LOGO VNBET
Con Thảo Gặp Của Qúy
 
Đời nhà Tống, ở huyện Hải Lăng, có một đàn trẻ nô đùa bên bờ biển, chơi vẽ hình Địa Tạng Bồ Tát trên bãi cát, đột nhiên nghe tiếng sấm sét nổ vang dậy, mọi người sợ hãi chạy tán loạn. Lúc đó có một vị Thầy đến cứu hộ. Kẻ ngã đỡ lên, kẻ khóc thì an ủi. Lúc đó có đứa trẻ con của một họa sĩ hoảng quá chạy xuống biển, vị Thầy bèn cứu lên bờ, cho các thứ đồ ăn, và cho một hòn ngọc hình như thủy tinh, lớn như hạt sen. Người cha đem về nhà tạc thành Thánh tượng. Đứa trẻ lớn lên khỏe rất là giàu sang phú quý.

* Trang 86 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục