LOGO VNBET
Lễ Bái Dễ Sanh
 
Lương Bích Bàn cư sĩ có trưởng nữ gả cho nhà họ Trương. Năm trước theo chồng đi Hà Nam, làm việc ở mỏ than. Lúc đó Cô đang có mang. Cư sĩ lo ngại không ai trông nom săn sóc, dạy con lấy một tờ giấy màu vàng, trên viết “Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát”, mỗi sáng thắp hương lễ bái, khi sinh đẻ sẽ được bình an. Người con gái tuân theo lời Cha, đến khi sinh đẻ thật dễ dàng ở nơi nhà quê không có bác sĩ đỡ đẻ, nhưng may không chút đau đớn gì cả. Hai năm sau lại có mang, Cô cũng làm theo năm trước. Trước sau sanh được một trai một gái, đều khỏe mạnh, diện mạo khôi ngô, trí tuệ thông minh và tâm địa hiền hòa. Mọi người chúng tôi đều thấy sự việc này.
  • Nhiếp Vân Đài ghi.

* Trang 104 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục