LOGO VNBET
hai ngôi chùa này trở thành Tổ đình chính và đóng góp rất lớn cho sự phát triển tông môn Chúc Thánh tại tỉnh Khánh Hòa.
Đến những năm đầu và giữa thế kỷ XX, một số chư Tăng dòng Chúc Thánh khai sơn các chùa như: Hòa thượng Như Đạt–Hoằng Thâm, khai sơn chùa Long Sơn; Hòa thượng Thị Thủy–Quảng Đức, khai sơn chùa Pháp Hải; Hòa thượng Ấn Ngân–Tín Thành, trú trì Tổ đình Hội Phước và khai sơn chùa Phước Điền; Hòa thượng Như Ngọc–Huyền Châu, khai sơn chùa Liên Trì v.v... Từ đó, khắp tỉnh Khánh Hòa đều có sự hiện diện của Tăng nhân Chúc Thánh trong việc hoằng truyền chánh pháp.
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH
Hiện nay, ở tỉnh Khánh Hòa nhiều chùa truyền thừa theo pháp kệ của tổ Minh Hải–Pháp Bảo. Tại đây, có hai ngôi Tổ đình chính, có ảnh hưởng rất lớn đối với sự truyền thừa của môn phái Chúc Thánh, đó là Tổ đình Hội Phước và Tổ đình Linh Sơn.
1. Tổ đình Hội Phước
 


Tam quan Tổ đình Hội Phước – Nha Trang

Tổ đình Hội Phước tọa lạc tại phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chùa được hai thiền sư Phật Ấn–Quảng Hiển và Tịch Viễn–Hồng Quy người Trung Hoa khai sơn vào những năm đầu thế kỷ XVII. Ban đầu, hai Ngài dựng một thảo am nhỏ nằm trên đồi Hoa Sơn (núi Một) lấy hiệu là Phước Am. Sau khi hai vị Tổ khai sơn viên tịch, chùa được thiền sư Tế Điền–Như Bổn đời 36, thế hệ thứ 2 pháp phái Liễu Quán kế thừa. Đến đời ngài Đại Thông–Chánh Niệm trú trì cho dời Phước Am xuống
địa điểm như hiện nay và cải tên lại là Hội Phước tự.

* Trang 364 *
device

Kể từ khi thành lập đến nay, Tổ đình Hội Phước đã trải qua các đời trú trì như sau:
 
STT
Pháp danh Pháp tự Pháp hiệu
Năm sinh – tịch
Năm trú trì
01.
Phật Ấn–Quảng Hiển
1602–1716
1680–1716
02.
Tịch Viễn–Hồng Quy
1648–1690
1716–1690
03.
Tế Điền–Như Bổn
1687–1741
….? –1741
04.
Đại Thông–Chánh Niệm
1710–1810
1747–1810
05.
Đạo An–Phổ Nhuận
1781–1841
1810–1841
06.
Tánh Minh–Trí Quang
1805–1853
1841–1853
07.
Như Huệ–Giải Thức–Thiền Tâm
1853–1905
1895–1905
08.
Thanh Minh–Huệ Châu
1858–1914
1905–1914
09.
Chơn Hương–Thiên Quang
1862–1939
1915–1917
10.
Thanh Chánh–Phước Tường
1867–1932
1917–1920
11.
Thị Thọ–Hành Giáo–Nhơn Hiền
1859–1929
1920–1929
12.
Ấn Ngân–Tổ Diệm–Tín Thành
1885–1959
1929–1945
13.
Đồng Kỉnh–Thành Tín–Tín Quả
1891–1979
1949–1978
14.
Chúc Thọ–Quảng Thiện–Ấn Pháp
1941
1978 đến nay
 
 

                                                      Tổ đình Hội Phước – Nha Trang

* Trang 365 *
device

Tổ đình Hội Phước tuy do chư Tổ khai sơn nhưng có những khoảng thời gian bị gián đoạn nên dân làng Phương Sài chăm lo hương khói. Việc kế thừa trú trì đôi lúc do dân làng cung thỉnh nên không mang đậm nét tính cách truyền thừa theo tông môn. Vì thế, nơi đây có sự đan xen giữa chư Tổ dòng Liễu Quán và Chúc Thánh. Đến năm 1895, Hòa thượng Như Huệ–Thiền Tâm trú trì thì nơi đây mới có sự truyền thừa của dòng Chúc Thánh.
Trải qua 12 đời trú trì, các Tổ đều dốc hết tâm lực trùng tu ngôi Tam bảo khiến cho chùa Hội Phước ngày một phát triển. Tổ Đại Thông–Chánh Niệm có công thiên di và cải tên chùa lại Hội Phước vào năm 1797; tổ Đạo An–Phổ Nhuận trùng tu chánh điện và chú Đại hồng chung năm 1822; tổ Thiền Tâm làm bảng hiệu chùa vào năm 1895 và tái tạo Đại hồng chung năm 1905; tổ Thiên Quang xây dựng cổng tam quan năm 1916. Đặc biệt đến đời ngài Tín Thành thì chùa được triều đình ban biển ngạch Sắc tứ vào năm 1940.
Trú trì hiện nay là Hòa thượng Thích Quảng Thiện pháp danh Chúc Thọ, nối pháp đời 44 Lâm Tế, thế hệ thứ 11 pháp phái Chúc Thánh. Hòa thượng đã trùng tu toàn bộ Tổ đình Hội Phước trang nghiêm thanh tịnh. Hiện chùa còn lưu giữ các bảng Chánh pháp Nhãn tạng của các đời trú trì.
2. Tổ đình Linh Sơn
 
                                         Tổ đình Linh Sơn – Vạn Ninh

* Trang 366 *
device

Tổ đình Linh Sơn tọa lạc tại thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Chùa được Tổ sư Đại Bửu–Kim Cang thuộc đời 37 Lâm Tế Liễu Quán khai sơn vào năm 1761, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 22. Ban đầu, chùa được Tổ đặt tên Sa Long tự, đến năm Tự Đức thứ 21 (1867) chùa bị hỏa hoạn. Sau đó có thêm những lần trùng tu lại, và được đổi tên thành Linh Sơn cho đến bây giờ.
Kể từ Tổ khai sơn đến nay, chùa đã trải qua 248 năm với các đời trú trì như sau:
 
STT
Pháp danh pháp tự pháp hiệu
Năm sinh – tịch
Năm trú trì
01.
Đại Bửu–Kim cang
….?–….?
….?–….?
02.
Ngộ Thuận–Phước Minh
….?–….?
….?–….?
03.
Chơn Hương–Thiên Quang
1862–1939
1917–1939
04.
Chơn Công–Đạo Mậu–Viên Giác
1898–1952
1939–1940
05.
Thị Thủy–Hành Pháp–Quảng Đức
1897–1963
1940–1948
06.
Tâm Thanh–Tịch Tràng
1909–1976
1948–1976
07.
Thích Thiện Dương
 
1976 đến nay
 
Chùa Linh Sơn bắt đầu truyền thừa theo dòng Lâm Tế Chúc Thánh kể từ khi Hòa thượng Chơn Hương–Thiên Quang trú trì vào những năm cuối thế kỷ XIX. Từ đây, Hòa thượng đào tạo rất nhiều đệ tử ra khai sơn các chùa trong huyện Vạn Ninh.
Bồ–tát Thích Quảng Đức là pháp tôn của ngài Chơn Hương–Thiên Quang cũng có một thời gian dài trú trì tại đây. Với uy tín và đức độ của mình, Hòa thượng Quảng Đức đã xin triều đình ban Sắc tứ cho chùa Linh Sơn vào năm 1942. Đến năm 1948, Hòa thượng Quảng Đức vào nam mời Hòa thượng Tâm Thanh–Tịch Tràng về trú trì. Từ đó, chùa Linh Sơn truyền thừa theo pháp kệ của tổ Liễu Quán. Tuy nhiên chùa vẫn mang đậm dấu ấn sự truyền thừa của chư Tổ pháp phái Chúc Thánh.
Trú trì Tổ đình Linh Sơn hiện nay là Thượng tọa Thích Thiện Dương. Thượng tọa đang tiếp tục kiến tạo lại Tổ đình và dự kiến xây dựng lại phương trượng nơi Bồ–tát Quảng Đức ở khi xưa để làm

* Trang 367 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh