LOGO VNBET
Dù tuổi già sức yếu, nhưng Ngài vẫn tinh tấn tu hành không một phút giây trễ nải, và phục vụ chúng sinh đến giây phút cuối cùng. Ngày mồng 2 tháng 8 năm Tân Mùi (1991), Hòa thượng an nhiên thị tịch, hưởng thọ 80 tuổi, với 60 pháp lạp. Bảo tháp của Ngài tọa lạc trong khuôn viên chùa Pháp Hội, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA
Kể từ khi các Hòa thượng: Thích Hoằng Phúc, Thích Quảng Hưng, Thích Hưng Từ đến hoằng pháp thì dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh phát triển mạnh. Tuy nhiên, chỉ có sự truyền thừa của Hòa thượng Thích Hưng Từ là sâu rộng hơn cả. Là một bậc Tăng sĩ uyên thâm Phật pháp và khoa nghi, Hòa thượng là vị tôn sư mà phần lớn chư Tăng các tỉnh từ Phú Yên trở vào đều y chỉ để tu học. Hàng đệ tử xuất gia và cầu pháp với Ngài trên 50 vị và hiện đang là những bậc tôn túc lãnh đạo Phật giáo các tỉnh thành như: Hòa thượng Thích Đồng Huy (Trưởng Ban trị sự tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu); Hòa thượng Thích Tâm Thủy (Trưởng Ban trị sự tỉnh Phú Yên) v.v...
Riêng về Hòa thượng Thích Quảng Hưng thì gần như không có đệ tử kế thừa. Ở Quảng Nam, Ngài có một số các vị đệ tử cầu pháp thì Ngài cho chữ NGỘ. Còn tại Bình Thuận, Ngài có đệ tử cầu pháp là Hòa thượng Thích Phước Nhàn, Ngài cho pháp hiệu là Chánh Giác.

* Trang 424 *
device

* Trang 425 *
device

* Trang 426 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh