LOGO VNBET


 Địa Tạng Bồ Tát
Bản Tích Linh Cảm Lục

 
 
 
 
 
 
 

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

 
Lời Đầu sách

Em Huỳnh Hiệp là một Dược sĩ trẻ, người Việt Nam,  hiện  đang  sinh  sống  tại  Sacramento, Thủ phủ Tiểu Bang California, Hoa kỳ,  là đệ tử tại gia của Cố  Hòa  Thượng  Tuyên  Hóa  tại  Vạn  Phật  Thánh Thành.  Em  luôn  có  tâm  nguyện  hướng  về  đức  địa Tạng Vương Bồ Tát cũng như muốn  lập  thành một dự án địa Tạng để giúp đỡ cho những người có duyên với Ngài qua sách vở ấn tống hoặc hình tượng.
Cuối năm 2007, khi tôi tịnh tu nhập thất lần thứ 5 tại  Úc  Châu,  Huỳnh  Hiệp  có  nhờ  tôi  dịch  bản  tiếng Nhật  sang  tiếng Việt  về  những mẫu  chuyện  linh  ứng của  đức  địa  Tạng  không  có  đầu  ở  Fuchu  thuộc Hiroshima, thế  là tôi  lại bắt tay vào việc và suốt hơn 4 tháng, dịch phẩm đã hoàn thành tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2008 với gần 900 trang đánh máy, chia làm 3 tập. Mới đầu tôi chỉ cho đưa lên trang mạng quangduc.com tại Úc và viengiac.de tại đức, nhưng nhiều người muốn được đọc sách, nên em Huỳnh Hiệp một  lần nữa  lại  lo đi  vận  động  Tịnh  Tông  Học  Hội  đài  Loan  ở Mỹ  để

 

* Trang 3 *
device

được ấn tống sách này tại đài Loan. Vào tháng 10 năm 2010 Phật đà  giáo dục Cơ Kim Hội  thuộc Tịnh Tông Học  Hội  ở  đài  Loan  đã  ấn  tống  1500  bộ. Mỗi  bộ  3 cuốn,  đến  nay    (2012)  thì  không  còn  bộ  nào  nữa  cả. Cho nên quý Phật Tử Việt Nam tại Nam Bắc California Hoa Kỳ muốn  tái bản  lần  thứ nhất và  tôi  cũng đã viết lời tựa cho việc tái  bản này. Nay thì Huỳnh Hiệp muốn tôi hiệu đính Quyển “địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục“ bản chữ Hán do cụ Liêu Nguyên dịch và tôi cũng đã bắt tay vào việc trong mùa An Cư Kiết Hạ năm 2012 này. Cụ  là người Hoa,  tiếng Hán  rất giỏi, nhưng Việt  văn  thì  ý  và  lời  cần  phải  chỉnh  sửa  lại  toàn  bộ. Nhưng cũng nhờ đây mà tôi biết thêm được nhiều mẫu chuyện  linh ứng và nhơn quả qua sự  thị hiện của ngài địa  Tạng  Vương  Bồ  Tát  ở  Trung  Hoa  từ  đời  nhà đường đến nay. Quả là điều hy hữu và tuyệt diệu.
Những  câu  chuyện  có  thật  qua  lời  kể  lại  của  tác giả  thật  là  linh động, khiến cho ai đã đọc được những mẫu  chuyện  này,  cũng  chẳng  khác  nào  những  câu chuyện  của đức địa Tạng  tại Fuchu, Nhật Bản đã  thị hiện vậy.
Mặc dầu đạo Hữu Diệu Hải ở Canada đã cố gắng đánh máy theo bản dịch của cụ Liêu Nguyên, nhưng có nhiều chỗ vẫn chưa  rõ ý và  lời. Do vậy  tôi đã nhờ Sư Cô Thích Nữ Chơn Toàn  rà soát  lại  toàn bộ cũng như đánh máy  thêm  vào  những  chỗ  thiếu  sai. đúng  là  Sư Cô cũng có nhân duyên với ngài địa Tạng. Cách đây 4 năm  Sư  Cô  cũng  đã  giúp  cho  việc  đánh  máy  quyển

* Trang 4 *
device

sách  về Ngài địa  Tạng mà  tôi  đã  dịch  từ  tiếng Nhật sang  tiếng Việt. Bây giờ em Huỳnh Hiệp  lại muốn  tôi viết  lời  tựa cho quyển sách này, nhằm ghi  lại mốc thời gian cũng như công  trình phiên dịch, ghi chép lại của người  xưa, để  lại  cho đời  sau  và Huỳnh Hiệp  cũng  sẽ nhờ Tịnh Tông Học Hội tại đài Loan ấn tống, giúp cho người Việt ở khắp năm châu có cơ hội đọc đến những mẫu chuyện nhân quả và sự thị hiện của đức địa Tạng trong  sách  nầy  để  tu  và  để  tránh  dữ  làm  lành. Tôi  dĩ nhiên  là không từ chối, vì  lẽ đây  là việc đáng nên  làm. Do vậy đã chấp bút viết mấy dòng chữ này để  lại cho đời sau vậy. Ngoài ra, Thầy Hạnh Lý cũng đã giúp sửa lại  lỗi chính  tả cho  lần cuối và đạo Hữu Như Thân đã layout sách nầy. Xin đa tạ.
 
Viết xong tại thư phòng Chùa Viên Giác
Hannover đức Quốc  
nhân mùa An Cư Kiết Hạ  
ngày 4 tháng 7 năm 2012
 
Hiệu đính toàn văn quyển sách:  
Hòa Thượng Thích Như Điển
Phương Trượng  
Chùa Viên Giác Hannover đức Quốc.
 

* Trang 5 *
device

* Trang 6 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục