LOGO VNBET
Khỏi Nạn Trộm Cắp
 
Mười sáu năm về trước, nhằm năm Đinh Mão, Hoằng Nhất Pháp Sư đến một Chùa làng nọ ở Hàng Châu. Trong gian phòng thờ cúng Địa Tạng Bồ Tát, trong lòng Pháp Sư lúc nào cũng tụng niệm Thánh hiệu. Đêm nọ có mấy đạo tặc vào Chùa, cầm dao uy hiếp các vị Tăng, cướp đi rất nhiều tiền bạc và mọi phẩm vật, đẩy cửa phòng Pháp Sư, nhưng không vào được. Pháp Sư nghe trên lầu có nhiều tiếng động nhưng cũng chẳng để ý, cả đêm ngủ an giấc, không bị quấy nhiễu hoảng sợ.

Thích Vong Ngôn ghi lại

* Trang 107 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục