LOGO VNBET
Mơ Có Người Đòi Đầu
 
Bản ấp có người tên là Từ Doãn Vượng, là giáo đồ Thiên Chúa, khi Mẹ mất đi, người bạn khuyên nên đọc tụng niệm Địa Tạng Kinh. Họ Từ mới đầu cũng chẳng nghĩ gì, từ từ chẳng biết tính sao, sau nghĩ đến công ơn Cha Mẹ không thể báo đền, nên nghĩ đến lời nói của người bạn Phật giáo cho rằng có lý, mới phát nguyện tụng niệm Địa Tạng Kinh. Thân mình ông bị bệnh hoạn mãi không khỏi, đêm nọ nằm mơ thấy một ông già đến báo mộng, bảo rằng nên sắc dây dưa hấu mà uống thì bệnh sẽ khỏi. Bèn thuê người lấy cây long não tạc ba pho Thánh tượng ở Mộc Tiêu Tự.
Một đêm nọ ông lại nằm mơ thấy có người đến đòi ba cái đầu. Ông lấy làm kỳ lạ, sớm chiều không được an tâm. Vài ngày sau, có một vị Tăng ở Mục Tiêu Tự đến cho biết, Phật tượng đã tạc xong, nhưng còn thiếu ba cái đầu. Người họ Từ mới hiểu ra, bèn kiếm thêm gỗ long não để tạc cho đủ. Từ đó ông một lòng thờ Phật, tụng niệm không ngừng.

* Trang 168 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục