LOGO VNBET
Cầu Nguyện Được Mọc Răng
 
Vào đời Tống, trong chùa Thiên Phúc, góc phía Đông Bắc, có một pho tượng Địa Tạng, cao một thước sáu, không biết ai là người đã tạc và từ thời gian nào. Chỉ biết rằng nhiều người đồn bức tượng ấy rất linh dị, kẻ đến ngủ nhờ hay đến cầu xin gì đều rất linh nghiệm. Lúc đó có một cư sĩ, khoảng ba mươi bảy tuổi, nhưng không có mọc một cái răng nào, tìm đến trước pho tượng, không ăn cầu nguyện khắp người nhẹ nhàng. Nửa đêm nằm mơ thấy pho tượng đến sờ đầu, không bao lâu sau đó mọc 38 cái răng. Mọi người nghe và thấy linh dị như vậy, nên phỏng theo kiểu vẽ hình tượng Đức Địa Tạng này lập đàn cung phụng, đều được cảm ứng. Rất nhiều người biết chuyện này.

* Trang 85 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục