LOGO VNBET
Chứng Minh
Việc Nói Chuyện Cùng Quỷ

Nhiếp Vân Đài

 
Bản văn trong Linh Cảm Lục của Nữ Sĩ Phương Dục Huệ có thuật lại tình hình thấy ma và nói chuyện với ma. Người đời nay sẽ cho rằng nói bậy. Trên sự thật, loại chuyện này thì lời đồn ta cũng thường nghe, nhưng lời nói của người xưa thì người ngày nay chỉ cho là một chuyện đùa. Nay tôi xin chứng minh một điều là La Kỳ Tướng Sĩ người Anh, nhà phát minh ra Vô Tuyến điện kiêm Hội Trưởng Hội Khoa Học, Triết Học Luân Đôn, thời thế chiến đệ nhất, con trai ông là Nai Mông Đặc tham gia chiến dịch. Một ngày nọ gia đình ông có việc vui mừng, quan khách đến rất đông. Trước khi chưa vào bàn tiệc, ông thấy con trai ông đứng ở cầu thang, nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Ông kể lại chuyện này cho Cử Tọa nghe.

* Trang 190 *
device

Ngày hôm sau được tin con ông đã hy sinh. Từ đó ông thông tin với linh hồn con ông. Ông viết sách ghi lại chuyện này, tên sách là “Nãi Mông Đặc”, lại có tên là “Sống và Chết”. Nội dung của sách là lấy con mắt khoa học để thảo luận về linh hồn bất tử, nhà in Thương Vụ Ân Thư Quán dịch là Khoa Học Đại Cương Thuật lại. Tâm Linh Học trở thành một môn nghiên cứu trong khoa học. Nhưng cho đến ngày nay cũng còn nhiều người chưa tin vào sự có linh hồn.
Bác sĩ Ngũ Đình Phương, nhà cách mạng nổi tiếng thường nói với tôi là, thời ông còn làm công sự Hoa Kỳ, có nghe những Thông Linh học gia có thể mời hồn ma đến nói chuyện. Ông cũng không tin, bèn mời người đó đến thực nghiệm. Người đó chiêu hồn người bạn là bà chủ nhà, nhiều năm trước kia ông ở trọ, hồn quỷ quả đến mà lại rủ thêm một con ma đàn bà không quen biết cùng đến. Bác sĩ nói chuyện trước kia với hồn chủ nhà cũ. Khi sắp từ giã, Bác Sĩ lấy bông hoa cài trên khuy áo tặng hồn chủ nhà. Âm hồn người đàn bà cùng đến nói: “Bác sĩ không công bằng, sao lại không tặng hoa cho tôi?” Người khách ăn cùng bàn bèn lấy bông hoa cài trên áo mình giao cho bác sĩ chuyển tặng cho âm hồn con ma, thì lúc đó ma biến mất. Bác sĩ nói, lạ nhất là hai bông hoa cũng đồng thời biến mất.
Sau lại nhờ người đó gọi hồn Lý Hồng Chương. Không lâu thì hồn Lý Hồng Chương hiện đến, ăn mặc như lúc sinh thời. Bác sĩ cùng Chương nói chuyện về hiệp ước Mã Quan, vì lúc bấy giờ Bác Sĩ là tùy viên

* Trang 191 *
device

của Lý Hồng Chương. Bác sĩ nói là các nhà Thông Linh học không thể làm giả dối được, và hỏi tôi: “Ông có tin hay không? Nếu tôi không đích thân được nói chuyện với ma thì tôi cũng không tin”. Chuyện này giống như cuốn Tả Chuyện có ghi: “ Cô đột nhiên hai lần gặp hồn Thái Tử, nói chuyện với nhau. Tình hình cũng tương tự như vậy. Như thế đủ hiểu rằng, từ xưa đến nay, sự thực loại chuyện này ghi chép rất nhiều, không phải những nhà Tôn Giáo bịa đặt ra.
Tôi ghi chép bản văn của Phương Nữ Sĩ. Bèn viết thư hỏi Tô Trần hai vị cư sĩ về lý lịch của Phương Nữ Sĩ. Sau hai tháng, tôi nhận được thư trả lời của Phương Nữ Sĩ, và bài đăng tải, bài luận giác của ông X, vì dính dáng đến sự tu luyện của Đạo giáo, không phải Phật giáo chính tông, sợ sa vào tà giáo ngoại đạo, có hại đến danh tiếng của Đặc San. Như vậy đủ biết, ý kiến của Phương Nữ Sĩ rất thuần chính, ngôn hành chân thật cho nên thuật lại sự tích linh cảm. Thực có tính chất hiếu cảm Bồ Tát sự hiển linh, làm đẹp hiện tượng giới u minh. Tiếp tục trong 20 ngày là nhờ ơn Phật lực mới xong. Tôi thuật lại sự mắt thấy tai nghe của Tướng Sĩ La Kỳ và Bác Sĩ Ngũ Đình Phương, để tránh sự dị nghị của đọc giả.

* Trang 192 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục