LOGO VNBET
Năm 1968, Ngài đảm nhận Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1970, Ngài được Giáo hội bổ nhiệm vào trú trì chùa Diên Thọ, đồng thời làm Chánh đại diện huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Sau năm 1975, Ngài vào Nam hành đạo và chính thức khai sơn chùa Tịnh Quang tại ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vào năm 1990. Từ đó, Ngài chuyên tâm tu niệm kinh Pháp Hoa và hướng dẫn đồ chúng Phật tử tu học.
Ngài viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm Ất Dậu (13/11/2005), hưởng thọ 63 tuổi đời, 41 hạ lạp.
III. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA
Sự truyền thừa của chư Tăng dòng Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh này tương đối mới mẻ. Đa phần các Ngài mới từ miền Trung vào, vì thế vẫn giữ nguyên theo pháp kệ của Tổ. Chỉ riêng Hòa thượng Đồng Huy không cho theo kệ truyền thừa mà Ngài đặt đệ tử pháp danh xuống chữ MINH. Còn Thượng tọa Giải Toàn thay vì cho đệ tử xuống chữ THỊ thì cho chữ TÂM giống Hòa thượng Giải An tại Quảng Ngãi.

* Trang 507 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh