LOGO VNBET
Tánh), hoằng pháp tại chùa Hưng Long ở Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre v.v... Tuy nhiên, chỉ có sự hoằng truyền của Hòa thượng Khánh Anh là sâu rộng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo Vĩnh Long và các tỉnh miền Nam.
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH
Tổ đình Phước Hậu
Tổ đình Phước Hậu là một trong những ngôi Tổ đình lớn của Phật giáo miền Tây Nam bộ. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều vị Cao tăng đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam.
 
                                                                Tổ đình Phước Hậu

* Trang 491 *
device

Vào năm Giáp Ngọ (1894), ông Hương cả làng Đông Hậu là Lê Ngọc Đán (tục danh là ông cả Gồng) lập một mái chùa nhỏ tại ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để làm nơi tu tập cho người vợ cả. Đến năm Canh Tuất (1910), người con thứ 8 của ông bà Hương cả là Lê Thị Huỳnh hiến cúng cho Hòa thượng Hoằng Chỉnh từ Quảng Ngãi vào. Hòa thượng Hoằng Chỉnh trú trì đến năm Canh Thìn (1940) thì viên tịch. Trong thời gian Ngài trú trì chùa cũng chỉ phát triển ở mức độ khiêm tốn.
Tháng 10 năm Tân Tỵ (1941), Hòa thượng Khánh Anh được thỉnh về trú trì chùa Phước Hậu. Với uy tín và đạo hạnh của mình, Hòa thượng đã biến Phước Hậu thành một đạo tràng hưng thịnh. Nơi đây cũng từng là học đường đào tạo nên các vị Danh tăng của Việt Nam thời cận đại.
Kể từ ngày Hòa thượng Hoằng Chỉnh trú trì, tính đến nay chùa đã trải qua các đời trú trì như sau:
 
STT
Pháp danh, Pháp tự, Pháp hiệu
Năm sinh – tịch
Năm trú trì
01.
Ấn Chí–Tổ Chấp–Hoằng Chỉnh
1862–1940
1910–1940
02.
Chơn Quý–Đạo Trân–Khánh Anh
1895–1961
1941–1961
03.
Như Quả–Giải Nhân–Hoàn Tuyên
1918–1973
1961–1973
04.
Như Mẫn–Giải Phật–Hoàn Phú
1920–2007
1973–1994
05.
Phước Cẩn–Thanh Lương
1951
1994 đến nay
 
Trải qua 5 đời trú trì, chùa Phước Hậu ngày càng hưng thịnh. Đặc biệt, vào thời hai vị trú trì đời thứ 2 và 3 là Hòa thượng Thích Khánh Anh và Hòa thượng Thích Hoàn Tuyên (tức Hòa thượng Thích Thiện Hoa), chùa Phước Hậu trở thành trung tâm hoằng pháp của các tỉnh miền Tây nhờ vào uy tín và đức độ của các Ngài. Hiện tại, trong tông môn Phước Hậu có những vị Hòa thượng đức độ như Hòa thượng Thích Thanh Từ (viện chủ tu viện Trúc Lâm, Đà Lạt); Hòa thượng Thích Phước Hảo; Hòa thượng Thích Phước Tú v.v...

* Trang 492 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh