LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

                               TẬP
50                          BỘ ĐẠI TẬP
                                     I

                               SỐ 397
                          (Quyển 1 →48)

     
          HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC

      LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 937 *
device

* Trang 938 *
device

                                                              Lời Giới Thiệu

Ngày nay, có thể nói, đại đa số Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đều nhận thấy, một bộ Đại Tạng Kinh bằng chữ Việt là nhu cầu hết sức cần thiết, vì hai lý do:
Thứ nhất, hầu hết các nước Phật giáo châu Á, kể cả Lào và Campuchia, đều đã có Đại Tạng Kinh riêng của họ, lẽ ra Phật giáo Việt Nam cũng phải có từ lâu lắm rồi, nhưng đến nay vẫn chưa: điều này chứng tỏ Phật giáo Việt Nam đã thua kém Phật giáo các nước bạn rất xa. Đó là điều mà giới Phật giáo Việt Nam, đặc biệt giới xuất gia, cần quan tâm suy nghĩ.
Thứ hai, khả năng học tập, nghiên cứu Phật giáo trực tiếp qua Đại Tạng Kinh chữ Hán, có thể mỗi ngày một sút giảm dần; như vậy, nếu không có được bộ Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh và gấp rút, thì e các thế hệ học Phật tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, học hỏi; và về lâu về dài, sự phát huy tinh thần Phật pháp ở Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu không nói bị hạn chế.
Chúng tôi nhấn mạnh “Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh”, có nghĩa là trước nay ở Việt Nam tuy cũng đã có một số lớn kinh điển Hán văn được dịch sang chữ Việt rồi, nhưng số đó còn rời rạc, lẻ tẻ, chứ chưa được tổ chức thành hệ thống hẳn hoi cho đúng với danh nghĩa Đại Tạng Kinh như tạng chữ Hán, để truyền trì cho đời sau. Hơn nữa, “hoàn chỉnh” còn có nghĩa là Đại Tạng Kinh chữ Việt phải gồm đủ Kinh, Luật, Luận và những tác phẩm chú thích, sớ giải v.v…của các bậc Tổ sư tiền bối cũng như của các học giả cận đại.
Nay chúng tôi được biết, Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh- Tiến sĩ Triết học- hiện đang ở bên Đài Loan, phát nguyện đứng ra tổ chức phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh chữ Việt. Hòa thượng đã hoạch định một chương trình phiên dịch và ấn loát quy mô, công việc đang được tiến hành một cách thuận lợi và đều đặn. Chúng tôi vô cùng hân hoan và xin nhất tâm tùy hỷ.

* Trang 939 *
device

Nhưng đây là sự nghiệp lớn lao, công đức vô lượng, không phải sức của một người có thể chu toàn được, mà phải cần sự hỗ trợ của nhiều người. Cái khó trước kia là ở chỗ đã chưa có ai đề xướng và đứng ra gánh vác trách nhiệm, cho nên dù có người muốn hỗ trợ cũng không biết hướng về đâu. Thì nay đã có Hòa thượng Tịnh Hạnh, tương đối đủ năng lực và điều kiện, đứng ra cán đán công việc to lớn này, nên chúng tôi chí thành tha thiết thỉnh cầu chư tôn Hòa thượng, chư Đại đức Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, hãy phát đại tâm hộ trì Phật pháp, giúp đỡ Hòa thượng Tịnh Hạnh bằng hai cách:
-Tích cực tham gia công trình phiên dịch, hiệu đính, chứng nghĩa, góp ý…
-Hỗ trợ tài chính tùy theo khả năng, cho công trình ấn loát, xuất bản…
Đây là việc chung, có ảnh hưởng rất lớn đối với tiền đồ Phật giáo Việt Nam, chúng tôi ước mong quí vị sốt sắng tham gia, để phúc quả to tát này mau được viên mãn.
Sự nghiệp phiên dịch và xuất bản Đại Tạng Kinh chữ Việt, khi được hoàn thành, sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển nền văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời, giúp nâng cao địa vị của Phật giáo Việt Nam lên ngang tầm địa vị của các nước Phật giáo trên thế giới.
Nguyện cầu chư Phật, Bồ-tát, Thánh tăng, Hộ pháp thiện thần gia bị cho Hòa Thượng Tịnh Hạnh và toàn thể quý vị Mạnh thường quân hộ trì Chánh pháp mau thành tựu đại nguyện.
Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ- tát tác đại chứng minh.
Sài Gòn ngày 16-12-1998
Hội đồng Chứng minh

* Trang 940 *
device

 

Lời Nói Đầu

Ba tạng giáo điển là kho tàng của trí tuệ Bát- nhã, là chìa khóa của sự thành tựu đạo nghiệp. Hơn mười ba thế kỷ trước, thấu triệt lẽ này, Đại sư Huyền Tráng đã phát đại hùng tâm phiên dịch kiện toàn ba tạng giáo điển, giúp Trung Quốc hồng phước sở hữu Trung văn Đại Tạng Kinh.

Trải năm mươi năm ấp ủ một hoài bão tương tự, mãi đến ngày nay, chúng tôi, mới tạm hội đủ nhân duyên để thực hiện bộ Việt tạng; thành tựu ấy chẳng thể, chẳng phải do một cá nhân: nó là thành quả của một công đức cộng đồng, do nhiều trái tim, bộ óc hợp lại.

Xưa kia, sự hiện diện của Hán tạng đã góp phần to lớn vào sự nghiệp nâng cao đời sống văn hóa và tâm linh của Trung Hoa, giúp nước này đủ sức mạnh gốc rễ để đứng vững trước bao phong ba, thử thách. Nhận định về điều này, ông Phùng Hữu Lan, giáo sư Viện đại học Bắc Kinh đã viết:

“Vào thời đại Nam Bắc triều, giới tư tưởng Trung Quốc lại có sự chuyển mình lớn lao. Bởi vì lúc đó tư tưởng Phật giáo truyền vào Trung Quốc có hệ thống, người Trung Quốc đối với Phật giáo cũng thâm nhập hiểu được những huyền diệu sâu xa. Từ đó cho đến thời sơ diệp nhà Tống, những người có tư tưởng lỗi lạc nhất của Trung Quốc đều là những người nghiên cứu tư tưởng đạo Phật (khoảng năm sáu trăm năm). Tư tưởng Phật giáo vốn là sản vật của Ấn Độ nhưng được người Trung Quốc giảng giải, phần nhiều đem tư tưởng đó thâm nhập vào khuynh hướng tư tưởng người Trung Quốc, biến thành tư tưởng Phật giáo của Trung Quốc.”

Sự hiện diện Việt tạng đối với dân tộc ta đương nhiên là cũng như thế.

Về mặt nội dung, Việt tạng tiếp nạp cả Đại tạng Bắc truyền và Đại tạng Nam truyền. Về phần Đại tạng Bắc truyền, quan trọng nhất được chọn từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Tục Tạng Kinh…; thêm vào những sắc

____________________________

*Trung Quốc Triết Học Sử, trang 661, xb.1970 tại Đài Loan:

“Nam Bắc triều thời, Trung Quốc tư tưởng giới hựu hữu đại biến động. Cái ư thị thời Phật giáo tư tưởng hữu hệ thống đích du nhập, nhi Trung Quốc nhơn đối chi diệc năng hữu thậm thâm liễu giải. Tự thử dĩ hậu, dĩ chí Tống sơ Trung Quốc chi đệ nhất lưu tư tưởng gia, giai vị Phật học gia. Phật học bổn vị Ấn Độ chi sản vật, đản Trung Quốc  nhơn giảng chi, đa tương kỳ gia nhập Trung Quốc tư tưởng chi khuynh hướng, di sử thành vi Trung Quốc chi Phật học.”

* Trang 941 *
device

thái đặc biệt của Đại tạng Tây Tạng, Nhật Bổn; những văn bản tư tưởng Phật giáo của các vị Cao tăng học giả Đông, Tây cận đại và hiện đại: tất cả vào khoảng một ngàn tập, mỗi tập dày một ngàn trang khổ 17 x cm, như quý vị đang có trước mắt.
Chỉ nói sơ qua, đã mường tượng được công việc thực hiện Việt tạng là khó khăn như thế nào. Thử liếc nhìn qua nước Nhật Bổn chẳng hạn: chỉ mỗi phần việc biên tập tu đính dành cho bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (vì toàn bộ Đại Tạng Trung văn và Đại Tạng Nhật Bổn đã hoàn thành từ lâu), do hai học giả Phật giáo lỗi lạc của Nhật Bản là Cao Nam Thuận Thứ Lang (Junjiro Takakusu) và Độ Biên Hải Húc (Watanabe) chủ trì, cùng với sự cộng tác của nhiều học giả Phật giáo và Đông Phương học mà phải cống hiến ròng rã mười ba năm trí tuệ tâm huyết, mới tạm gọi là hoàn chỉnh.
Việc đã đành là khó, ngàn khó vạn khó, nhưng lẽ nào thấy khó mà không làm. Tự lượng sức mình có hạn, nhưng vì mỗi chút lòng thao thức cho sinh mệnh, tiền đồ của Phật giáo và dân tộc Việt Nam, chúng tôi đã mạo muội đứng lên khởi xướng, những mong một gọi nghìn thưa: mỗi Phật tử người Việt, xin ý thức trách nhiệm của mình, tự nguyện góp phần công đức vào sự nghiệp thực hiện bộ Việt tạng này, chẳng những là một phương tiện thù thắng để hoằng dương Chánh pháp, mà còn là đối với nền văn hóa dân tộc được cống hiến vô cùng sâu rộng, cũng xứng đáng là một tôn giáo đã có mặt trên đất nước Việt Nam ngót hai ngàn năm lịch sử.
Hôm nay Việt tạng bắt đầu xuất bản, vì là lần đầu, mặc dầu chúng tôi cố gắng đến mức tối đa, nhưng chắc cũng khó tránh khỏi những khuyết điểm về hình thức lẫn nội dung; hy vọng những vị cao kiến chỉ dạy để kịp thời sửa lại trong những tập sau cũng như lần tái bản. Ở đây chúng tôi xin ghi ơn những vị tiền bối đã âm thầm góp sức, cũng như nhiều vị phụng hiến trí tuệ và mồ hôi qua sáu năm và những ngày sắp tới vào công việc gian lao này. Sau hết, không quên cảm ơn Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua, đã dành cho chúng tôi nhiều sự dễ dàng trong khi thực hiện Đại Tạng Kinh chữ Việt.
Kính chúc Qúy vị vô lượng cát tường.
Viết tại chùa Pháp- bảo TP. Hồ Chí Minh
Ngày 06 tháng giêng năm Canh Thìn
P.L: 2544 (2000)
Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 942 *
device

                                 NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                             TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH


I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 943 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                                                        Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 944 *
device

                                                     BỘ ĐẠI TẬP

Theo sự phân loại trong Khai Nguyên Thích Giáo Lục (Quyển 10, 11, 12) thì Bộ Đại Tập là một trong năm Ngũ đại bộ của các kinh điển Đại thừa, tức Bộ Bát- nhã, Bộ Bảo Tích, Bộ Đại Tập, Bộ Hoa Nghiêm, Bộ Niết-bàn.
Bộ Đại Tập gồm có các chánh kinh là Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập và các kinh biệt xuất cũng như chi phái. Bộ Đại Tập thuộc Quyển thứ 13 trong Đại Tạng Kinh chữ Hán do Nhật Bản biên tập vào niên hiệu Taisho, được coi như tạng kinh chuẩn hiện nay của tạng chữ Hán. Bộ Đại Tập gồm 28 bộ kin, tổng cộng 184 quyển, trong đó Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập 60 quyển do Đàm- vô- sấm dịch được coi là chánh kinh. Ngoài ra các kinh khác là kinh chi phái hoặc biệt xuất từ Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập với những nhà dịch khác và mang tên khác.
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập được phân chia làm 17 phần gồm các nội dung như sau:
Phẩm Anh Lạc: (nửa trước quyển 1) Đức Phật ở Đại bảo tháp trong núi Kỳ- xà- quật thành Vương xá, trong khoảng mười sáu năm sau khi thành đạo. Biết đại chúng có khả năng thọ trì Bồ- tát tạng, Đức Phật đã nhận lên bảo tòa Sư tử do Bồ- tát Công Đức Hoa Tử phụng cúng mà vì các Bồ- tát cho đến hàng ma vương… nói pháp môn vô ngại của hạnh Bồ- tát.
Phẩm Bồ-tát Đà- la- ni Tự Tại Vương: (nửa sau quyển 1 cho đến quyển 4) Trước tiên Phật vì Bồ- tát Đà- la- ni Tự Tại Vương nói rõ pháp trang nghiêm anh lạc của bốn thứ Đà- la- ni và phải lấy giới, định, tuệ, trang nghiêm hạnh Bồ- tát. Tiếp đến là nói rõ tám thứ ánh sáng quang minh, mười sáu việc đại Bi và ba mươi hai thứ nghiệp chẳng lành của chúng sinh. Rồi vì chúng sinh không rõ Bồ- đề và Tâm tánh cũng như Hư không là không sai khác nên Phật khởi tâm đại Bi đem chánh pháp tuyên thuyết ba mươi hai thứ nghiệp trong ba đời và bảo thọ trì lời Phật dạy thì có thể đạt được tám thứ Đà- la- ni, nhờ đó khai phát tuệ căn tuệ nghiệp Bồ- đề.

* Trang 945 *
device

Phẩm Bảo Nữ: (quyển 5 và 6) Phật nói các công đức và nhân duyên, cũng như ba mươi hai thứ chướng ngại và ba mươi hai pháp tu Bồ- đề mà đồng tử Bảo Nữ đã thành tựu.
Phẩm Bồ-tát Bất Thuấn: (quyển 7) Phật vì Bồ-tát Bất Thuấn nói rõ tướng của các pháp Tự tại Tam- muội và các pháp tu trong vô lượng thế giới ở phương Đông.
Phẩm Bồ- tát Hải Tuệ: (quyển 8- 11) Phật chỉ dạy hai mươi chín tự môn từ tự môn chữ A.. Tam muội Tịnh ấn, sáu pháp Ba- la- mật của người mới phát tâm.
Phẩm Bồ- tát Vô Ngôn: (quyển 12) Phật chỉ rõ ý nghĩa của Pháp tánh là vô ngôn (không dùng ngôn ngữ), vô tự (không dùng văn tự), vô thuyết (không có gì để nói) và ý nghĩa của Tam- muội Tuệ đăng.
Phẩm Bồ- tát Bất Khả Thuyết: (quyển 13) Phật nói rõ mười sáu pháp phát tâm Bồ- đề và ba mươi hai pháp làm tăng trưởng tâm Bồ- đề.
Phẩm Bồ-tát Hư Không Tạng: (quyển 14- 18) Phật phân biệt giải đáp hai mươi sáu câu hỏi của Bồ- tát Hư Không Tạng về việc nếu được Tam- muội Hải ấn thì biết được tâm hành của chúng sinh, rồi nói rõ nhân duyên bản sự của Bồ- tát Hư Không Tạng…
Phẩm Bảo Tràng: (quyển 19- 21) Nội dung phẩm này gồm có 13 phần đề cập các vấn đề như sau: 1. Nỗi khổ của ma. 2. Quá khứ xa xưa. 3. Điều phục ma. 4. Tam- muội thần túc. 5. Về tướng. 6. Đà- la-ni. 7. Bảo hộ che chở. 8. Thọ ký. 9. Về bi. 10. Hộ pháp. 11. Bốn vua trời hộ pháp. 12. Hiện thân quỷ ở đồng nội. 13. Trở về bản thể.
Phẩm Hư Không Mục: (quyển 22- 24) Nội dung phẩm này có 10 phần như sau: 1. Thanh văn, 2. Thế gian, 3. Di- lặc, 4. Bốn Tâm vô lượng, 5. Thanh tịnh, 6. Tánh, 7. Bích- chi- phật thừa, 8. Thánh vô ngại trí, 9. Hộ pháp, 10. Trở về Đại Thừa.
Phẩm Bồ- tát Bảo Kế: (quyển 25- 26) Phật nói đầy đủ bốn thứ hạnh nguyện của Bồ- tát đó là: Hạnh ba- la- mật, Hạnh trợ bồ- đề, Hạnh thần thông và Hạnh điều phục chúng sinh.
Phẩm Bồ- tát Vô Tận Ý: (quyển 27- 30) Phật nói về những pháp khó có thể nào nói hết được như sáu pháp Ba- la- mật, bốn Tâm vô lượng, sáu Thần Thông bốn pháp nhiếp hóa, bốn Trí vô ngại, bốn Ý chỉ…
Ba mươi quyển trên đây thuộc bản Hán dịch của Đàm- vô- sấm

* Trang 946 *
device

 

thời Bắc Lương, Trong số các phẩm trên có rất nhiều đồng bản biệt dịch. Thí dụ phẩm 1: Phẩm Anh Lạc và Phẩm 2: Phẩm Đà- la- ni gồm 4 quyển của Đàm- vô- sấm thì đồng bản với Đại Ai Kinh, 8 quyển của Trúc Pháp Hộ. Phẩm 3: Phẩm Bồ- tát Bảo Nữ đồng bản với Bảo Nữ Sở Vấn Kinh, 4 quyển của Trúc Pháp Hộ. Phẩm 5: Phẩm Bồ- tát Hải Tuệ đồng bản với Hải Tuệ Bồ- tát Sở Vấn Tịnh Ấn Pháp Môn Kinh, 18 quyển của Duy Tịnh. Phẩm 6: Phẩm Bồ- tát Vô Ngôn đồng bản với Vô Ngôn Đồng Tử Kinh, 2 quyển của Trúc Pháp Hộ, Phẩm 8: Phẩm Bồ- tát Hư Không Tạng đồng bản với Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ- tát Sở Vấn Kinh, 8 quyển của Bất Không. Phẩm 9: Phẩm Bảo Tràng 3 quyển đồng bản với Bảo Tinh Đà- la- ni Kinh, 10 quyển của Ba- la- phả- mật- đa- la, Phẩm 11: Phẩm Bồ- tát Bảo Kế dồng bản với Bảo Kế Bồ- tát Sở Vấn Kinh, 2 quyển của Trúc Pháp Hộ, Phẩm 12: Phẩm Bồ- tát Vô Tận Ý đồng bản với A- Sai- mạt Bồ- tát Kinh, 7. Quyển của Trúc Pháp Hộ.

Phẩm Nhật Mật: (quyển 31- 33) Nội dung phẩm này 6 phần: 1. Hộ pháp, 2. Bồ- tát bốn phương hội họp, 3. Phân biệt nói về dục, 4. Phân biệt, 5. Đại thông không thể nghĩ bàn, 6. Cứu rồng.

Phẩm Nhật Tạng: ( quyển 34- 45) Nội dung phẩm này gồm có 13 phần: 1. Hộ trì chánh pháp, 2. Đà- la- ni, 3. Bồ- tát sứ, 4. Định, 5. Ác nghiệp tập, 6. Hộ trì, 7. Phật hiện thần thông, 8. Tinh tú, 9. Tống sứ, 10. Tam- muội niệm Phật, 11. Lên đỉnh núi Tu- di, 12. Quy tế long, 13. Hộ tháp.

Phẩm Nguyệt Tạng: (quyển 46- 56) Nội dung phẩm này gồm có 20 phần: 1. Thần chú Nguyệt Tràng, 2. Ma vương Ba- tuần đến chỗ Phật, 3. Các a-tu-la đến chỗ Phật, 4. Bản sự, 5. Đệ nhất nghĩa đế, 6. Khiến ma tin ưa, 7. Tất cả quỷ thần tập họp, 8. Các ác quỷ kính tin, 9. Các vua trời Hộ trì, 10. Các ma kính tin, 11. Vua trời Đề- đầu- lại- tra hộ trì, 12. Vua trời Tì- lâu- lặc- xoa, 13. Vua trời Tì- lâu- bác- xoa, 14. Vua trời Tì- sa- môn,, 15. Chú luân hộ trì, 16. Nhẫn nhục, 17. Phân bố Diêm- phù- đề, 18. Tinh tú nhiếp thụ, 19. Xây dựng chùa tháp, 20. Chánh pháp tiêu diệt.

Phẩm Tu- ti Tạng: (quyển 57- 58) Nội dung phẩm này gồm có 4 phần: 1. Thanh văn, 2. Bồ- tát thiền bản nghiệp, 3. Diệt phi thời phong vũ, 4. Đà- la- ni.

* Trang 947 *
device

 

Phẩm Bồ- tát mười phương: (quyển 59- 60) Phật phân biệt giải thuyết tướng trạng của năm mươi mốt loại tội hiệu kế.

Tóm lại, qua bộ Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập ta có được một cái nhìn tổng quan toàn bộ nội dung các thời thuyết của Phật trong Bộ Đại Tập.

Ban Biên Tập

 

* Trang 948 *
device

                                        MỤC LỤC
                                     (ĐẠI TẬP – BỘ 1)

SỐ 397 – KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG Đại TẬP (60 quyển).... 3
Quyển 1............................................................................................ 3
Phẩm 1: ANH LẠC........................................................................... 3
Phẩm 2: BỒ-TÁT ĐÀ-LA-NI TỰ TẠI VƯƠNG (Phần 1).............. 18
QUYỂN 2......................................................................................... 29
Phẩm 2: BỒ-TÁT ĐÀ-LA-NI TỰ TẠI VƯƠNG (Phần 2).............. 29
QUYỂN 3......................................................................................... 46
Phẩm 2: BỒ-TÁT ĐÀ-LA-NI TỰ TẠI VƯƠNG (Phần 3).............. 46
QUYỂN 4......................................................................................... 73
Phẩm 2: BỒ-TÁT ĐÀ-LA-NI TỰ TẠI VƯƠNG (Phần 4).............. 73
QUYỂN 5......................................................................................... 96
Phẩm 3: BẢO NỮ (Phần 1)............................................................... 96
QUYỂN 6......................................................................................... 113
Phẩm 3: BẢO NỮ (Phần 2)............................................................... 113
QUYỂN 7......................................................................................... 134
Phẩm 4: BỒ-TÁT BẤT THUẤN..................................................... 134
QUYỂN 8......................................................................................... 156
Phẩm 5: BỒ-TÁT HẢI TUỆ (Phần 1).............................................. 156
QUYỂN 9......................................................................................... 180
Phẩm 5: BỒ-TÁT HẢI TUỆ (Phần 2).............................................. 180
QUYỂN 10....................................................................................... 208
Phẩm 5: BỒ-TÁT HẢI TUỆ (Phần 3).............................................. 208
QUYỂN 11....................................................................................... 227
Phẩm 5: BỒ-TÁT HẢI TUỆ (Phần 4).............................................. 227
QUYỂN 12....................................................................................... 251
Phẩm 6: BỒ-TÁT VÔ NGÔN.......................................................... 251
QUYỂN 13....................................................................................... 282
Phẩm 7: BỒ-TÁT BẤT KHẢ THUYẾT......................................... 282

* Trang 949 *
device

QUYỂN 14....................................................................................... 312
Phẩm 8: BỒ-TÁT HƯ KHÔNG TẠNG (Phần 1)............................ 312
QUYỂN 15....................................................................................... 335
Phẩm 8: BỒ-TÁT HƯ KHÔNG TẠNG (Phần 2)............................ 335
QUYỂN 16....................................................................................... 355
Phẩm 8: BỒ-TÁT HƯ KHÔNG TẠNG (Phần 3)............................ 355
QUYỂN 17....................................................................................... 376
Phẩm 8: BỒ-TÁT HƯ KHÔNG TẠNG (Phần 4)............................ 376
QUYỂN 18....................................................................................... 397
Phẩm 8: BỒ-TÁT HƯ KHÔNG TẠNG (Phần 5)............................ 397
QUYỂN 19....................................................................................... 420
Phẩm 9: BẢO TRÀNG..................................................................... 420
Phần 1: KHỔ NÃO CỦA MA VƯƠNG.......................................... 420
Phần 2: TÍCH XƯA........................................................................... 429
Phần 3: ĐIỀU PHỤC MA................................................................. 438
QUYỂN 20....................................................................................... 449
Phẩm 9: BẢO TRÀNG..................................................................... 449
Phần 4: THẦN TÚC TAM-MUỘI................................................... 449
Phần 5: NÊU TƯỚNG...................................................................... 461
QUYỂN 21....................................................................................... 471
Phẩm 9: BẢO TRÀNG..................................................................... 471
Phần 6: ĐÀ-LA-NI............................................................................ 471
Phần 7: HỘ TRÌ................................................................................. 481
Phần 8: THỌ KÝ............................................................................... 483
Phần 9: HẠNH BI............................................................................. 487
Phần 10: HỘ PHÁP........................................................................... 488
Phần 11: TỨ THIÊN VƯƠNG HỘ PHÁP....................................... 490
Phần 12: QUỶ KHOÁNG GIẢ........................................................ 494
Phần 13: TRỞ VỀ NƠI GỐC........................................................... 496
QUYỂN 22....................................................................................... 498
Phẩm 10: HƯ KHÔNG MỤC........................................................... 498
Phần 1: THANH VĂN...................................................................... 498
QUYỂN 23....................................................................................... 520
Phẩm 10: HƯ KHÔNG MỤC........................................................... 520

* Trang 950 *
device

Phần 2: THẾ GIAN MỤC (đôi mắt của thế gian)............................. 520
Phần 3: DI-LẶC................................................................................. 523
Phần 4: TÂM VÔ LƯỢNG............................................................... 526
Phần 5: TỊNH MỤC.......................................................................... 529
Quyển 24....................................................................................... 538
Phẩm 10: HƯ KHÔNG MỤC........................................................... 538
Phần 6: THÁNH MỤC..................................................................... 538
Phần 7: PHÁP BÍCH-CHI-PHẬT..................................................... 543
Phần 8: TRÍ VÔ NGẠI CỦA Phật................................................ 543
Phần 9: HỘ PHÁP............................................................................. 546
Phần 10: ĐẠI CHÚNG TRỞ VỀ..................................................... 550
QUYỂN 25....................................................................................... 552
Phẩm 11: BỒ-TÁT BẢO KẾ (Phần 1)............................................. 552
QUYỂN 26....................................................................................... 566
Phẩm 11: BỒ-TÁT BẢO KẾ (Phần 2)............................................. 566
QUYỂN 27....................................................................................... 580
Phẩm 12: BỒ-TÁT VÔ TẬN Ý (Phần 1)......................................... 580
QUYỂN 28....................................................................................... 599
Phẩm 12: BỒ-TÁT VÔ TẬN Ý (Phần 2)......................................... 599
QUYỂN 29....................................................................................... 613
Phẩm 12: BỒ-TÁT VÔ TẬN Ý (Phần 3)......................................... 613
QUYỂN 30....................................................................................... 626
Phẩm 12: BỒ-TÁT VÔ TẬN Ý (Phần 4)......................................... 626
QUYỂN 31....................................................................................... 642
Phẩm 13: NHẬT MẬT...................................................................... 642
Phần 1: HỘ PHÁP............................................................................. 642
Phần 2: BỒ-TÁT KHẮP NƠI TẬP HỢP (1)................................... 650
QUYỂN 32....................................................................................... 659
Phẩm 13: NHẬT MẬT...................................................................... 659
Phần 2: BỒ-TÁT KHẮP NƠI TẬP HỢP (2)................................... 659
Phần 3: PHÂN BIỆT NÓI VỀ DỤC................................................ 665
Phần 4: PHÂN BIỆT (1)................................................................... 667
QUYỂN 33....................................................................................... 674

* Trang 951 *
device

Phẩm 13: NHẬT MẬT...................................................................... 674
Phần 4: PHÂN BIỆT (2)................................................................... 674
QUyển 34....................................................................................... 695
Phẩm 14: NHẬT TẠNG................................................................... 695
Phần 1: HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP..................................................... 695
QUYỂN 35....................................................................................... 711
Phẩm 14: NHẬT TẠNG................................................................... 711
Phần 2: ĐÀ-LA-NI (1)....................................................................... 711
QUYỂN 36....................................................................................... 724
Phẩm 14: NHẬT TẠNG .................................................................. 724
Phần 2: ĐÀ-LA-NI (2)....................................................................... 724
QUYỂN 37....................................................................................... 735
Phẩm 14: NHẬT TẠNG................................................................... 735
Phần 3: CÁC BỒ-TÁT SỨ GIẢ....................................................... 735
QUYỂN 38....................................................................................... 744
Phẩm 14: NHẬT TẠNG................................................................... 744
Phần 4: ĐỊNH.................................................................................... 744
QUYỂN 39....................................................................................... 760
Phẩm 14: NHẬT TẠNG................................................................... 760
Phần 5: TÍCH TẬP NGHIỆP ÁC..................................................... 760
QUYỂN 40....................................................................................... 770
Phẩm 14: NHẬT TẠNG................................................................... 770
Phần 6: HỘ TRÌ................................................................................. 770
Phần 7: PHẬT HIỆN THẦN THÔNG............................................. 774
QUYỂN 41....................................................................................... 780
Phẩm 14: NHẬT TẠNG................................................................... 780
Phần 8: TINH TÚ (1)........................................................................ 780
QUYỂN 42....................................................................................... 795
Phẩm 14: NHẬT TẠNG................................................................... 795
Phần 8: TINH TÚ (2)........................................................................ 795
QUYỂN 43....................................................................................... 802
Phẩm 14: NHẬT TẠNG................................................................... 802
Phần 9: ĐƯA SỨ GIẢ....................................................................... 802

* Trang 952 *
device

Phần 10: TAM-MUỘI NIỆM PHẬT................................................ 806
Phần 11: LÊN ĐỈNH TU-DI............................................................. 812
QUYỂN 44....................................................................................... 819
Phẩm 14: NHẬT TẠNG................................................................... 819
Phần 12: TAM QUY CỨU RỒNG................................................... 819
QUYỂN 45....................................................................................... 831
Phẩm 14: NHẬT TẠNG................................................................... 831
Phần 13: BẢO VỆ THÁP................................................................. 831
QUYỂN 46....................................................................................... 842
Phẩm 15: NGUYỆT TẠNG.............................................................. 842
Phần 1: THẦN CHỦ NGUYỆT TRÀNG........................................ 842
QUYỂN 47....................................................................................... 869
Phẩm 15: NGUYỆT TẠNG.............................................................. 869
Phần 2: MA VƯƠNG BA-TUẦN ĐI ĐẾN CHỖ PHẬT................ 869
Phần 3: CHÚNG A-TU-LA ĐẾN CHỖ PHẬT............................... 879
QUYỂN 48....................................................................................... 906
Phẩm 15: NGUYỆT TẠNG.............................................................. 906
Phần 4: NÓI VỀ SỰ VIỆC ĐỜI TRƯỚC CỦA CÁC VỊ ĐỆ TỬ PHẬT
...........................................................................................................  906
Phần 5: CHÂN ĐẾ ĐỆ NHẤT NGHĨA........................................... 916

* Trang 953 *
device

 
Đại Tập 50- Bộ Đại Tập I- Số 397 (Quyển 1- 48)