LOGO VNBET
Hòa Thượng
TOÀN ĐỊNH – BẢO TẠNG
( 1789 – 1842 )
Trùng Kiến Chùa Thắng Quang – Bình Định
 
Hòa thượng thế danh Ngô Văn Thụy, sinh giờ Mùi ngày mồng 6 tháng 10 năm Kỷ Dậu (1789) tại ấp Hội An, xã Ô Liêm, huyện Bồng Sơn, phủ Quy Nhơn, trấn Bình Định (nay là thôn Hội An, xã Hoài Nhơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).
Năm lên 14 tuổi, Ngài phát tâm xuất gia với tổ  Pháp Kiêm Minh Giác tại chùa Phước Lâm-Hội An. Sau một thời gian dài miệt mài theo thầy tổ học kinh luật, Ngài được thọ Cụ Túc giới với pháp danh Toàn Định, tự Vi Quang, hiệu Bảo Tạng, nối pháp đời 37 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 4 pháp phái Chúc Thánh.
Tháng 12 năm Tân Tỵ (1821), sau 18 năm tu học tại Phước Lâm, chạnh nhớ đến quê hương cố thổ và thân quyến, Ngài xin Bổn sư được về thăm song thân tại Bình Định. Ngày 17 tháng 2 năm Nhâm Ngọ (1822), Minh Mạng năm thứ 3, nhân dịp đi ngang cổ tích Thắng Quang tại quê nhà, thấy tượng Phật hảo tướng uy nghiêm nhưng chùa lại tiêu điều bởi chinh chiến.

* Trang 255 *
device

 Gặp các hương lão hỏi thăm thì biết chùa này do tổ Minh Giác Kỳ Phương ở chùa Thập Tháp khai sơn. Gặp thời binh lửa Tây Sơn nên tăng chúng ly tán, không người thờ tự. Đồng thời các hương lão khẩn khoản thỉnh Ngài trụ trì để trùng hưng thắng tích, hướng dẫn tín đồ tu tập.
Năm sau, Minh Mạng năm thứ 4, Quý Mùi (1823) ngày 15 tháng 3, Ngài trở về lại Phước Lâm trình với Hòa thượng Bổn sư về tâm nguyện của mình. Tổ Minh Giác lấy làm hoan hỷ hứa khả, ban cho Pháp quyển, ấn chứng hiệu Bảo Tạng đại sư. Ngài bèn đảnh lễ Bổn sư, trở về trụ trì chùa Thắng Quang và gắn bó với ngôi cổ tự này suốt cả cuộc đời.
Vào ngày 24 tháng 4 năm Canh Dần (1830), nhân ngày kỵ tổ Ân Triêm, tổ Minh Giác nhóm họp đệ tử và phú chúc Ngài làm Đô Tự thay thế Tổ trông coi Tăng chúng nội tự. Tháng 8 cùng năm, Ngài được triều đình sắc ban Giới đao độ điệp cử làm trụ trì chùa Phước Lâm. Tuy nhiên đối với trách nhiệm của mình tại chùa Thắng Quang không thể bỏ được nên Ngài khẩn khoản từ chối. Ngài đã cử pháp đệ của mình là Hòa thượng Toàn Nhâm Quán Thông kế thế trụ trì tổ đình Phước Lâm.
Tháng Giêng năm Bính Thân (1836), Minh Mạng thứ 17, Ngài cùng với hương chức trong làng và bổn

* Trang 256 *
device

đạo trùng tu lại chánh điện chùa Thắng Quang. Công việc trùng tu kéo dài đến tháng 8 cùng năm thì hoàn tất. Năm sau (1837), Ngài lại kiến thiết Đông đường để có nơi cho chư Tăng tu học.
Năm Đinh Dậu (1837), Ngài được cung thỉnh làm Giáo Thọ A-xà-lê tại giới đàn chùa Linh Phong-Phù Cát do Hòa thượng Chánh Tôn làm đàn đầu. 
Ngày 24 tháng 4 năm Mậu Tuất (1838), Ngài thiết lập đàn tràng lễ bái Tam Thiên hồng danh chư Phật, chẩn tế cô hồn để cầu quốc thái dân an. Đến tháng 5, Ngài được cung thỉnh làm Yết Ma A-xà-lê tại giới đàn chùa Thiên Ấn-Quảng Ngãi do Hòa thượng Bảo Ấn làm Đàn đầu.
Năm Canh Tý (1840), cảm niệm hồng ân chư tổ, Ngài trùng tu lại tháp vọng của tổ sư khai sơn. Năm sau Tân Sửu (1841), Ngài kiến lập Tây đường, lập long vị Tổ sư để thờ phụng.
Đầu năm Nhâm Dần (1842), Ngài dự định tổ chức trường Kỳ, mở đàn thí giới cho chư Tăng nhưng ngặt nỗi thân lại mang trọng bệnh nên không thực hiện được. Cuối năm, bệnh lại trở nặng nên ngày 17 tháng 11, Ngài lập bảng phó chúc, trạch cử đệ tử Chương An Quảng Khánh kế thừa trụ trì cổ tích Thắng Quang.

* Trang 257 *
device

Vào giờ Tuất ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần (1842), Ngài viên tịch, hưởng thọ 54 tuổi, tháp lập tại chùa Thắng Quang.
Hòa thượng Bảo Tạng là một trong những vị danh Tăng của thế kỷ XIX. Cuộc đời của Ngài gắn liền với lịch sử Phật giáo Quảng Nam và Bình Định. Kể từ khi Ngài trụ trì chùa Thắng Quang trở thành một trong những tòng lâm lớn tại miền Trung. Tuy trải qua nhiều cuộc chiến tranh nhưng mạng mạch truyền trì tại đây chưa bị gián đoạn và ngày hôm nay Thắng Quang là một trong những tổ đình của dòng Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Bình Định.

* Trang 258 *
device

 
Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng