LOGO VNBET
Nguyên lý thứ hai này được xây dựng trên đời sống lành mạnh và biết đủ của chính Đức Bổn Sư. Ngài đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, để chọn đời sống thanh bạch, trong sạch, lành mạnh của một tu sĩ tầm đạo giải thoát. Và sau khi đã chứng quả Bồ đề, dầu được các vua chúa tranh nhau mời Ngài trở lại đời sống đế vương, Ngài vẫn giữ nếp sống lành mạnh và biết đủ để hoằng pháp độ sanh. Trong bài kinh đầu tiên Dhammacakka- pavattanasutta (Tương Ưng IV, trang 332) giảng cho năm vị Tỷ kheo, Đức Phật khuyên các Tỷ kheo nên từ bỏ hai nếp sống thái quá. Một là tham đắm dục lạc đê tiện, phàm phu, gây đau khổ, không xứng thánh hạnh. Hai là thực hành một nếp sống khổ hạnh, cũng đem lại khổ đau, không xứng thánh hạnh. Nói rõ thêm, trong kinh Alaggamupamautta, Kinh Ví Dụ Con Rắn, Đức Phật dùng mười ví dụ nêu rõ các dục là vui ít, khổ nhiều, ở đây nguy hiểm lại nhiều hơn. Dục là khúc xương, dục là miếng thịt, dục là bó đuốc cháy ngược gió, dục là đầu rắn, v.v... để khuyên các Tỷ kheo nên sống đời sống lành mạnh và biết đủ.
III.- CHỈ CÓ HÀNH ĐỘNG
Chúng ta sống ở đời, cần phải phân biệt rõ ràng thiện và ác, cần phải từ bỏ việc ác, cần phải thành tựu việc lành. Chỉ có hành động lành mới đem lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Chỉ có hành động

* Trang 127 *
device

lành mới tôn trọng, bảo vệ sự sống cho mình và cho mọi người. Điều lành là những việc làm không hại mình, không hại người, không hại cả hai, được người trí tán thán, nếu chấp nhận và thực hành, sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc lâu dài. Và trong bối cảnh hiện tại, việc ác kinh khủng nhất là gây nên chiến tranh hạt nhân, chạy đua vũ trang trên đất liền và trong không gian. Và do vậy, việc thiện tối thượng hiện tại là ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, bảo vệ hòa bình thế giới và sự sống còn của nhân loại.
Thiện ác không còn là vấn đề luân lý nên làm hay không nên làm. Thiện ác thật sự là một sự lựa chọn giữa hai con đường: Một con đường đưa đến chung sống hòa bình, xây dựng hạnh phúc cho nhau và chặn đứng được thảm họa chiến tranh hạt nhân; một con đường đưa đến đối đầu quân sự, chạy đua vũ trang, gieo rắc đau khổ cho mình và cho mọi người, và đưa loài người rơi vào hố thẳm  của   một thảm họa hạt nhân.
Nguyên lý thứ ba này được xây dựng trên lời dạy của Đức Phật khuyên các Phật tử tại gia và xuất gia của Ngài, phải bỏ điều ác, làm các việc lành để có thể sống đời sống hạnh phúc có ý nghĩa. Bài kệ này trong Kinh Pháp Cú nói lên nếp sống lý tưởng của người con Phật:
“Không làm các điều ác.
Hãy làm các hạnh lành.
Giữ tâm ý thanh tịnh.

* Trang 128 *
device

 
Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi