LOGO VNBET
Vong Tử Sinh Thiên

Cư sĩ Triệu Gia Câu, người Cự Độ, làng Thiên Thành, là người rất tín ngưỡng Phật, rất đau lòng là khi con bị mất. Trong lúc đau đớn, cư sĩ phát nguyện cầu giải thoát cho con, xưng danh và niệm Kinh cầu Địa Tạng Bồ Tát cả vạn lần, thì phảng phất thấy xác con mình đứng dậy, từ từ bay bổng lên cao, mình mặc áo lông, chân đi vân hài, rất rõ ràng. Khi nhìn kỹ thì không thấy đâu nữa. Triệu cư sĩ thấy vậy rất lấy làm lạ, tin là linh cảm Bồ Tát, được biết là con mình đã được sanh Thiên rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

* Trang 173 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục