LOGO VNBET

Hội Thảo Khoa Học: Giáo Dục Phật Giáo - Định Hướng & Phát Triển

Giáo Dục Phật Giáo - Sự Kế Thừa & Phát Triển (HT. Thiện Nhơn)

Giáo Dục & Giáo Dục Phật Giáo: Bản Chất & Giá Trị (Minh Chân)

Nghĩ Về Vai Trò Phật Giáo Trong Cuộc Sống Của Đất Nước Hôm Nay

Phật Giáo Với Sự Nghiệp Giáo Dục & Đào Tạo

Sự Phát Triển Giáo Dục Phật Giáo

Bản Chất Phật Giáo

Giáo dục Phật Giáo Định Hướng Tương Lai

Giao Dục PG: Nền Giáo Dục Hoàn Thiện Nhân Loại

Dạy & Học Môn Văn Học PGVN Tại Các HVPGVN

Giáo Dục Phật Giáo Và Định Hướng Tương Lai

Giáo Dục & Giáo Dục Phật Giáo

Tham Luận

Giáo Dục Phật Giáo - Từ Góc Nhìn Tâm Linh

Những Mục Tiêu Của Giáo Dục Phật Giáo Việt Nam

Đề Xuất Thay Đổi Tên Gọi - Ban Giáo Dục Tăng Ni

Giáo Dục Phật Giáo: Bản Chất Và Giá Trị

Vai Trò Triết Học Trong Giáo Dục Phật Giáo

Nhà Phật Với Giáo Dục - Lịch Sử Và Vấn Đề

Giáo Dục Phật Giáo - Một Vài Điều Cần Quan Tâm

Tính Khả Thi Của Triết Lý Giáo Dục Phật Giáo

Giáo Dục, Sự Tồn Tại Của Lỗi Cây

Từ Những Đóng Góp Của Các Trí Thức Phật Giáo Trong Quan Hệ Bang Giáo Việt - Trung Buổi Đầu Kỷ Nguyên Độc Lập Đến Những Suy Ngẫm Về Nền Giáo Dục Phật Giáo Ngày Nay

Bài Kệ Của Trưởng Lão Mãn Giác Về Triết Học Duy Vật Thích-Ca-Mâu-Ni

Đào Tạo Tăng Tài Của Phật Giáo Việt Nam Nhằm Thực Hiện Phương Châm - Đạo Pháp - Dân Tộc - Chủ Nghĩa Xã Hội

Quan Điểm Giáo Dục Của Phật Giáo

Tiểu Ban 2: Góp Phần Phát Triển Giáo Dục Phật Giáo Việt Nam

Đề Xuất Một Số Hoạt Động Xã Hội Của Tăng Ni Sinh Ở Những Trường Phật Học

Vài Góp Ý Về Xây Dựng Lực Lượng Giáo Thọ & Xây Dựng Chương Trình Chính Quy Phật Học

Phương Pháp Giảng Dạy Và Học Tập Tại Các Học Viện Phật Giáo Việt Nam

Giáo Dục Phật Giáo Có Gì Đổi Mới Hơn Thập Niên Qua

Tính Đặc Thù Của Phương Pháp Giáo Dục Phật Giáo

Đôi Điều Trăn Trở Về Ni Trẻ Và Giáo Dục Phật Giáo Trong Thời Đại Mới

Tìm Hiểu Nội Dung Giáo Dục Đạo Đức Và Phương Pháp Thể Hiện Trong Kinh - Tứ Thập Nhị Chương

Xây Dựng Triết Lý Giáo Dục Và Mục Tiêu Giáo Dục Trong Sách Lược Định Hướng Và Phát Triển Tương Lai Giáo Dục Phật Giáo

Giáo Dục Phật Giáo Nam Bộ

Việt Giải Kinh Sách Phật Giáo - Nhu Cầu Thiết Yếu Của Sự Nghiệp Trí Tuệ

Thực Chất Nền Giáo Dục Phật Giáo Việt Nam Hiện Nay Và Một Vài Những Suy Nghĩ Cá Nhân

Vấn Đề Giáo Dục Tăng Tài, Thực Trạng Vả Giải Pháp

Góp Ý Về Giáo Dục Phật Giáo

Một Số Giải Pháp Tạm Thời Cho Ngành Giáo Dục Tăng Ni

Tham Luận Của Ban Giáo Dục Tăng Ni Tỉnh Hội Phật Giáo Quãng Ngãi

Tham Luận Về Một Mô Hình Học Viện Phật Học Tại Việt Nam

Vài Ý Tản Mạn Về Chương Trình Học Và Dạy Tại Các Trường, Viện Và Các Chùa

Nhận Định Về Một Khiếm Khuyết Trong Giáo Dục Phật Giáo Việt Nam

Giáo Dục Phật Giáo Và Phát Triển Bền Vững

Hướng Đến Cải Cách Giáo Dục Phật Học Tại Việt Nam

Xây Dựng Đội Ngũ Giảng Sư Cơ Hữu Tại HVPGVN Tại Hà Nội: Nhu Cầu, Thực Trạng Và Một Giải Pháp Thực Tế

Tình Hình Giáo Dục Tăng Ni Ở Bắc Ninh Xưa Và Nay

Cần Có Môn 'Văn Hóa Phật Giáo' Trong Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Phật Học Tại Các Học Viện Phật Giáo

Giác Ngộ Phật Giáo Và Giác Ngộ Xã Hội Chủ Nghĩa Những Nhân Tố Có Chung Cội Nguồn

Từ Thiện Xã Hội Một Công tác Cần Quan Tâm

Giáo Dục Phật Giáo Với Bảo Vệ Môi Trường

Trách Nhiệm Bảo Vệ Môi Trường Và Vai Trò Của Phật Giáo

Luận Về Giáo Dục Môi Trường Sinh Thái Qua Thuyết Duyên Khởi Của Phật Giáo

Vận Dụng Tư Tưởng Phật Giáo Vào Việc Giáo Dục Đạo Đức, Lối Sống Cho Học Sinh - Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay

Giáo Dục Phật Giáo Và Phát Triển Bền Vững

Quan Điểm Giáo Dục Của Phật Giáo Về Thái Độ Sống Bảo Vệ Môi Trường

Định Hướng Phát Triển Hệ Thống Giáo Dục Phật Giáo Trong Thời Đại Mới

Thử Bàn Về Giáo dục Phật Giáo Với Công Cuộc Xây Dựng Đất Nước Xã Hội Chủ Nghĩa

Giáo Dục Minh Triết Phật Giáo Với Phát Triển Bền Vững

Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục - Chuyên Hóa Con Người Và Xã Hội

Giáo Dục Phật Giáo Với Phát Triển Bền Vững Xã Hội

Tầm Quan Trọng Của Phật Giáo Trong Nền Giáo Dục Quốc Dân

Đạo Làm Người

Mối Liên Hệ Giữa Thầy Và Trò, Trò Và Thầy Trong Giáo Dục Phật Giáo

Giảng Dạy Văn Học Phật Giáo Thiền Tông Từ Góc Độ Mỹ Học - Một Hướng Đi Nhiều Triển Vọng

Giáo Dục Phật Giáo Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường

Giáo Dục Nhận Thức Về Nhân Quả - Qua Môn Văn Trong Nhà Trường

Giáo Dục Phật Giáo Và Phát Triển Bền Vững

Sinh Thái Trong Thời Kỳ Phật Giáo Nguyên Thủy

Đức Phật Với Môi Trường Sống

Đôi Điều Về Giáo Dục Phật Giáo Xưa Và Nay

Thiền - Nhìn Từ Phương Thức Thức Ngộ Đặc Thù Phật Giáo Á Đông

Giáo Dục Phật Giáo Việt Nam: Lịch Sử Và Hiện Trạng

Phật Giáo Với Văn Hóa Việt Nam

Vai Trò Của Người Phụ Nữ Trong Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam

Phật Giáo Và Tính Chừng Mực Trong Lối Sống Của Người Huế

Giáo Dục Phật Giáo Luôn Đồng Hành Cùng Dân Tộc

Giáo Dục Phật Giáo Luôn Đồng Hành Cùng Dân Tộc

Tinh Thần Dân Tộc Trong Suy Nghĩ Và Hành Động Của Phật Giáo Việt Nam Tỉnh An Giang Xưa Và Nay

Truyền Thống Giáo Dục Phật Giáo Nam Tông Khmer Với Môi Trường Sinh Thái Và Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc, Những Kiến Nghị Cần Thiết

Giáo Dục Phật Giáo Luôn Đồng Hành Cùng Dân Tộc Của Phật Giáo Nam Tông Khmer Nam Bộ

Giáo Dục Phật Giáo Thời Lý - Trần Đồng Hành Cùng Dân Tộc

Một Vài Suy Nghĩ Về Vai Trò Của Phật Giáo Trong Công Cuộc Kháng Chiến Chống Giặc Ngoại Xâm (Pháp - Mỹ) Ở Việt Nam

Giáo Dục Phật Giáo Đồng Hành Cùng Dân Tộc

Vai Trò Của Thiền Sư Trong Nền Giáo Dục Và Đào Tạo Phật Giáo Thời Lý - Trần

Hội Thảo Khoa Học: Giáo Dục Phật Giáo - Định Hướng & Phát Triển