LOGO VNBET
phố Buôn Mê Thuột. Cũng trong năm này, Thượng tọa được cử làm Chánh đại diện Phật giáo tỉnh Biên Hòa kiêm Tổng thư ký Tổng vụ Văn hoá xã hội Viện hóa đạo GHPGVNTN.
Năm Đinh Mùi (1967), Thượng tọa về nhập thất tại chùa Dược Sư (Buôn Mê Thuột) đồng thời nghiên cứu Mật giáo hoằng dương Chân ngôn tông. Thượng tọa đã được Hòa thượng Vạn Ân (chùa Hương Tích, Phú Yên) trao truyền kinh điển Mật giáo và Hòa thượng Từ Thạnh (chùa Thiền Sơn, Phú Yên) chính thức trao truyền Ấn khế.
Năm Canh Tuất (1970), Thượng tọa được Giáo hội cử làm Phó đặc ủy Phật học vụ trong Tổng vụ giáo dục.
Năm Nhâm Tý (1972), Ngài đặt đá khởi công trùng tu ngôi chùa Thiền Tịnh ở Thủ Thiêm.
Về hoằng truyền Mật giáo, sau nhiều năm tu tập thể nghiệm về phương tiện hoằng hóa độ sanh, Ngài đã quyết chọn con đường Mật thừa để hoằng truyền. Trong 20 năm, Ngài đã dịch thuật và giới thiệu gần 100 tác phẩm kinh luận về Mật giáo.
Năm Giáp Dần (1974), Thượng tọa từ Ban Mê Thuột về chùa Thiền Tịnh, Sài–gòn tiếp tục dịch kinh, lập các đạo tràng về Mật giáo như: Đạo tràng Đại Bảo Quảng Bát Lầu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni; Đạo tràng Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá–lợi Bảo Khiếp Ấn Đà–la–ni v.v... hoặc lập các giới đàn như Bồ Đề Tâm Giới; Truyền Pháp Hoán Đảnh… Ngoài ra Thượng tọa còn còn giao tiếp với các vị Cao tăng thiền đức, cư sĩ để lo hoằng truyền Mật giáo.
Vào ngày 12 tháng 7 năm Canh Thân (1980), Thượng tọa viên tịch, hưởng dương 49 tuổi và 24 hạ lạp.
Sau khi Thượng tọa viên tịch, chùa Dược Sư được đệ tử là Ni sư Thích Nữ Chúc Tâm kế thừa và phát triển cho đến ngày hôm nay.
III. TỈNH ĐAKNONG
Tỉnh Đaknong mới được thành lập trong những năm gần đây, tuy nhiên trong đó có một phần của tỉnh Quảng Đức cũ. Vào những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ XX, Hòa thượng Thích Trí Huy đã đến đây hoằng hóa, đem ánh sáng chánh pháp đến những vùng núi đồi hoang vắng này. Năm 1958, Hòa thượng lập chùa tạm bằng mái tranh vách đất, sau đó kiến tạo hoàn tất vào

* Trang 522 *
device

năm 1959 và đặt tên là Pháp Hoa. Pháp Hoa vốn là một bộ kinh lớn của Phật giáo Đại thừa và cũng là bộ kinh mà Hòa thượng chuyên tâm trì niệm. Từ đó, Ngài kiến tạo các chùa Hoa Khai ở Đạo Nghĩa; Hoa Quang ở Đăk Song v.v...
 
                                                               Chùa Pháp Hoa – Tỉnh Đaknong
Hòa thượng Chơn Bích–Đạo Liên–Trí Huy
眞 碧 道 蓮 智 輝 (1917–1970): Chùa Pháp Hoa
Hòa thượng Thích Trí Huy thế danh Lê Hào, sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại thôn Hiệp Phổ, xã Nghĩa Hưng, quận Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Sinh trưởng trong một gia đình thâm tín Phật pháp nên Hòa thượng sớm xuất gia học đạo. Ngài được Hòa thượng Ấn Lãnh–Hoằng Thạc, trú trì chùa Sắc tứ Thạch Sơn nhận làm đệ tử. Trải bao năm tháng theo Thầy học kinh luật, Ngài được Bổn sư cho thọ Cụ túc giới với pháp danh Chơn Bích, tự Đạo Liên, hiệu Trí Huy, nối pháp đời 40 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Đồng sư với Ngài còn có các vị Danh tăng đương thời như Hòa thượng Chơn Giám–Trí Hải khai sơn chùa Bích Liên, Bình Định; chủ bút Tạp chí Từ Bi Âm. Hòa thượng Chơn Miên–Trí Hưng khai sơn chùa Từ Lâm, Quảng Ngãi và chùa Thiền Lâm, Sài–gòn v.v...

* Trang 523 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh