LOGO VNBET
mọi người đều chết khổ, chết cóng, chết đói, chết lạnh...
Niềm tin tưởng thứ hai của chúng tôi xuất phát từ những lời dạy của Đức Phật, một vị Giáo chủ luôn luôn mong muốn hòa bình trong từng con tim, và hạnh phúc dưới từng mái nhà.
Với sự hiện diện của Phật giáo trong cộng đồng thế giới hơn 2500 năm nay, và trên lãnh thổ Việt Nam khoảng 2000 năm qua, Phật giáo đã góp phần cụ thể vào việc xây dựng hòa bình hạnh phúc cho con người, với một nền triết lý nhân bản giúp con người giải thoát khổ đau, Phật giáo đã cống hiến một nền tảng đạo đức lành mạnh và trong sáng, phát huy những tiềm lực tốt đẹp của con người.
Theo chúng tôi suy nghĩ, đó là những chân lý hết sức đơn giản, một mặt đáp ứng đúng đắn những hoài bão, ước vọng tha thiết sâu xa của con người, một mặt xây dựng một nếp sống lành mạnh, trong sáng và hướng thượng ngay trong đời sống hiện tại, để xây dựng một nền đạo đức, đảm bảo hạnh phúc, an lạc và hòa bình cho toàn thể loài người. Với những suy nghĩ đó, chúng tôi thấy có thể đề ra một số nguyên lý cơ bản như sau:
  1. NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT
Chúng ta sống trên hành tinh này với mục đích duy nhất là đem lại hạnh phúc, an lạc cho mình và cho

* Trang 124 *
device

mọi người, chứ không phải để gieo rắc tang tóc và đau khổ cho nhau. Chúng ta không thể xây dựng hạnh phúc và an lạc của chúng ta trên sự đau khổ của kẻ khác, với nước mắt, xương và máu của kẻ khác. Hạnh phúc và đau khổ của mình và của người nay đã gắn bó, quyện chặt lấy nhau, không thể tách rời. Hạnh phúc ấy bắt nguồn từ sức lao động trí óc và chân tay của mình, do trí tuệ của khối óc, do sức mạnh của cánh tay, do mồ hôi, do nước mắt, lao tâm khổ trí tác thành, không phải do lợi dụng và bóc lột sức lao động của kẻ khác. Sức lao động ấy tạo ra của cải, tài sản vật chất và tinh thần, dùng tài sản ấy đem lại an lạc cho mình, cho gia đình, cho bà con, cho thân hữu và nói rộng ra cho quốc gia, cho xã hội và cho cả loài người. Do vậy, đã là con người, sống trong cộng đồng nhân loại, chúng ta phải cố gắng xây dựng hạnh phúc an lạc cho mình và cho mọi người, cho quốc gia dân tộc mình cũng như quốc gia dân tộc khác. Chúng ta phải từ bỏ ý nghĩ sai lầm và nguy hiểm rằng chúng ta có thể sống giàu sang trên sự khốn cùng của người khác, chúng ta có thể sống hạnh phúc trên sự thống khổ của con người. Nguyên lý thứ nhất được xây dựng trên đời sống và những lời dạy của Đức Phật.
Đức Phật đã nói lên một cách rõ ràng, Ngài thuyết pháp chỉ với mục đích chấm dứt đau khổ của chúng sanh: “Này các Tỷ kheo, xưa cũng như nay, ta

* Trang 125 *
device

 
Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi