LOGO VNBET
Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký

 
Cư sĩ Nhạc Sư Úc ở Hà Nam, Trung Châu, là nơi kinh Phật pháp được truyền nhiều nhất. Vợ mất sớm, có một con gái đã đi ở riêng. Trong nhà chỉ còn Mẹ già. Năm Dân Quốc thứ 20 ( 1931), Mẹ bị xe kéo đụng phải, bị thương bên chân trái, chữa mãi cũng không khỏi, cả ngày chỉ nằm trên giường, tiểu tiện và đại tiện, kể cả sự ăn uống cũng phải nhờ cư sĩ giúp đỡ. Ngày đêm kêu khóc, quần áo cũng ít thay đổi. Thấp thoáng đã mấy năm, vất vả vô cùng, không làm ăn gì được. Vốn liếng cũng gần cạn.
Ngày 23 tháng 1 năm Dân Quốc thứ 23 (1934) Sư Khang và bạn là Trương Khế Chinh đến thăm, thấy mẹ cư sĩ vẫn còn nằm liệt trên giường bệnh, mà nét mặt cư sĩ tiều tụy, đầu tóc bạc phơ, Sư Khang bèn tặng cư sĩ năm đồng và cuốn Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Tiền thì cư sĩ nhất định không chịu nhận, bèn để trên gối của Mẹ, chỉ nhận cuốn Kinh thôi. Từ đó hàng ngày sớm chiều hướng về Mẹ đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát và xưng danh

* Trang 120 *
device

hiệu, một trăm ngày đến cả một ngàn biến và niệm danh hiệu Bồ Tát đến một trăm ngàn lần, cầu xin hồi hướng để cho Mẹ được tiêu trừ thập ác trọng tội, sớm được thoát khỏi mọi đau khổ mà được sung sướng.
Cho đến 5 giờ sáng ngày 29, Bà Mẹ nói với cư sĩ rằng: “Ta thấy trong người nhẹ nhõm và cảm thấy đói”. Cư sĩ vội vã vào bếp nấu một bát mì. Mẹ cư sĩ ăn uồng rất vui vẻ, xong lại đòi ăn táo. Cư sĩ vui quá nói rằng: “Bệnh Mẹ khỏi rồi”. Nhưng bà Mẹ nói “Không phải thế đâu, e rằng Mẹ con ta sắp vĩnh biệt đấy”, vừa nói xong, táo còn chưa ăn hết thì tự nhiên mất. Cư sĩ vội niệm Phật. Lúc đó có Châu Đồng Sinh đến, nói với cư sĩ rằng: “Đêm qua tôi nằm mê thấy bà đến cho biết cho hay sáng mai tôi phải đi. Trong lòng nghi hoặc nên đến thăm mới biết là bà đã mất, rất lấy làm lạ.
Đêm 31, linh cữu của Mẹ được an táng. Cư sĩ đau lòng vì Mẹ mất đi, từ nay một mình cô độc, cứ khóc lóc thảm thiết. Bỗng nghe có tiếng người nói rằng: “Thôi đừng khóc thương Mẹ nữa, Bà đã được Địa Tạng Bồ Tát tiếp dẫn đi rồi”. Cư sĩ mở mắt nhìn quanh, cửa đóng then cài sao lại có tiếng người? Nhớ lại việc Sư Khang tặng Kinh, bèn hướng về Mẹ niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, để hồi hướng và tin là uy đức của Địa Tạng Đại sĩ gia hộ cho Mẹ vậy. Từ đó mỗi ngày cư sĩ hướng về bài vị của Mẹ tụng kinh và xưng niệm Đại Sĩ Thánh hiệu.
  • Bài của Vưu Sư Khang.

* Trang 121 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục