LOGO VNBET
 D. TƯ TƯỞNG GIÚP ĐỜI

Ta giữ công lý mà tìm của cải. Khi đã tìm được của cải theo công lý, ta bèn đem ra mà thí theo công lý cho một người, hai người, ba người, trăm người.
 Magha-sutta
 Phật dạy: “Như ngươi muốn săn sóc ta, hãy săn sóc những người bịnh hoạn đi.”
 Mahvagga –Kinh Phạm Võng
 Muốn thờ Phật, hãy theo gương kiên tâm bền chí và nhẫn nhục của Phật.
 Fo-sho-hing-tsan-king
 Giả như có ai noi theo lối hiền đức nhân từ mà đi, vậy người ấy có khi nào cố ý làm ác chăng?
 Sha-mi-lu-i-yao-lio
 Những kẻ trong lòng chứa sự ác mà ngoài môi nói ngọt ngào thật giống như cái bình trét nhụy ở ngoài mà bên trong đựng đầy thuốc độc
 Lalita Vistara

* Trang 145 *
device

 Điều vui khoái lớn hơn hết là khắc phục được tư tưởng duy kỷ về bản ngã.
 Udanavarga
 Kẻ bạc ác làm hại tôi thì tôi trả cái hại lại cho họ, vừa lấy lòng từ bi của tôi chở che đùm bọc cho họ. Họ càng làm ác cho tôi, tôi càng làm điều tốt cho họ.
 Tứ thập nhị chương kinh
 Như ngươi có ghê sợ sự khổ, không vui gì với nó, thì đừng có làm quấy, dù trong lúc chán chường hay khi chẳng có ai nhìn thấy.
 Udànavarga
 Có người bố thí đặng mua tiếng có nhân, có người bố thí đặng nhờ sự lợi, cũng có người bố thí đặng mong phần phước trên trời. Ngươi hãy bố thí mà không có những ý tưởng ấy, vui mà bố thí, như vậy mới thật là cao thượng.
 Fo-sho-hing-tsan-king
 Ngươi nói: người ta còn trẻ thì phải chơi cho sướng thân, đến chừng già mới lo tu hành. Nhưng mà cái chết có khác nào kẻ cướp nó cầm gươm lén theo rình rập bên ta, một miếng mồi mong mỏi của nó. Như vậy, làm sao ngươi chắc mà chờ đến già đặng đưa tâm trí qua đường đạo đức?
 Fo-sho-hing-tsan-king

* Trang 146 *
device

 Không có ai làm cho người khác trong sạch được, tự mình làm trong sạch lấy mình mà thôi.
 Dhammapada – Kinh Pháp cú
 Lòng tín nhiệm là dây liên lạc tốt hơn hết trong sự thân thích.
 Dhammapada – Kinh Pháp cú
 Loài thú kia còn biết lấy sự cung kính, tín nhiệm, lịch sự mà đối đãi nhau. Vậy các anh em hãy phát hiện cái ánh sáng bên trong của các anh em và cư xử với nhau như cách đó vậy.
 Cullavagga
Tham dục là nguồn gốc sự buồn thảm, khổ sở. Nó đến với ta tuồng như một người bạn, mà thật nó là kẻ đại nghịch của ta đó.
 Fo-sho-hing-tsan-king
 Được sang chớ quên lúc hèn.
 Jitsu-go-kiyo
 Cái tâm tự túc, có chừng mực lúc nào cũng vui vẻ luôn luôn.
 Fo-sho-hing-tsan-king
 Lỗi kẻ khác mình dễ thấy, lỗi mình mình khó thấy.
 Udanavarga

* Trang 147 *
device

 Người ta hài tội kẻ khác gần như là sàng trấu, mà chính tội của họ thì lại giấu nhẹm cũng như tay cờ bạc lận ém bài.
 Dhammapada – Kinh Pháp cú
 Thà chết trong sự công bằng, chớ chẳng sống trong sự bất công.
 Loweda-Sangtahaya
 Nếu đem cái ý định của cái trí ra khỏi cách cư xử của mình thì những sự hành động chẳng qua là cây mục mà thôi. Phải để cho cái trí quản trị tất cả, nhờ đó mà cái thân sẽ theo đường chánh.
 Fo-sho-hing-tsan-king
 Chớ làm điều phải mà rồi lại chẳng vui.
 Mahammangala-sutta
 Ai làm việc công chánh không sợ gì hết.
 Udanavarga
 Kẻ nào bây giờ bố thí cho người, về sau sẽ hưởng cái mình đã gieo; kẻ nào thí một chút nước cho người, về sau sẽ hưởng như biển cả.
 Sermon 20
 Tật xấu lan ra rất dễ.
 Bia đá vua A-dục

* Trang 148 *
device

Ai đến xin lỗi mình, không nên xua đuổi.
 Mahvagga – Kinh Phạm Võng
 Không nên làm buồn kẻ đến xin lỗi mình.
 Lalita-Vistara
 Ta hãy vui sướng, không ghét những kẻ ghét ta. Ở chung với những người oán ta, ta đừng oán họ.
 Dhammapada – Kinh Pháp cú
 Không thể lấy oán mà diệt oán, phải lấy lòng thương mà diệt oán thù, ấy là định luật từ ngàn xưa.
 Dhammapada – Kinh Pháp cú
 Kẻ nào có thể tin chắc lấy mình thì được khỏe mạnh và vui.
 Fo-sho-hing-tsan-king
 Không phải khóc lóc than tiếc mà được an lạc trong tâm.
 Salla-sutta
 Ai có xin mình thì hãy cho, dầu cho ít mấy cũng nên cho.
 Udanavarga

* Trang 149 *
device

 Hãy giữ mình cho tinh khiết và ăn ở với người tinh khiết.
 Dhammacariya-sutta
 Không có người bạn nào hiền lành cho bằng lòng bố thí trong sạch.
 Fo-sho-hing-tsan-king
 Nhà sư khất thực đang thấm nhuần những tư tưởng hiền đức, có thể nhận chịu các sự nóng lạnh, đói khát, nhọc xác, khổ hạnh, dẫu cho khó nhọc đến đâu người chịu cũng nổi hết.
 Sabbava-sutta
 Dù thắng được hàng ngàn giặc nghịch, nhưng không bằng kẻ thắng được chính mình. Đó thật là đại thắng.
 Dhammapada – Kinh Pháp cú
 Chẳng nên nói với ai bằng lời cộc cằn.
 Dhammapada – Kinh Pháp cú
 Dẫu đương cơn giận, chớ nói tiếng cộc cằn.
 Sariputta-sutta
 Một lời mắng nhiếc cũng làm cho súc sanh đau đớn nữa.
 Suttavandonaaniti

* Trang 150 *
device

Cũng như kẻ ham sống tránh thuốc độc, hiền nhân thánh triết tránh điều ác.
 Udànavarga
 Vạn vật đều mong sự vui sướng, vậy ngươi hãy trải lòng từ bi ra khắp nơi cho chúng sanh.
 Mahavanisa
 Việc gì làm cho mình đau khổ thì mình chớ làm cho người khác.
 Metta-sutta
 Tôi dùng tư tưởng trong sạch và lòng bác ái mà gieo ra cho người, cũng như tôi giúp vào cho tôi.
 Lalita-vistara
 Hãy dùng cái thiện mà thắng cái ác.
 Udanavarga
 Kẻ đệ tử của Phật không hề cố ý giết một mạng sanh linh, cả đến loài côn trùng.
 Mahàvagga
 Tự tay mình giết, sai người giết, hay là vui mà thấy người giết, đều là phạm vào tội sát sanh.
 Sha-mi-lu-i-yao-lio

* Trang 151 *
device

Ăn ở hiền đức là sung sướng, khoái lạc.
 Dhammapada – Kinh Pháp cú
 Diệt lòng ích kỷ, tức là an nhàn.
 Udanavarga
 Cái mà ta gọi là tên tuổi và gia đình chỉ là tên gọi mà thôi.
 Vasettha-sutta
 Việc gì đáng trọng thì ngươi nên trọng, chớ không phân biệt là của ai.
 Ta-chuang-yan-king-lun
 Phán đoán một người theo hiện tượng bề ngoài của họ e không được đúng.
 Sermon 3
 Người sanh ra trong nhà kẻ hèn hạ mà có trí huệ, cũng như hoa sen mọc dưới bùn.
 Jitsu-go-Kiyo
 Lời của Phật dạy dầu cho có nghiêm khắc cũng chứa đầy sự từ bi, như lời cha dạy con.
 Kinh Na-tiên Tỳ-kheo

