LOGO VNBET
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA
Trong sự hình thành và phát triển của thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Phú Yên, tổ Pháp Chuyên–Diệu Nghiêm là người có công đức rất lớn. Hầu hết các đệ tử của Ngài đều ra lập chùa, tạo nên một hệ thống các chùa trực thuộc tông môn Từ Quang và có những mối liên hệ sinh hoạt rất chặt chẽ. Những ngôi Tổ đình Từ Quang, Phước Sơn, Triều Tôn, Khánh Sơn, Bảo Sơn, Thiên Hưng v.v... một thời sản sinh các vị Cao tăng, đóng góp rất lớn trong sự phát triển của Phật giáo Phú Yên nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.
Lúc sinh thời, tổ Pháp Chuyên–Diệu Nghiêm có xuất một bài kệ truyền pháp như sau:
性                                         Pháp Toàn Chương Bổn Tánh
光                                         Phật Hiện Ấn Tâm Quang
靈F 種                                      Vũ Hóa Hàm Linh Chủng
香                                         Đồng Sinh Thượng Thanh Hương
界                                         Căn Châu Doanh Thế Giới
滿 方                                         Hoa Quả Mãn Thập Phương
麗                                         Chiên Đàn Lâm Tú Lệ
場                                         Sư Tử Trụ Bảo Tràng
樂                                         Nhân Thiên Thường An Lạc
凉                                         Tịnh Diệc Chiếu Huy Lương
悟                                         Cửu Cơ Giai Liễu Ngộ
祥                                         Nhất Đạt Tối Kiết Tường
善                                         Hồi Hướng Trung Chí Thiện
昌                                         Phước Huệ Vĩnh Thọ Xương
座                                         Giai Nghệ Bồ Đề Tọa
王                                         Cao Xưng Đại Pháp Vương

* Trang 356 *
device

Sở dĩ Ngài xuất bài kệ này là để truyền thừa cho hàng đệ tử tại chùa Từ Quang. Tuy nhiên về sau, hàng đệ tử của Ngài lại tiếp tục truyền theo bài kệ của Tổ sư Minh Hải–Pháp Bảo chứ không truyền theo bài kệ này.
Trải qua trên 200 năm hình thành phát triển, môn phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Phú Yên vẫn truyền theo pháp kệ của Tổ sư Minh Hải–Pháp Bảo chứ không có sự thay đổi nào khác. Trong những thập niên 50–60 của thế kỷ XX, do ảnh hưởng của chiến tranh nên phần lớn những ngôi chùa bị thiêu hủy hoàn toàn. Mọi giấy tờ Độ điệp của chư Tổ theo sự biến thiên ấy mà hủy diệt khiến cho việc nghiên cứu của các thế hệ sau gặp rất nhiều khó khăn về sử liệu. Ngày nay, những ngôi chùa Tổ được trùng tu nhưng không còn giữ nguyên được dáng dấp cổ xưa. Phần lớn các tháp mộ văn bia bị nắng mưa bào mòn nên không xác định được danh tánh, niên đại của chư Tổ truyền thừa.
Hiện tại, ở Phú Yên đã truyền xuống đến chữ Đồng, chữ Chúc, nhưng chư Tăng rất ít nên sự sinh hoạt của tông môn cũng trầm lắng, không còn được vượng khí như thời các ngài Phước Hộ, Phước Trí lúc sinh thời.

* Trang 357 *
device

* Trang 358 *
device

* Trang 359 *
device

* Trang 360 *
device

* Trang 361 *
device

* Trang 362 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh