LOGO VNBET

Giáo Dục Phật Giáo Và Chương Trình Đại Học

1. Đưa Thực Hành Tỉnh Thức Vào Chương Trình Bậc Đại Học: Nuôi Dưỡng Lòng Khoan Dung Và Thấu Cảm Trong Môi Trường Đa Văn Hóa Và Đa Tôn Giáo

2. Cách Sử Dụng Những Khái Niệm Giáo Dục Phật Giáo Trong Chương Trình Học Cấp Học Viện

3. Đóng Góp Bền Vững Của Đạo Phật Đối Với Việc Giáo Dục Toàn Cầu Cho Phát Triển

4. Phật Giáo Và Chương Trình Giáo Dục Đại Học

5. Cơ Hội Lẫn Thách Thức Cho Giáo Dục Phật Giáo Sư Phạm Châu Âu Và Ấn Độ

6. Hy Vọng Các Thành Tựu Trí Tuệ Bằng Cách Giới Thiệu Giáo Dục Phật Giáo

7. Một Chương Trình Nghiên Cứu Sự Phát Triển Của Trẻ Em Ở Srilanka Được Thực Hiện Bởi Tổ Chức All Ceylon Buddhist Congress

8. Thiền Tập Chánh Niệm

9. Một Chương Trình Giảng Dạy Về Tâm Lý Học Phật Giáo Và Trị Liệu/ Huấn Luyện

10. Giáo Dục Và Giáp Dục Phật Giáo

11. Nghiên Cứu Về Vai Trò Của Giáo Dục Phật Pháp Trong Trường Học Với Việc Giải Quyết Các Vấn Đề Nhằm Đạt Được Các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ Ở Xri-lan-ca

12. Một Chương Trình Giáo Dục Sau Đại Học Nhập Thế Đầy Cuốn Hút: Biến Viễn Kiến Thành Hiện Thực Tại Học Viện Nam Thiên

13. Giáo Pháp Của Sự Hy Vọng Và Kinh Nghiệm Giáo Dục Bất Bình Đẳng Của Học Viện Phật Giáo Kertarajasa

14. Đánh Giá Về Giáo Dục Phật Giáo Và Chương Trình Giảng Dạy Của Đại Học Phật Giáo Nguyên Thủy Quốc Tế Tại Myanmar

15. Giảng Dạy Và Học Tập Phật Pháp Qua Thiết Kế Kiến Trúc Tu Viện Phật Giáo Sri Lanka Tập Trung Trong Chương Trình Giảng Dạy Đại Học

16. Lý Tưởng Phật Giáo Hướng Đến Trẻ Em Khuyết Tật Ở Thái Lan: Cái Nhìn Qua Lăng Kính Của Các Hiệu Trưởng Trường Dạy Hòa Nhập Cho Trẻ Em Khuyết Tật

17. Làm Thế Nào Để Siêu Việt Nhị Nguyên Tính?

18. Ảnh Hưởng Của Giáo Dục Phật Giáo Trong Tu Viện Trong Công Tác Giảm Thiểu Đói Nghèo: Một Nghiên Cứu So Sánh Từ Sri Lanka Và Bangladesh

19. Mahãvihãra (tự viện) Trung Tâm Đào Tạo Bậc Cao Giáo Pháp Và Giới Luật Phật Học

20. Quy Mô Phúc Lợi Xã Hội Của Viên Phật Giáo Trong Xã Hội Hàn Quốc Hiện Đại

Lời Nói Đầu

Lời Giới Thiệu

Đề Dẫn

Giáo Dục Phật Giáo Và Chương Trình Đại Học