LOGO VNBET
Hòa Thượng
ẤN THANH – CHÍ THÀNH
( 1841 – 1895 )
Trụ Trì Chùa Tam Thai – Ngũ Hành Sơn
 
Hòa thượng thế danh Trần Văn Thành, sinh năm Tân Sửu (1841), niên hiệu Thiệu Trị nguyên niên tại thôn Long Bình, tổng Xuân Đài, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (Nay là phường Long Bình, thị trấn Sông Cầu, Phú Yên).
Thuở thiếu thời, Ngài phát tâm xuất gia tìm thầy học đạo. Nhân duyên nhiều đời giờ hội ngộ nên ngài đến chùa Linh Ứng, núi Ngũ Hành, tỉnh Quảng Nam bái thiền sư Chương Tín-Hoằng Ân làm thầy. Ngài được bổn sư ban cho pháp danh Ấn Thanh, tự Tổ Đạo, nối pháp đời 39 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 6 pháp phái Chúc Thánh.
Vào năm Nhâm Tuất (1862), năm Tự Đức thứ 15, Bổn sư viên tịch. Lúc đó Ngài mới 22 tuổi, thấy mình đường đạo còn non trẻ, thực hiện đúng tinh thần giới luật nên Ngài y chỉ tu học với thiền sư Chương Tư-Huệ Quang. Sự tinh tấn tu học cũng như sở ngộ của Ngài đã được tổ Huệ Quang ấn chứng, phú pháp hiệu là Chí Thành.

* Trang 49 *
device

 Năm Quý Dậu (1873), niên hiệu Tự Đức 26, Ngài được triều đình bổ nhiệm làm trụ trì chùa Linh Ứng, thay thế cho thiền sư Chương Quảng-Mật Hạnh sang trụ trì chùa Tam Thai.
Trụ trì Linh Ứng được 12 năm, vào năm Giáp Thân (1884), niên hiệu Kiến Phước nguyên niên, Ngài được cải bổ làm trụ trì Tam Thai, kế nghiệp thiền sư Mật Hạnh vừa viên tịch.
Ngài là người tánh tình nghiêm cẩn, dõng mãnh tu hành, sáng tối hai thời kinh chú đều đặn không bao giờ trể nãi. Đặc biệt, suốt cả cuộc đời, gần như Ngài chưa bao giờ một lần nhuốm bệnh.
Tháng 4 năm Quý Tỵ (1893), niên hiệu Thành Thái thứ 5, Ngài cùng Hòa thượng Ấn Bổn-Vĩnh Gia khai mở đại giới đàn tại chùa Chúc Thánh-Hội An để truyền trao giới pháp cho Tăng chúng. Tại giới đàn này, Ngài được cung thỉnh làm đàn đầu Hòa thượng, ngài Vĩnh Gia được thỉnh  làm Giáo Thọ A-xà-lê, ngài Pháp Tạng chùa Phước Sơn-Phú Yên làm Yết Ma A-xà-lê.
Năm sau, Giáp Ngọ (1894), Ngài chứng minh và chú nguyện đúc quả đại hồng chung tại tổ đình Chúc Thánh.
Năm Ất Mùi (1895), vào ngày 25 tháng 4, niên hiệu Thành Thái thứ 7, Ngài nhuốm bệnh, tập họp môn

* Trang 50 *
device

 đồ khai thị lần cuối và đã thâu thần thị tịch khi ở tuổi đời 55. Bảo tháp của Ngài được kiến tạo bên cạnh tháp ngài Huệ Quang, phía Nam ngọn Âm Hỏa Sơn.
Với thời gian hơn 40 năm tu học và hành đạo tại núi Ngũ Hành, Ngài đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên trong cộng đồng Phật giáo tại đây. Đệ tử đắc pháp của Ngài rất nhiều, đặc biệt có 5 vị ưu tú nhất mà thời bấy giờ chư Tăng gọi là Tam Thai Ngũ Phước. Đó là các ngài: Chơn Pháp-Đạo Diệu-Phước Trí; Chơn Đỉnh-Đạo Đạt-Phước Thông; Chơn Nhẫn-Đạo Cúc-Phước Điền; Chơn Quý-Đạo Hạnh-Phước Long; Chơn Bổn-Đạo Nguyên-Phước Khánh.

* Trang 51 *
device

* Trang 52 *
device

 
Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng