LOGO VNBET
ĐỨC PHẬT VỚI BOM KHINH KHÍ *


Nhân loại ngày nay phải lựa chọn giữa lời dạy của Đức Phật và bom khinh khí. Giữa hai điểm này, không thể lựa cái gì khác được. Tôi đây có đủ đức tin để cúi đầu mỗi khi tên Đức Phật được nói đến.
Tôi biết rất rõ là phần lớn chúng ta, và nhất định tôi cũng có trong ấy, là những người không xứng đáng được gọi là đã theo đúng lời dạy của Đức Phật hay lời dạy của Thánh Gandhi.
Chúng ta nhiều lần sai lầm, nhưng dầu thế nào, chúng ta cũng có can đảm nhìn thẳng vào sự lầm lẫn ấy. Chúng ta có thể lầm lẫn, chúng ta có thể vấp ngã, nhưng chúng ta nhớ đến chúng ta và chính nhờ vậy, chúng ta tự đứng thẳng lên mỗi khi chúng ta làm điều gì sai lạc lầm lẫn… Thánh Gandhi không bao giờ ngần ngại nói đến những sai lầm lớn như núi Hy Mã Lạp Sơn của ngài. Nếu Thánh Gandhi còn sai lầm, sao chúng ta lại có thể tránh khỏi ? Lẽ dĩ nhiên chúng* Trích dịch Lời tuyên bố của Thủ Tướng An Độ, ông Shri Jawaharlal Nehru.

* Trang 158 *
device

ta sai lầm nhiều, nhưng chúng ta không cần phải hổ thẹn tự thú nhận những lỗi lầm của chúng ta mỗi khi chúng ta có lỗi và chúng ta cần đối với các đảng phái khác một cách thân thiện.
Thật rất dễ nói suông, cho đến hành động cũng dễ nữa, trong địa hạt quốc tế, nhưng khó hơn nhiều khi phải nhìn thẳng đến những vấn đề gần chúng ta hơn. Nếu lời dạy của Đức Phật không thể áp dụng được phạm vi quốc gia và gia đình thì lời dạy của Đức Phật không thể nào áp dụng được ở phương diện khác...
 Tôi không sợ khí giới nguyên tử, cho đến vấn đề nguyên tử lực chúng ta cũng được tiến bộ khá nhiều. Nhưng sự tiến bộ này không phải hướng đến tạo các bom nguyên tử, mà chỉ hướng đến ứng dụng nguyên tử lực vào những mục đích hòa bình và tạo những nguyên tử năng.
Thế giới thay đổi rất mau và nếu nghĩ đến những vũ khí thời xưa và hành động theo chúng, tức là chơi với các đồ chơi trẻ em. Bom nguyên tử này có thể dùng lời dạy của Đức Phật để đối trị vì đứng trong địa hạt này, bom nguyên tử không thể dùng.
Hoàng đế Asoka (A Dục) 2300 năm trước đây, đã chấm dứt chiến tranh Kalinga khi ngài đã nắm chắc phần thắng trong tay. Trong lịch sử thế giới, không

* Trang 159 *
device

 thể có cử chỉ nào có thể sánh được với cử chỉ của một nhà chinh phục tự tuyên bố không dùng sức mạnh và chấm dứt các cuộc chiến đấu gây hấn.
Sau chiến cuộc Kalinga, Asoka trong những lời tuyên bố được chạm khắc vào các bia ký khắc trên đá hoặc khắc trên các cột trụ, tuyên bố rằng ngài sẽ từ bỏ chiến tranh và nguyện theo con đường từ bi và trí tuệ.
Vị con cao quý của Ấn Độ còn để lại cho chúng ta một lời dạy khác, là ai chỉ trích hoặc buộc tội các tôn giáo khác để nâng cao tôn giáo mình, chỉ tự hạ thấp tôn giáo mình xuống. Ngài dạy chúng ta phải kính trọng các tôn giáo khác.
Con đường của Đức Phật và của vua A Dục chúng ta không bao giờ quên, vì nó được biểu lộ và gìn giữ trong tâm trí của dân tộc Ấn Độ. Thánh Gandhi đã theo con đường ấy trong đời chúng ta và vì theo con đường ấy, sức mạnh và danh dự của nước Ấn Độ được tăng trưởng.
Thật là một sự lầm lẫn lớn nếu xem lời dạy hòa bình và bất bạo động của Đức Phật như là một điều gì để nói suông chớ không liên hệ với những hành động hằng ngày của chúng ta.
Lời dạy đó không phải chỉ dành riêng cho những vị tu hành mà còn cần phải được áp dụng vào đời

* Trang 160 *
device

 sống hằng ngày của chúng ta. Bất bạo động nếu được thực hành sẽ đem đến cho chúng ta nhiều sức mạnh để hành động. Và tất cả những vấn đề gì được bàn cãi, cũng cần phải giải quyết theo phương pháp hòa bình và dân chủ mà Đức Phật đã dạy chúng ta. 
*

* Trang 161 *
device

 
Đức Phật nhà đại giáo dục