................................................... 698
QUYỂN 6.............................................................................................................................. 716
PHẨM 8: HÀNH MÔN (PHẦN 3)...................................................................................... 716
QUYỂN 7.............................................................................................................................. 732
PHẨM 8: HÀNH MÔN (PHẦN 4)...................................................................................... 732
QUYỂN 8.............................................................................................................................. 748
PHẨM 8: HÀNH MÔN (PHẦN 5)...................................................................................... 748
QUYỂN 9.............................................................................................................................. 767
PHẨM 9: NĂM THẦN THÔNG......................................................................................... 767
PHẨM 10: PHÂN BIỆT TUỆ.............................................................................................. 777
QUYỂN 10............................................................................................................................ 780
PHẨM 11: NĂM PHƯƠNG TIỆN (PHẦN 1)..................................................................... 780
QUYỂN 11............................................................................................................................ 798
PHẨM 11: NĂM PHƯƠNG TIỆN (PHẦN 2)..................................................................... 798
PHẨM 12: PHÂN BIỆT ĐẾ (PHẦN 1)............................................................................... 803
QUYỂN 12............................................................................................................................ 813
PHẨM 12: PHÂN BIỆT ĐẾ (PHẦN 2)............................................................................... 813
 
*****

* Trang 844 *
device

Đại Tập 112 - Bộ Luận II - Số 1645 ->1648