LOGO VNBET
pháp với Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Từ(82), được Ni trưởng ban cho pháp danh Chúc Nghiêm, tự Giác Tịnh, hiệu Từ Thuần, truyền pháp đời 44 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 11 pháp phái Chúc Thánh.
Sau khi kiến lập chùa Từ Thuyền, Ni sư tiếp Ni độ chúng và cho đệ tử với pháp danh chữ THÁNH. Ngoài ra, Ni sư còn khai sáng chùa Giác Tâm tại huyện Đơn Dương.
Ni sư viên tịch ngày mồng 7 tháng 4 năm Bính Tý (1996), thọ 53 tuổi.
II. TỈNH ĐAKLAK
Tỉnh Daklak được hình thành vào những năm đầu và giữa thế kỷ XX. Từ đó, dòng người từ các tỉnh miền Trung lên vùng Cao nguyên lập nghiệp. Phật giáo cũng kịp thời có mặt để cùng lao cộng khổ với nhân dân.

                                              Chùa Dược Sư – Buôn Mê Thuộc
Tại đây, chùa Dược Sư do cố Thượng tọa Thích Viên Đức khai sơn năm 1964 là truyền thừa theo dòng Lâm Tế Chúc Thánh.
 

(82) Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Từ là đệ tử của Hòa thượng Thích Hành Trụ, chùa Đông Hưng, quận 2. Vì vậy, Ni trưởng thuộc đời 43 chữ Đồng và cho xuống đệ tử chữ Chúc.
 

* Trang 520 *
device

Thượng tọa Đồng Viên–Thông Lợi–Viên Đức
同 圓 通 利 圓 德 (1932–1980): Chùa Dược Sư
 


Thượng tọa Viên Đức

Thượng Toạ thế danh Phạm Văn Nghi, sinh ngày 26 tháng 12 năm Nhâm Thân (1932) tại làng Định Trung, xã An Định, quận Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thân phụ là cụ ông Phạm Giản và thân mẫu là cụ bà Ung Thị Bỉnh.
Năm Nhâm Ngọ (1942), Ngài xuất gia thọ pháp với Hòa thượng Phổ Tuệ tại chùa Bảo Sơn làng Phong Thăng, Tuy An.
Năm Canh Dần (1950), Ngài cầu pháp thế độ và đắc pháp với Hòa thượng Thích Phước Trí tại chùa Phước Sơn, huyện Đồng Xuân, Phú Yên với pháp danh Đồng Viên, tự Thông Lợi, hiệu
Viên Đức, nối pháp đời 43 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 10 pháp phái Chúc Thánh. Năm sau, Ngài theo học kinh luật với Hòa thượng Thích Phước Hộ tại chùa Từ Quang.
Năm Giáp Ngọ (1954), Ngài vào học tại Phật học viện Hải Đức. Ngài là một Tăng sinh ưu tú nên Pháp sư Diễn Bồi, người Trung Hoa khi đến giảng tại Tăng viện, đã nhận xét về thầy Viên Đức như sau: “Thị giáo lợi hỷ, lưu danh hậu thế”.
Quả thật, sau này Thượng tọa là một cột trụ trong phong trào hoằng truyền Mật giáo. Thời gian học tại Học viện Nha Trang, Ngài đã bắt đầu tham cứu kinh sách Mật giáo và chuyên trì chú Chuẩn Đề.
Năm Đinh Dậu (1957) Ngài thọ giới Cụ túc và năm sau Mậu Tuất (1958), tốt nghiệp Cao đẳng Phật học viện Nha Trang. Năm 1959, Ngài được Giáo hội cử làm giảng sư cho Tỉnh hội Phật giáo Đaklak và từ năm 1960 đến 1962 là Chánh hội trưởng Phật giáo Daklak.
Năm Giáp Thìn (1964), Ngài khai sơn chùa Dược Sư tại thành

* Trang 521 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh