LOGO VNBET
CHƯƠNG IV
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM, CAO NGUYÊN VÀ HẢI NGOẠI
TIẾT 1
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
TẠI SÀI GÒN
 
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA
Trong quá trình Nam tiến của lịch sử Dân tộc, đến thời chúa Nguyễn Phúc Tần thì miền đất Gia Định đã sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt. Tuy nhiên, việc bình định phải đến thời chúa Nguyễn Phúc Chu mới hoàn tất. Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh là vị quan kinh lược đầu tiên của vùng đất Gia Định, Biên Hòa.
Theo bước chân Nam tiến, các vị thiền sư cũng đã đến vùng đất mới này lập chùa hoằng pháp. Đồng thời, lúc bấy giờ tại Trung Hoa, nhà Thanh lật đổ nhà Minh nên một số quan binh bất phục nhà Thanh sang Việt Nam cư ngụ và thành lập những ngôi làng lấy tên Minh Hương. Chính vì lẽ đó mà mảnh đất Gia Định, Biên Hòa đã đón những các vị thiền sư từ Trung Hoa trực tiếp sang hoằng pháp.
Trong giai đoạn phôi thai của Phật giáo Gia Định, Biên Hòa đã có các thiền sư: Nguyên Thiều–Siêu Bạch; Minh Vật–Nhất Tri; Minh Lượng–Thành Đẳng v.v... trực tiếp giáo hóa. Các ngôi chùa Kim Chương, Từ Ân, Khải Tường, Giác Lâm, Giác Viên, Tập Phước được thành lập tại vùng Gia Định. Phần lớn các ngôi chùa trên đều truyền thừa theo bài kệ của tổ Mộc Trần–Đạo Mân. Duy chỉ có chùa Tập Phước là truyền theo bài kệ của Tổ sư Minh Hải–Pháp Bảo. Phần lớn môn hạ của chùa Tập Phước về sau phát triển mạnh tại tỉnh Bình Dương, kể từ thời ngài Toàn Tánh–Chánh Đắc. Còn tại Gia Định chỉ vỏn vẹn ở ngôi chùa Tập Phước mang tính cách tập ấm truyền thừa.
Những năm đầu và giữa thế kỷ XX, phần lớn chư Tăng các

* Trang 427 *
device

tỉnh miền Trung vào Sài–gòn tu học và hoằng pháp. Mảnh đất miền Nam màu mỡ là nơi hội đủ điều kiện để các Ngài hoằng dương chánh pháp. Vì lẽ đó, chư Tăng dòng Lâm Tế Chúc Thánh cũng có mặt để tiếp tục sứ mệnh phát triển tông môn, truyền trì mạng mạch chánh pháp.
Chư Tăng dòng Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh Quảng Nam đã vào khai sơn, trú trì các chùa như: Hòa thượng Chơn Sâm–Phổ Truyền, khai sơn chùa Văn Thánh, Bình Thạnh; Hòa thượng Chơn Trừng–Đạo Thanh (1895–1962) khai sơn chùa Pháp Hoa, Phú Nhuận; Hòa thượng Chơn Nhật–Quang Minh (1879–1977) khai sơn chùa Chúc Diên, Gò Vấp; Hòa thượng Như Điền–Huệ Chấn (1886–1955) trùng kiến chùa Hưng Long, quận 10; Hòa thượng Như Quý–Trí Nghiêm (1912–1979) trùng kiến chùa Bửu Đà, quận 10; Hòa thượng Thị Năng–Trí Hữu (1912–1975) khai sơn chùa Ứng Quang (tức Ấn Quang), quận 10 v.v...
Chư Tăng dòng Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh Quảng Ngãi đã vào khai sơn các chùa như: Hòa thượng Chơn Miên–Trí Hưng (1908–1986) trùng kiến chùa Thiền Lâm, quận 6; Hòa thượng Chơn Khai–Quang Lý (1917–1990) khai sơn chùa Bửu Quang, quận 7; Hòa thượng Trí Phước, trú trì chùa Thiền Lâm, Hóc Môn; Hòa thượng Như Hảo–An Đức (tức Thích Quảng Tâm) khai sơn Tu viện Vĩnh Đức, quận Thủ Đức v.v...
Chư Tăng dòng Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh Bình Định vào khai sơn các chùa như: Hòa thượng Như Phái–Chánh Đạo (1904–1990) khai sơn chùa Tường Quang, quận 4 và Hóc Môn; Hòa thượng Như Lễ–Huyền Dung, khai sơn chùa Phật Quang, quận 10; Hòa thượng Thị Huệ–Bảo An, khai sơn chùa Giác Uyển, Phú Nhuận v.v...
Chư Tăng dòng Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh Phú Yên vào khai sơn các chùa như Hòa thượng Như Thanh–Bửu Chí (1879–1979) khai sơn chùa Thiền Tịnh ở quận 2; Hòa thượng Thị An–Hành Trụ (1904–1984) khai sơn chùa Kim Liên ở quận 4, chùa Chánh Giác quận Bình Thạnh và trùng hưng cùa Đông Hưng ở quận 2 v.v...
Chư Tăng dòng Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận vào khai sơn trú trì các chùa như: Bồ–tát Thị Thủy–Quảng Đức (1897–1963) khai sơn chùa Quán Thế Âm, quận Phú Nhuận; Hòa thượng Như Hạnh–Huyền Thâm (1927–2005)

* Trang 428 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh