LOGO VNBET

Đức Phật nhà đại giáo dục

Lời nói đầu

Đức Phật - Nhà đại giáo dục

Đức Phật dạy những gì và không dạy những gì

Lời Đức Phật dạy cho thế giới hiện đại *

Định lý Duyên khởi: Paticcasamuppada

Chuyển Pháp luân kinh *

Khái niệm về Abhidhamma

Abhidhamma hay Luận lý học

Thiện ác nghiệp báo

Chữ nghiệp trong đạo Phật

Nên nghe Chánh Pháp như thế nào?

Dòng tâm thức hay tâm lý học trong đạo Phật

Đạo Phật với tôi có ý nghĩa gì?

Tinh tấn

Phương pháp học Phật

Đạo từ bi phổ biến

7 nguyên lý phát triển Giáo hội

Tinh túy của sự tu hành

Tôn giáo phải là nguyên nhân thống nhất nhân loại

Phong trào Phật giáo ở Ấn Độ

Đức Phật với bom khinh khí

Hòa bình thế giới

Giải phóng và giải thoát

Nhân vị trong đạo Phật

Vài đặc điểm của đạo Phật

Đời sống giải thoát đạo Phật có thể thực hiện ở Âu châu không?

Thông điệp của Đức Phật

Chiến tranh là tàn phá, Đại là xây dựng

Sứ mệnh củaViện Cao đẳng Phật học

Vai trò Đại học, ý nghĩa Văn khoa và Khoa học Nhân văn

Tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam

Những đề nghị

Vấn đề giáo dục Đại học

Hội đồng Đại học tự lập Việt Nam

Người Đức và đạo Phật

Trả lời câu hỏi một nữ sinh viên Y khoa

Một đêm trăng trên núi Linh thứu

Mục Lục

Đức Phật nhà đại giáo dục