LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 42
 BỘ BẢO TÍCH
I


 SỐ 310

(Quyển 1 -> 40)
 HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1002 *
device

* Trang 1003 *
device

Lời Giới Thiệu
 
Ngày nay, có thể nói, đại đa số Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đều nhận thấy, một bộ Đại Tạng Kinh bằng chữ Việt là nhu cầu hết sức bức thiết, vì hai lý do:
Thứ nhất, hầu hết các nước Phật giáo châu Á, kể cả Lào và Campuchia, đều đã có Đại Tạng Kinh riêng của họ, lẽ ra Phật giáo Việt Nam cũng đã phải có từ lâu rồi, nhưng cho đến nay vẫn chưa: điều này chứng tỏ Phật giáo Việt Nam đã thua kém Phật giáo các nước bạn rất xa. Đó là điều mà giới Phật giáo Việt Nam, đặc biệt giới xuất gia, cần quan tâm suy nghĩ.
Thứ hai, khả năng học tập, nghiên cứu Phật giáo trực tiếp qua Đại Tạng Kinh chữ Hán, có thể sẽ mỗi ngày một sút giảm dần: như vậy, nếu không có được bộ Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh và gấp rút, thì e các thế hệ học Phật tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, học hỏi: và về lâu về dài, sự phát huy tinh thần Phật pháp ở Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng, nếu không nói bị hạn chế.
Chúng tôi nhấn mạnh, “ Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh”, có nghĩa là trước nay ở Việt Nam tuy cũng đã có một số lớn kinh điển Hán văn được dịch sang chữ Việt rồi, nhưng số đó còn rời rạc, lẻ tẻ chứ chưa được tổ chức thành hệ thống hẳn hoi cho đúng với danh nghĩa Đại Tạng Kinh như tạng chữ Hán, để truyền trì cho đời sau. Hơn nữa “ hoàn chỉnh” còn có nghĩa là Đại Tạng Kinh chữ Việt phải gồm đủ Kinh, Luật, Luận và những tác phẩm chú thích, sớ giải .v….v… của các bậc Tổ sư tiền bối cũng như của các học giả cận đại.
Nay, chúng tôi được biết, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – tiến sĩ Triết học – hiện đang ở bên Đài Loan, phát nguyện đứng ra tổ chức phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh chữ Việt. Hòa thượng đã hoạch định một chương trình phiên dịch và ấn loát quy mô, công việc đang được tiến hành một cách thuận lợi và đều đặn. Chúng tôi vô cùng hân hoan và xin nhất tâm tùy hỷ.
Nhưng đây là sự nghiệp lớn lao, công đức cũng vô lượng, không phải sức của một người có thể chu toàn được, mà phải cần sự hỗ trợ của nhiều người. Cái khó trước kia là ở chỗ đã chưa có ai đề xướng và đứng ra gánh vác trách nhiệm, cho nên dù có người muốn hỗ trợ cũng không biết hướng về đâu. Thì nay đã có Hòa thương Tịnh Hạnh, tương đối đủ

* Trang 1004 *
device

năng lực và điều kiện đứng ra cáng đáng công việc to lớn này, nên chúng tôi chí thành tha thiết thỉnh cầu chư tôn Hòa Thượng, chư Đại đức Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, hãy phát đại tâm hộ trì Phật pháp, giúp đỡ Hòa thượng Tịnh Hạnh bằng hai cách:
  • Tích cực tham gia công trình phiên dịch, hiệu đính, chứng nghĩa, góp ý…v..v..
  • Hỗ trợ tài chính tùy theo khả năng, cho công trình ấn loát xuất bản v…v….
Đây là việc chung có ảnh hưởng rất lớn đối với tiền đồ Phật giáo Việt Nam, chúng tôi ước mong quí vị sốt sắng tham gia, để phúc quả to tát này mau được viên mãn.
Sự nghiệp phiên dịch và xuất bản Đại Tạng Kinh chữ Việt, khi được hoàn thành, sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển nền văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời, giúp nâng cao địa vị Phật giáo Việt Nam lên ngang tầm địa vị của các nước Phật giáo trên thế giới.
Nguyện cầu chư Phật, Bồ-tát, Thánh tăng, Hộ pháp thiện thần gia bị cho Hòa thượng Tịnh Hạnh và toàn thể quí vị Mạnh thường quân hộ trì Chánh pháp mau thành tựu đại nguyện.
Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ-tát tác đại chứng minh.
Sài gòn 16 – 12 - 1998

Hội đồng chứng minh

* Trang 1005 *
device

Lời Nói Đầu
 
Ba tạng giáo điển là kho tàng của trí tuệ Bát-nhã, là chìa khóa của sự thành tựu đạo nghiệp. Hơn mười ba thế kỷ trước, thấu triệt lẽ này, Đại sư huyền tráng đã phát đại hùng tâm phiên dịch kiện toàn ba tạng giáo điển, giúp Trung Quốc hồng phước sở hữu Trung văn Đại Tạng Kinh.
Trải năm mươi năm ấp ủ một hoài bão tương tự, mãi đến ngày nay, chúng tôi, mới tạm hội đủ nhân duyên để thực hiện bộ Việt tạng; thành tựu ấy chẳng thể, chẳng phảido một cá nhân: nó là thành quả của một công đức cộng đồng, do nhiều trái tim, bộ óc hợp lại.
Xưa kia, sự hiện diện của Hán tạng đã góp phần to lớn vào sự nghiệp nâng cao đời sống văn hóa, tâm linh của Trung Hoa, giúp nước này đủ sức mạnh gốc rễ để đứng vững trước bao phong ba, thử thách. Nhận định về điều này, ông Phùng Hữu Lan, giáo sư Viện đại học Bắc Kinh đã viết:
“vào thời đại Nam Bắc triều, giới tư tưởng Trung Quốc lại có sự chuyển mình lớn lao. Bởi vì lúc đó tư tưởng Phật giáo truyền vào Trung Quốc có hệ thống, người Trung Quốc đối với Phật giáo cũng thâm nhập hiểu được những huyền diệu sâu xa. Từ đó cho đến thời sơ diệp nhà Tống, Những người có tư tưởng lỗi lạc nhất của Trung Quốc đều là những người nghiên cứu tư tưởng đạo Phật ( khoảng năm sáu trăm năm ). Tư tưởng Phật giáo vốn là sản vật của Ấn Độ nhưng được người Trung Quốc giảng giải, phần nhiều đem tư tưởng đó thâm nhập vào khuynh hướng tư tưởng người Trung Quốc, biến thành tư tưởng Phật giáo của Trung Quốc.”
Sự hiện diện của Việt tạng đối với dân tộc ta đương nhiên cũng là như thế.
Về mặt nội dung, Việt tạng tiếp nạp cả Đại tạng Bắc truyền và Đại tạng Nam truyền. Về phần Đại tạng Bắc truyền, quan trọng nhất được chọn từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Tục Tạng Kinh…; thêm vào những sắc thái đặc biệt của Đại tạng Tây Tạng, Nhật Bồn; những văn bản tư tưởng Phật giáo của
________________________
*Trung Quốc Triết Học Sử, trang 661, xb. 1970 Đài Loan:
“ Nam Bắc triều thời Trung Quốc tư tưởng giới hựu hữu đại biến động. Cái ư thị thời Phật giáo tư tưởng hệ thống đích du nhập, nhi Trung Quốc nhơn đối chi diệc năng hữu thâm thâm liễu giải. Tự thử dĩ hâu, dĩ chí Tống sơ Trung Quốc chi đệ nhất lưu tư tưởng gia, giai vi Phật học gia. Phật học bổn vi Ấn Độ chi sản vật, đản Trung Quốc nhơn giảng chi, đa tương kỳ gia nhập Trung Quốc tư tưởng chi khuynh hướng, dĩ sử thành vi Trung Quốc chi Phật học.”

* Trang 1006 *
device

các vị cao tăng học giả Đông, Tây cận đại và hiện đại: tất cả vào khoảng một ngàn tập, mỗi tập dày một ngàn trang khổ 17x24cm, như quý vị đang có trước mắt.
Chỉ nói sơ qua, đã mường tượng được công việc thực hiện Việt tạng là khó khăn như thế nào. Thử liếc nhìn qua nước Nhật Bổn chẳng hạn: chỉ mỗi phần việc biên tập tu đính dành cho Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ( vì toàn bộ Đại Tạng Trung văn và Đại Tạng Nhật Bổn đã hoàn thành từ lâu)
do hai học giả Phật giáo lỗi lạc của Nhật Bản là Cao Nam Thuận Thứ Lang (Junjiro Takakusu) và Độ Biên Hải Húc (Wantanabe)
chủ trì, cùng với sự cộng tác của nhiều học giả Phật giáo và Đông phương học mà phải cống hiên ròng rã mười ba năm trí tuệ tâm huyết, mới tạm gọi là hoàn chỉnh.
Việc đã đành là khó, ngàn khó vạn khó, nhưng lẽ nào thấy khó mà không làm. Tự lượng sức mình có hạn, nhưng vì mỗi chút lòng thao thức cho sinh mệnh, tiền đồ của Phật giáo và dân tộc Việt Nam, chúng tôi đã mạo muội đứng lên khởi xướng, những mong một gọi nghìn thưa: mỗi Phật tử người Việt, xin ý thức trách nhiệm của mình, tự nguyện góp phần công đức vào sự nghiệp thực hiện bộ Việt tạng này, chẳng những là một phương tiện thù thắng để hoằng dương Chánh pháp, mà còn là đối với nền văn hóa dân tộc được cống hiến vô cùng sâu rộng, cũng xứng đáng là một tôn giáo đã có mặt trên đất nước Việt Nam ngót hai ngàn năm lịch sử.
Hôm nay Việt tạng bắt đầu xuất bản, vì là lần đầu, mặc dầu chúng tôi cố gắng đến mức tối đa, nhứng chắc cũng khó tránh khỏi những khuyết điểm về hình thức lẫn nội dung; hy vọng những vị cao kiến chỉ dạy để kịp thời sửa lại trong những tập sau cũng như lần tái bản. Ở đây chúng tôi xin ghi ơn những vị tiền bối đã âm thầm góp sức, cũng như nhiều vị phụng hiến trí tuệ và mồ hôi qua sáu nắm và những ngày sắp tới vào công việc gian lao này. Sau hết, không quên cảm ơn Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua, đã dành cho chúng tôi nhiều sự dễ dàng trong khi thực hiện Đại Tạng Kinh chữ Việt.
Kính chúc Quý vị vô lượng cát tường.
Viết tại chùa Pháp-bảo TP. Hồ Chí Minh
Ngày 06 tháng giêng năm Canh Thìn
P.L: 2544(2000)
Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 1007 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

 
I Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô lượng, ( vua ) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3. Tôn xung danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II. Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi…
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: bốn niệm xứ, bốn Chánh cần, Khổ xuất yếu thánh
đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sinh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi) , Tôn giả…
4.chủng loại: chư Thiên
 phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá…
III.Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (nhưng từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2.Địa danh: nước Bạt-ky, thành Xá-vệ, cỡi Diêm-phù-đề…
3.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa…
4.Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán…
5.Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà…
IV.Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…
V.số:

* Trang 1008 *
device

1.viết thành chữ:
(những số quá lơn nên chú thích thêm số)ví duwujhai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai(tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)
2.Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
IV.Đặc biệt:
Âm “y” và ‘I” : dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M. T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy địnhli li, hoan hỷ…
梵 Viết là “phạm” không viết là “phạn” (phát âm theo chữ Brahma).
慧 Viết là “tuệ” không viết là “Huệ”
TP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000

Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 1009 *
device

BỘ ĐẠI BẢO TÍCH
 
Bộ Đại Bảo Tích được Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh phân làm hai quyển: Quyển 11 là Bảo Tích bộ thương và Quyển 12 là Bảo Tích bộ hạ.
Chánh kinh của Bộ Bảo Tích là kinh Đại Bảo Tích ngoài chánh kinh còn các kinh chi phái và kinh biệt xuất. Kinh Đại Bảo Tích do Bồ-đề-lưu-chí dịch ra tiếng Hán vào đời Đường, gồm có 49 Hội, trong đó Bồ-đề-lưu-chí dịch được 26 Hội gồm 39 quyển rưỡi, còn lại 80 quyển rưỡi do các nhà dịch khác biên nhập vào.
Nội dung kinh liên quan đến pháp tu hành của Bồ-tát và việc Phật thọ ký. Tuy nhiên nếu xét từng phần ta thấy Hội thứ 13: Phật vì A-nan nói về việc bào thai và Hội thứ 14: Phật nói về việc nhập thai thì có mang sắc thái của Bộ Tiểu thừa. Hội thứ 1 đến Hội thứ 3: Luận nghi và Hội thứ 23: Ma-ha Ca-diếp thì có vẻ thuộc Bộ Luật. Hội thứ 46: Văn-thù nói Bát-nhã ắt phải thuộc Bộ Bát-nhã. Hội thứ 47: Bồ-tát Bảo Kế thì đồng bản với phẩm Bồ-tát Bảo Kế trong Kinh Đại Tập, như vậy tức phải thuộc Bộ Đại Tập.
Lại nữa, qua kinh Đại Bảo Tích, tùy theo mỗi pháp hội ta thấy tư tưởng Đại thừa có lúc như còn đang giằng co. Thí dụ “ Vấn đề nữ nhân thành Phật”, trong
Phẩm 4: Tánh chẳng nghĩ bàn của Như Lai, thuộc Pháp hội 12: Bồ-tát tạng, trong kinh Đại Bảo Tích, Q.38 Phật bảo Xá-lợi-phất:” Người nữ sinh ra làm Phật thì không có việc ấy, nếu chuyển thân nữ rồi làm Phật thì có việc ấy”. Nhưng cũng trong kinh Đại Bảo Tích, Q.98, Pháp hội 30: Đồng nữ Diệu Tuệ thì khi Bồ-tát Văn-thù hỏi đồng nữ Diệu Tuệ rằng: “Nay đồng nữ vẫn chưa chuyển đổi thân nữ nhân ư?” thì Diệu Tuệ đáp: “ Tướng nữ nhân là hoàn toàn không có thì chuyển đổi cái gì?” Nhưng có lúc tư tưởng Đại thừa phát huy cao độ như về “Vấn đề xuất gia”, trong kinh Đại Bảo Tích, Q.104, Pháp hội 36: Thiên tử Thiện Trụ Ý , Phẩm: Phá tướng nhị thừa (1) có đoạn như sau: Thiên tử Thiện Trụ Ý hỏi Bồ-tát Văn-thù: “Bạch Đại sĩ! Nếu có người đến chỗ đại sĩ cầu xuất gia, đại sĩ trả lời thế nào? Vì họ nói pháp xuất gia giải thoát thế nào? Thọ giới và giữ giới ra sao? “Bồ-tát Văn-thù nói:

* Trang 1010 *
device

“Nếu có người đến chỗ tôi cầu xuất gia, tôi sẽ dạy họ rằng: Này thiện nam! Các người chẳng nên phát tâm xuất gia. Nếu các người chẳng phát tâm xuất gia thì tôi sẽ dạy các người pháp chân xuất gia.” Về” Vấn đề phạm giới và phương tiện độ sinh của Bồ-tát”, trong Pháp hội 38: Phương tiện Đại thừa (Phần 3) , kinh Đại Bảo Tích, Q.108, Phật bảo Trí Thắng: “ … Ta hộ mạng năm trăm người và cam chịu ác nhân mà hại ác nhân ấy.” Hay câu chuyện Phạm chí Thọ Đề đã quyết định hủy giới sau bốn mươi hai ức năm tu hành phạm hạnh: “ Tôi dù phạm giới bị đọa ác đạo, tôi có thể chịu khổ địa ngục chứ không nỡ thấy nữ nhân này đau khổ vì tôi mà chết. “ Rồi sau mười hai năm chung sống đời vợ chồng, Thò Đề lại xuất gia, tức thì lại có đủ bốn Vô lượng tâm. Đấy là những vũ khí Đại thừa vô cùng quyết liệt mà những người tu hành khiếp nhược đọc đến phải kinh hồn vì dĩ nhiên đó không phải là điều mà ai cũng làm được.
Về mặt hình thức, điểm qua các kinh biệt xuất ta thấy kinh Đại Phương Quảng Tam Giới của Đàm-vô-sấm đồng bản với Hội Tam luatajnghi của Bồ-đề-lưu-chí trong kinh Đại Bảo Tích. Kinh Đại Thừa Thập Pháp của Tăng-già-bà-la đồng bản với Hội
thứ 9: Đại thừa thập pháp của Phật-đà-phiến-đa trong kinh Đại Bảo Tích. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Bồ-tát Tạng Chánh Pháp của Tống Pháp Hộ v…v…..đồng bản với Hội thứ 12: Bồ-tát tạng của Huyền Trang trong kinh Đại Bảo Tích . Kinh Phật Thuyết Bào Thai của Hộ đồng bản với Hội thứ 13: Phật vị A-nan Thuyết Xử Thai của Bồ-đề-lưu-chí và Hội thứ 14: Phật thuyết nhập thai tạng của Nghĩa Tịnh trong Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Văn-thù-sư-lợi Trang Nghiêm Phật Độ của Trúc Pháp Hộ và kinh Đại Thánh Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm của Bất Không đồng bản với Hội thứ 15: Văn-thù thọ ký của Thật-xoa-nan-đà trong kinh
Đại Bảo Tích. Kinh Phụ Tử Hợp Tập của Nhật Xứng đồng bản với Hội thứ 16: Bồ-tát kiến thật của Na-liên-đề Gia-xá trong kinh Đại Bảo Tích.
Ngoài ra trong khi rà soát các bản dịch có gặp những trường hợp cần cảnh giác khi người dịch từ Pham sang Hán hày từ Hán sang Việt tự ý đưa sở kiến của mình chư chưa chắc nguyên bản đã như vậy, cũng như loại bỏ những câu, đoạn tối nghĩa. trong Kinh Đại Bảo Tích là trường hợp rõ nét. Thí dụ trong đoạn cuối kinh Đại Bảo Tích, Q.10 có một đoạn bỏ mười hai hàng mỗi hàng mười bảy chữ và một đoạn bỏ mười ba hàng

* Trang 1011 *
device

Mỗi hàng mười bảy chữ. Trong hai đoạn đó một đoạn phi lý và một đoạn tối nghĩa. Đoạn phi lý là nói đên địa danh nước Thục, nước Ngô là những nước thành lập thời Tam Quốc khoảng 220-280 sau Công nguyên. Có lẽ vì vậy mà phần Việt dịch đã bỏ đoạn này chăng. Nhưng dẫu sao khi phát hiện chúng tôi đã dịch bổ sung vào các đoản bỏ không dịch trong bản tiếng Việt, mặc dầu Phạm văn chưa chắc đã như vậy hay do sở kiến của người dịch ra Hán văn. Điều đó tưởng nên để cho những nhà nghiên cứu các minh mới đúng là làm việc với tinh thân tôn trọng tiền nhân và phù hợp phương pháp khoa học.
 
Ban Biên Tập

* Trang 1012 *
device

* Trang 1013 *
device

MỤC LỤC

(BẢO TÍCH – BỘ 1)

 
Số 310 – KINH ĐẠI BẢO TÍCH (QUYỂN 1 -> 40).......................................................... 3
QUYỂN 1 ............................................................................................................................. 3
Pháp hội 1: BA LUẬT NGHI (Phần 1) ................................................................................ 3
QUYỂN 2 ............................................................................................................................. 17
Pháp hội 1: BA LUẬT NGHI (Phần 2) ................................................................................ 17
QUYỂN 3 ............................................................................................................................. 44
Pháp hội 1: BA LUẬT NGHI (Phần 3) ................................................................................ 44
QUYỂN 4 ............................................................................................................................. 77
Pháp hội 2: VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM (Phần 1) ........................................................... 77
Phẩm 1: Vô Thượng Đà-la-ni (Phần 1) ................................................................................. 77
QUYỂN 5 ............................................................................................................................. 96
Pháp hội 2: VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM (Phần 2) ........................................................... 96
Phẩm 1: Vô Thượng Đà-la-ni (Phần 2) ................................................................................. 96
QUYỂN 6 ............................................................................................................................. 115
Pháp hội 2: VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM (Phần 3) ........................................................... 115
Phẩm 2: Xuất Ly Đà-la-ni ..................................................................................................... 115
Phẩm 3: Thanh Tịnh Đà-la-ni (Phần 1) ................................................................................. 123
QUYỂN 7 ............................................................................................................................. 133
Pháp hội 2: VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM (Phần 4) ........................................................... 133
Phẩm 3: Thanh Tịnh Đà-la-ni (Phần 2) ................................................................................. 133
QUYỂN 8 ............................................................................................................................. 154
Pháp Hội 3: MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (Phần 1)...................................................... 154
QUYỂN 9 ............................................................................................................................. 174
Pháp hội 3: MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (Phần 2) ...................................................... 174
QUYỂN 10 ........................................................................................................................... 195
Pháp hội 3: MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (Phần 3) ...................................................... 195
QUYỂN 11 ........................................................................................................................... 220

* Trang 1014 *
device

Pháp hội 3: MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (Phần 4) ...................................................... 220
QUYỂN 12 ........................................................................................................................... 240
Pháp hội 3: MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (Phần 5) ...................................................... 240
QUYỂN 13............................................................................................................................ 261
Pháp hội 3: MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (Phần 6) ...................................................... 261
QUYỂN 14 ........................................................................................................................... 283
Pháp hội 3: MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (Phần 7) ...................................................... 283
QUYỂN 15 ........................................................................................................................... 306
Pháp hội 4: THIÊN TỬ TỊNH CƯ (Phần 1) ......................................................................... 306
QUYỂN 16 ........................................................................................................................... 331
Pháp hội 4: THIÊN TỬ TỊNH CƯ (Phần 2) ......................................................................... 331
QUYỂN 17 ........................................................................................................................... 361
Pháp hội 5: NHƯ LAI VÔ LƯỢNG THỌ (Phần 1) ............................................................ 361
QUYỂN 18............................................................................................................................ 381
Pháp hội 5: NHƯ LAI VÔ LƯỢNG THỌ (Phần 2) ............................................................ 381
QUYỂN 19 ........................................................................................................................... 401
Pháp hội 6: NHƯ LAI BẤT ĐỘNG (Phần 1) ...................................................................... 401
Phẩm 1: Thọ Ký Trang Nghiêm ............................................................................................ 401
Phẩm 2: Công Đức Trang Nghiêm Cõi Phật ........................................................................ 411
Phẩm 3: Chúng Thanh Văn ................................................................................................... 417
QUYỂN 20 ........................................................................................................................... 421
Pháp hội 6: NHƯ LAI BẤT ĐỘNG (Phần 2) ...................................................................... 421
Phẩm 4: Chúng Bồ-tát .......................................................................................................... 421
Phẩm 5: Công Đức Trang Nghiêm Niết-bàn ........................................................................ 428
Phẩm 6: Nhân Duyên Vãng Sinh .......................................................................................... 432
QUYỂN 21 ........................................................................................................................... 444
Pháp hội 7: MẶC ÁO GIÁP TRANG NGHIÊM (Phần 1) ................................................. 444
QUYỂN 22 ........................................................................................................................... 481
Pháp hội 7: MẶC ÁO GIÁP TRANG NGHIÊM (Phần 2) ................................................. 481
QUYỂN 23 ........................................................................................................................... 506
Pháp hội 7: MẶC ÁO GIÁP TRANG NGHIÊM (Phần 3) ................................................. 506
QUYỂN 24 ........................................................................................................................... 532
Pháp hội 7: MẶC ÁO GIÁP TRANG NGHIÊM (Phần 4) ................................................. 532

