LOGO VNBET

Kinh Tiểu Bộ 4

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Chỉ Đạo

Chương I. Phẩm Apannaka 1. Chuyện Pháp Tối Thượng

Chương I. Phẩm Apannaka 2. Chuyện Bãi Sa Mạc

Chương I. Phẩm Apannaka 3. Chuyện Người Buôn Chè

Chương I. Phẩm Apannaka 4. Chuyện Tiểu Triệu Phú

Chương I. Phẩm Apannaka 5. Chuyện Đấu Gạo

Chương I. Phẩm Apannaka 6. Chuyện Thiên Pháp

Chương I. Phẩm Apannaka 7. Chuyện Nàng Lượm Củi

Chương I. Phẩm Apannaka 8. Chuyện Vua Gàmani

Chương I. Phẩm Apannaka 9. Chuyện Vua Makhàdeva

Chương I. Phẩm Apannaka 10. Chuyện Trưởng Lão Sukhavihàri

Chương I. Phẩm Giới 11. Chuyện Con Nai Điềm Lành

Chương I. Phẩm Giới 12. Chuyện Con Nai Cây Đa

Chương I. Phẩm Giới 13. Chuyện Mũi Tên

Chương I. Phẩm Giới 14. Chuyện Con Nai Gió

Chương I. Phẩm Giới 15. Chuyện Con Nai Kharàdiya

Chương I. Phẩm Giới 16. Chuyện Con Nai Có Ba Cử Chỉ

Chương I. Phẩm Giới 17. Chuyện Gió Thổi

Chương I. Phẩm Giới 18. Chuyện Đồ Ăn Cúng Người Chết

Chương I. Phẩm Giới 19. Chuyện Lễ Cúng Do Có Lợi

Chương I. Phẩm Giới 20. Chuyện Hồ Nalakapàna

Chương I. Phẩm Kurunga 21. Chuyện Con Nai Sơn Dương

Chương I. Phẩm Kurunga 22. Chuyện Con Chó

Chương I. Phẩm Kurunga 23. Chuyện Con Ngựa Thuần Chủng

Chương I. Phẩm Kurunga 24. Chuyện Đôi Ngựa Nòi Tốt

Chương I. Phẩm Kurunga 25. Chuyện Bến Tắm

Chương I. Phẩm Kurunga 26. Chuyện Con Voi Mahilàmukha

Chương I. Phẩm Kurunga 27. Chuyện Đôi Bạn Thân Thiết

Chương I. Phẩm Kurunga 28. Chuyện Con Bò Đại Hỷ

Chương I. Phẩm Kurunga 29. Chuyện Con Bò Đen

Chương I. Phẩm Kurunga 30. Chuyện Con Heo Munika

Chương I. Phẩm Kulavaka 31. Chuyện Tổ Chim Non

Chương I. Phẩm Kulavaka 32. Chuyện Múa Ca

Chương I. Phẩm Kulavaka 33. Chuyện Sống Hòa Hợp

Chương I. Phẩm Kulavaka 34. Chuyện Con Cá

Chương I. Phẩm Kulavaka 35. Chuyện Con Chim Cút

Chương I. Phẩm Kulavaka 36. Chuyện Con Chim

Chương I. Phẩm Kulavaka 37. Chuyện Con Chim Trĩ

Chương I. Phẩm Kulavaka 38. Chuyện Con Cò

Chương I. Phẩm Kulavaka 39. Chuyện Người Nô Lệ Nanda

Chương I. Phẩm Kulavaka 40. Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo

Chương I. Phẩm Lợi Ái 41. Chuyện Trưởng Lão Losaka

Chương I. Phẩm Lợi Ái 42. Chuyện Chim Bồ Câu

Chương I. Phẩm Lợi Ái 43. Chuyện Con Rắn Tre

Chương I. Phẩm Lợi Ái 44. Chuyện Con Muỗi

Chương I. Phẩm Lợi Ái 45. Chuyện Nữ Tỳ Rohini

Chương I. Phẩm Lợi Ái 46. Chuyện Kẻ Làm Hại Vườn

Chương I. Phẩm Lợi Ái 47. Chuyện Rượu Mạnh

Chương I. Phẩm Lợi Ái 48. Chuyện Bà-La-Môn Vedabbha

Chương I. Phẩm Lợi Ái 49. Chuyện Các Vì Sao

Chương I. Phẩm Lợi Ái 50. Chuyện Những Kẻ Vô Trí

Chương I. Phẩm Àsimsa 51. Chuyện Vua Đại Giới Đức

Chương I. Phẩm Àsimsa 52. Chuyện Tiểu Janaka

Chương I. Phẩm Àsimsa 53. Chuyện Bình Rượu Đầy

Chương I. Phẩm Àsimsa 54. Chuyện Trái Cây

Chương I. Phẩm Àsimsa 55. Chuyện Năm Vũ Khí

Chương I. Phẩm Àsimsa 56. Chuyện Khối Vàng

Chương I. Phẩm Àsimsa 57. Chuyện Khỉ Chúa

Chương I. Phẩm Àsimsa 58. Chuyện Ba Pháp

Chương I. Phẩm Àsimsa 59. Chuyện Tiếng Trống

Chương I. Phẩm Àsimsa 60. Chuyện Thổi Tù Và

Chương I. Phẩm Nữ Nhân 61. Chuyện Bài Kinh Khổ Đau

Chương I. Phẩm Nữ Nhân 62. Chuyện Cô Gái Trên Lầu Bảy Tầng

Chương I. Phẩm Nữ Nhân 63. Chuyện Hiền Sĩ Chà Là

Chương I. Phẩm Nữ Nhân 64. Chuyện Người Vợ Khó Hiểu

Chương I. Phẩm Nữ Nhân 65. Chuyện Nỗi Bất Mãn

Chương I. Phẩm Nữ Nhân 66. Chuyện Hoàng Hậu Từ Tâm

Chương I. Phẩm Nữ Nhân 67. Chuyện Người Đàn Bà Thôn Quê

Chương I. Phẩm Nữ Nhân 68. Chuyện Thành Saketa

Chương I. Phẩm Nữ Nhân 69. Chuyện Con Rắn Phun Nọc Độc

Chương I. Phẩm Nữ Nhân 70. Chuyện Hiền Giả Cái Cuốc

Chương I. Phẩm Varana 71. Chuyện Cây Vanara

Chương I. Phẩm Varana 72. Chuyện Tượng Vương Đức Hạnh

Chương I. Phẩm Varana 73. Chuyện Đúng Vậy Chăng?

Chương I. Phẩm Varana 74. Chuyện Luật Cây Rừng

Chương I. Phẩm Varana 75. Chuyện Con Cá

Chương I. Phẩm Varana 76. Chuyện Người Không Sợ Hãi

Chương I. Phẩm Varana 77. Chuyện Giấc Mộng Lớn

Chương I. Phẩm Varana 78. Chuyện Vị Triệu Phú Illìsa

Chương I. Phẩm Varana 79. Chuyện Tiếng Trống Ồn Ào

Chương I. Phẩm Varana 80. Chuyện Người Thợ Dệt Bhimasena

Chương I. Phẩm Apayimha 81. Chuyện Uống Rượu

Chương I. Phẩm Apayimha 82. Chuyện Nam Tử Mittavinda

Chương I. Phẩm Apayimha 83. Chuyện Điềm Xui Xẻo

Chương I. Phẩm Apayimha 84. Chuyện Cửa Ngõ Hạnh Phúc

Chương I. Phẩm Apayimha 85. Chuyện Cây Có Trái Lạ

Chương I. Phẩm Apayimha 86. Chuyện Thử Thách Giới Đức

Chương I. Phẩm Apayimha 87. Chuyện Điềm Lành Dữ

Chương I. Phẩm Apayimha 88. Chuyện Con Bò Sàrambha

Chương I. Phẩm Apayimha 89. Chuyện Kẻ Lừa Đảo

Chương I. Phẩm Apayimha 90. Chuyện Kẻ Vong Ân

Chương I. Phẩm Litta 91. Chuyện Chơi Súc Sắc Ngộ Độc

Chương I. Phẩm Litta 92. Chuyện Đại Bảo Vật

Chương I. Phẩm Litta 93. Chuyện Ngộ Độc Do Luyến Ái

Chương I. Phẩm Litta 94. Chuyện Nỗi Kinh Hoàng

Chương I. Phẩm Litta 95. Chuyện Vua Đại Thiện Kiến

Chương I. Phẩm Litta 96. Chuyện Bát Dầu

Chương I. Phẩm Litta 97. Chuyện Điềm Lành Của Tên

Chương I. Phẩm Litta 98. Chuyện Người Lái Buôn Lừa Đảo

Chương I. Phẩm Litta 99. Chuyện Hơn Một Ngàn Kẻ Ngu

Chương I. Phẩm Litta 100. Chuyện Sắc Thân Bất Lạc

Chương I. Phẩm Parossata 101. Chuyện Hơn Một Trăm Kẻ Ngu

Chương I. Phẩm Parossata 102. Chuyện Người Bán Rau

Chương I. Phẩm Parossata 103. Chuyện Kẻ Thù

Chương I. Phẩm Parossata 104. Chuyện Chàng Trai Mittavinda

Chương I. Phẩm Parossata 105. Chuyện Con Voi Sợ Chết

Chương I. Phẩm Parossata 106. Chuyện Múc Nước

Chương I. Phẩm Parossata 107. Chuyện Nghề Ném Đá

Chương I. Phẩm Parossata 108. Chuyện Lạ Kỳ

Chương I. Phẩm Parossata 109. Chuyện Bánh Bột Trấu Đỏ

Chương I. Phẩm Parossata 110. Chuyện Câu Hỏi Bao Quát Tất Cả

Chương I. Phẩm Hamsa 111. Chuyện Câu Hỏi Của Con Lừa 112. Chuyện Câu Hỏi Của Hoàng Hậu Bất Tử

Chương I. Phẩm Hamsa 113. Chuyện Con Chó Rừng

Chương I. Phẩm Hamsa 114. Chuyện Con Cá Nghĩ Vừa

Chương I. Phẩm Hamsa 115. Chuyện Người Giáo Giới

Chương I. Phẩm Hamsa 116. Chuyện Người Múa Giáo

Chương I. Phẩm Hamsa 117. Chuyện Chim Đa Đa

Chương I. Phẩm Hamsa 118. Chuyện Chim Cun Cút

Chương I. Phẩm Hamsa 119. Chuyện Con Gà Gáy Phi Thời

Chương I. Phẩm Hamsa 120. Chuyện Giải Thoát Sự Trói Buộc

Mục Lục

Kinh Tiểu Bộ 4