LOGO VNBET
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Ân Ký
Giác Thuần

 
Tôi trước kia vì bị bệnh nên xuất gia. Từ ngày xuất gia đến nay chưa bị ốm nặng lần nào, có khi tứ đại không điều hòa, nghỉ và ngồi tu chỉ quán pháp thì bệnh khỏi liền. Mùa Xuân năm nay năm Dân Quốc thứ 36 (1947) tôi đến Hàng Châu hành hương, dọc đường khải kiến Phật thất, ở lòng thuyền lập Đạo Tràng ngày đêm tụng niệm không ngừng. Thuyền nhỏ chở nhiều người, bên trong thì nóng, bên ngoài thì lạnh, nên khi về nhà tôi thấy mệt nhọc, nhưng cũng chưa để ý.
Mãi đến 23 tháng 4 tôi thấy bệnh tình trầm trọng, 10 ngày không một hột gạo hay một giọt nước vào bụng. Đêm ngày 30 bệnh tình nguy kịch, thì thấy Địa Tạng Bồ Tát một tay cầm Trượng thiếc, một tay cầm Bình Bát, đứng trước giường bệnh nói: “Hãy yên tâm niệm Phật”. Sáng hôm sau thì tôi thấy bệnh tình đã đỡ.

* Trang 159 *
device

Đến ngày 5 tháng 5 thì tôi có thể ăn cháo được, đến ngày Lễ Phật Đản thì khỏi hẳn. Nay nhờ Đại Pháp Luân Thư Cục xuất bản cuốn Địa Tạng Bản Tích Nhân Duyên 100 cuốn để báo đáp ơn sâu đặc biệt, ghi lại việc nầy vậy.
 
Mười hai câu chuyện bên trên được trích ra từ
Nguyệt San Giác Hữu Tình

* Trang 160 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục