LOGO VNBET

Bài Học Ngàn Vàng

Lời nói đầu

Chương I: Ông già bán bài học ngàn vàng

Chương II: Phản ứng của Vua khi mở bài học ra xem

Chương III: Sự trả thù của Thạnh Bảo, con quan Đề-Đốc

Chương IV: Tướng Hoàng Cái giải phóng đất nước và khôi phục ngôi vua

Chương V: Bài học ngàn vàng được gợi lại

Chương VI: Quan ngự y và bài học ngàn vàng

Bài Học Ngàn Vàng - Tập 2

Chương VII: Thứ phi Hoàng Hoa thư thông với đại thần Lý Bá

Chương VIII: Thứ phi Hoàng Hoa nối điên đập phá tất cả những đồ đạc có ghi khắc bài học ngàn vàng

Chương IX: Đạo sĩ Lý Mậu chữa bệnh điên cho thứ phi Hoàng Hoa

Chương X: Vua Đột Quyết bị Lý Mậu mê hoặc

Chương XI: Lộ nguyên hình

Bài Học Ngàn Vàng - Tập 3

Chương XII: Bà Huyện đem biếu bà Án bốn hộp trà

Chương XIII: Bà Án thuyết phục ông Án

Chương XIV: Bà huyện thăm dò vụ án Tổng Hàm

Chương XV: Bà Án thuyết phục Ông Án lần thứ hai

Chương VI: Hồn ma Thị Nguyệt về kêu oan

Chương XVII: Bà Án nhớ lại bài học ngàn vàng

Bài Học Ngàn Vàng - Tập 4

Chương XVIII: Bà Năm cây thị trở thành một đại thương gia

Chương XIX: Bà Năm cây thị bị tù vì tội gian thương

Chương XX: Cô Xuân hàng tuần được mang cơm nuôi mẹ

Chương XXI: Cô Xuân lo cho mẹ được khỏi tù tội

Chương XXII: Bà Năm oán trách Phật trời

Chương XXIII: Bà Năm cây thị bắt đầu xây dựng lại cơ nghiệp lần thứ hai

Bài Học Ngàn Vàng - Tập 5

Chương XXIV: Ba anh em nhà họ Đoàn

Chương XXV: Đoàn Tín nghe lời thầy tướng số

Chương XXVI: Đoàn Danh tin có mả làm quan

Chương XXVII: Đoàn Hiệp tin ở Luật nhân quả

Chương XXVIII: Hậu quả hiện bày

Bài Học Ngàn Vàng - Tập 6

Chương XXIX: Quan đề đốc Lê Bảo đi thanh tra

Chương XXX: Quan Đề - Đốc lập kế hoạch bắt gian phi

Chương XXXI: Quan lãnh binh bị cách chức

Chương XXXII: Bọn lính tay chân của quan lãnh binh Trần Sơn nổi loạn

Chương XXXIII: Lệ Thanh trở về

Bài Học Ngàn Vàng