* Trang 152 *
device

 Phật không có ban phước cho những kẻ dâng cúng cho ngài, mà cho kẻ xứng đáng kia.
 Kinh Na-tiên Tỳ-kheo
 Muốn dứt tuyệt cái khổ, hãy năng nổ mà làm việc từ thiện.
 Buddagosha
 Tôi muốn rằng sự bất công phải bị khinh bỉ.
 Mahàvagga
 Ăn ở hiền lành theo phong hóa đạo nghĩa thì sung sướng lắm, được ngủ giấc ngủ yên và khi thức giấc lại vui vẻ.
 Udanavarga
 Ta không mong sự ban thưởng gì, ta không mong được sanh lên cõi trời, nhưng ta quyết làm lợi cho người đời là dắt kẻ lạc đường, soi sáng kẻ lầm trong chỗ tối... tránh cho nhân loại các nguồn gốc sự buồn rầu đau đớn.
 Fo-pen-hing-tsih-king
 Thấy người than khóc, hãy chia buồn với người; thấy người sung sướng, hãy chia vui với người.
 Jitsu-go-kiyo

* Trang 153 *
device

 Em ơi! Hãy thuật chuyện buồn của em với ta, vì san sớt thì sẽ bớt buồn và dễ chịu.
 Nagananda
 Tôi nguyện không bao giờ phạm tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và ăn thịt uống rượu, cho đến trong giấc mộng của tôi cũng vậy.
 Attanagalu-vansa
 Chẳng nên kết bạn với những kẻ làm bậy; hãy chọn bạn những người lành.
 Dhammapada – Kinh Pháp cú
 Ta có thể nhận làm bạn với người như thế này: thấy ta làm quấy, người bảo trước cho ta tránh; thấy ta làm phải; người giúp sức ta; thấy ta bối rối hoạn nạn, người khuyên ta và giải cứu ta, như vậy mới thật là bạn quí.
 Fo-pen-hing-tsih-king
 Ta tự xét những tội lỗi của ta, thấy có điều gì xấu, ta phải bỏ ra, ta phải làm điều lành không mà thôi.
 Jataka – Kinh Bổn hạnh
 Kẻ nào làm hại người vô hại thì sự hại quay lại với kẻ ấy cũng như bụi nhỏ bị gió tống đi.
 Kokaliya-sutta

* Trang 154 *
device

Ngu mà biết mình ngu thì còn khôn chút ít; ngu mà ngỡ mình khôn mới thật là quá ngu.
 Dhammapada – Kinh Pháp cú
 Ôi! Sự giận nó đổi gương mặt thùy mỵ một cách lạ kỳ, nó làm mất vẻ thanh lịch của con người quá nhiều.
 Fo-sho-hing-tsan-king
 Kẻ quấy mà giận lại dùng lắm lời để lấn lướt người ta, bao giờ cũng thua người nhẫn nhục.
 Udanavarga
 Đạo là gì? Là làm quấy càng ít, làm phải càng nhiều, làm điều lành, thương người và ăn ở cho trong sạch.
 Bia đá vua A-dục
 Không nên hành lễ theo mê tín, nhưng tử tế với tôi tớ và kẻ dưới, lịch sự với kẻ đáng kính, vừa tự trọng vừa trọng mạng sống của chúng sanh, những đức tánh ấy và mấy cái đức tánh tương tợ như vậy mới thật là cuộc lễ nên thi hành cho trọn vẹn.
 Bia đá vua A-dục
 Phải nhìn tội lỗi của mình một cách thẹn thuồng.
 Sian-chi-kwan

* Trang 155 *
device

 Đừng hỏi gốc gác cha mẹ của một người, mà hãy hỏi tánh tình của họ đã.
 Sundarikabhradvja-sutta
 Ta mong được hoàn toàn để tế độ người.
 Fo-pen-hing-tsih-king
 Kẻ tín đồ nhà Phật không nên sợ quở trách, cũng không nên tự cao vì được khen.
 Tuvataka-sutta
 Có bốn cách nhận rằng kẻ nịnh hót là một người bạn giả dối: nó hoan nghênh mình khi mình làm quấy, nó hoan nghênh mình khi mình làm phải, nó nói tốt mình trước mặt, nó nói xấu mình sau lưng.
 Sigalavada-sutta – Kinh Thi-ca-la-việt
 Tự mình không có lỗi mới có thể chỉ trích người. Tự mình có lỗi mà trách người thì chỉ làm cho người khác chê cười.
 Phật ngôn

* Trang 156 *
device

 
Đạo Lý Nhà Phật