LOGO VNBET

* Trang 1 *
deviceBiên soạn:
Pháp sư THÁNH PHÁP
Việt dịch:
VIÊN THẮNG
Hiệu đính:
THIỆN THUẬN

* Trang 2 *
device

PHÁP SƯ THÁNH PHÁP
Biên soạnChuyện
BÁCH DỤ

NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

Lời tựa
 
Kinh Bách Dụ, một bộ kinh trong Đại Tạng chuyển tải ý nghĩa thâm diệu bằng những câu chuyện thí dụ rất sâu sắc. Nếu chúng ta không giải thích kinh thì khác gì kể chuyện, chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế, chúng ta biết phát huy ý nghĩa trong kinh, hoặc phát huy kiến giải của mình theo ý nghĩa trong kinh thì càng thú vị vô cùng. Quyển sách này tuy nói giải thích rộng, nhưng thực ra vẫn là giải thích một ít mà thôi. Mỗi câu, mỗi chữ trong kinh Phật mang ý nghĩa sâu sắc vô cùng, huống chi một câu chuyện.
Sự có khả năng hiển bày lí, lí phải dẫn chứng từ sự; cho nên lí sự phải dung hòa. Có người chấp sự bỏ lí, có người chấp lí bỏ sự, thảy đều có thiên lệch. Nói về lí luận phải là bậc căn khí thượng đẳng và trí huệ kiệt xuất mới tiếp nhận được, còn người bình thường phải dẫn

* Trang 5 *
device

chứng tường tận họ mới thấu hiểu, mà còn làm cho họ hứng thú khi nghe pháp.
Nguồn gốc chuyện giải thích kinh đầy đủ sự lí có thể làm tư liệu giảng nói cho mọi người, cũng có thể trở thành đề tài kể chuyện cho trẻ con. Thế nhưng, kiến thức của tác giả còn nông cạn, văn chương vụng về, chưa lột tả hết ý nghĩa sâu xa trong kinh. Chúng tôi hi vọng độc giả hãy phát huy trí huệ biện tài của mình, nếu càng càng phát huy chúng ta càng thấy ý nghĩa sâu rộng. Nội dung trong lời bình chắc chắn chưa được thỏa đáng, kính mong các vị đại đức trong mười phương dành ít thời gian chỉ dạy.

* Trang 6 *
device

 
Chuyện Bách Dụ