* Trang 1015 *
device

QUYỂN 25 ........................................................................................................................... 559
Pháp hội 7: MẶC ÁO GIÁP TRANG NGHIÊM (Phần 5) ................................................. 559
QUYỂN 26 ........................................................................................................................... 581
Pháp hội 8: PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT (Phần 1) ...................................... 581
QUYỂN 27 ........................................................................................................................... 598
Pháp hội 8: PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT (Phần 2) ...................................... 598
QUYỂN 28 ........................................................................................................................... 616
Pháp hội 9: ĐẠI THỪA THẬP PHÁP ................................................................................ 616
QUYỂN 29 ........................................................................................................................... 645
Pháp hội 10: VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHỔ MÔN .................................................................... 645
QUYỂN 30 ........................................................................................................................... 666
Pháp hội 11: XUẤT HIỆN QUANG MINH (Phần 1) ........................................................ 666
QUYỂN 31............................................................................................................................ 699
Pháp hội 11: XUẤT HIỆN QUANG MINH (Phần 2) ........................................................ 699
QUYỂN 32 ........................................................................................................................... 731
Pháp hội 11: XUẤT HIỆN QUANG MINH (Phần 3) ........................................................ 731
QUYỂN 33 ........................................................................................................................... 767
Pháp hội 11: XUẤT HIỆN QUANG MINH (Phần 4) ........................................................ 767
QUYỂN 34 ........................................................................................................................... 807
Pháp hội 11: XUẤT HIỆN QUANG MINH (Phần 5) ........................................................ 807
QUYỂN 35 ........................................................................................................................... 846
Pháp hội 12: BỒ-TÁT TẠNG (Phần 1) ................................................................................ 846
Phẩm 1: Giáo Hóa Trưởng Giả ............................................................................................. 846
QUYỂN 36 ........................................................................................................................... 881
Pháp hội 12: BỒ-TÁT TẠNG (Phần 2) ................................................................................ 881
Phẩm 2: Thọ Ký Trời Kim-tỳ-la ............................................................................................ 881
Phẩm 3: Thí Nghiệm Bồ-tát .................................................................................................. 892
QUYỂN 37 ........................................................................................................................... 902
Pháp hội 12: BỒ-TÁT TẠNG (Phần 3) ................................................................................ 902
Phẩm 4: Tánh Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai (Phần 1) ........................................................ 902
QUYỂN 38 ........................................................................................................................... 929
Pháp hội 12: BỒ-TÁT TẠNG (Phần 4) ................................................................................ 929
Phẩm 4: Tánh Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai (Phần 2) ........................................................ 929

* Trang 1016 *
device

QUYỂN 39 ........................................................................................................................... 961
Pháp hội 12: BỒ-TÁT TẠNG (Phần 5) ................................................................................ 961
Phẩm 4: Tánh Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai (Phần 3) ........................................................ 961
QUYỂN 40 ........................................................................................................................... 984
Pháp hội 12: BỒ-TÁT TẠNG (Phần 6) ................................................................................ 984
Phẩm 4: Tánh Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai (Phần 4) ........................................................ 984
 

* Trang 1017 *
device

 
Đại Tập 42 - Bộ Bảo Tích I - Số 310 (Quyển 1 - 40)