LOGO VNBET
thứ 8 pháp phái Chúc Thánh.


Hòa thượng Huyền Thâm

Từ năm 1950–1956, Ngài theo học tại Tòng lâm Ấn Quang, Sài–gòn.
Từ năm 1956–1963, Ngài được cử về trú trì chùa Tỉnh hội Phật học Giác Tâm, Phú Nhuận, Sài–gòn.
Năm Giáp Thìn (1964), Ngài xây dựng chùa Pháp Vân tại quận Bình Thạnh. Cũng trong năm này GHPG VNTN tỉnh Gia Định thành lập, Ngài được cử làm Thư ký của Giáo hội.
Năm 1966–1970, Ngài giữ chức Phó đại diện kiêm Đặc ủy thanh niên Phật tử thuộc Giáo hội tỉnh Gia Định.
Năm 1970–1974, Ngài được suy cử lên chức vụ Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Gia Định.
Năm Quý Sửu (1973), Hòa thượng Bổn sư tuổi đã cao nên cho gọi Ngài về kế nghiệp trú trì Tổ đình Thiên Hưng, Phan Rang. Từ đó, Hòa thượng chuyên tâm tu niệm và viên tịch vào ngày 11 tháng 5 năm Ất Dậu (2005), hưởng thọ 79 tuổi.
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA
So với các tỉnh thành khác, tại tỉnh Ninh Thuận, sự truyền thừa của dòng Lâm Tế Chúc Thánh có phần trễ hơn. Tuy nhiên, nơi đây đã đào tạo được nhiều vị Danh tăng đầy đủ phạm hạnh và học thức góp phần rất lớn cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Ninh Thuận nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Đặc biệt, nơi đây đã hun đúc nên vị Tuyên luật sư hiện đại của Phật giáo Việt Nam, đó là Hòa thượng Thích Đỗng Minh.
Hiện nay, chư Tăng tại Ninh Thuận truyền thừa theo thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đa phần đều xuất thân từ chùa Thiên

* Trang 412 *
device

Hưng và Thiền Lâm, đệ tử của Hòa thượng Thích Trí Thắng và Hòa thượng Thích Huyền Tân, còn sự truyền thừa của Hòa thượng Thích Viên Minh dần dần bị mai một. Hiện tại, chư tôn túc trong tông môn nơi đây còn có Hòa thượng Thích Đồng Tâm, Trưởng Ban trị sự tỉnh Ninh Thuận.
Hiện tại không thấy có sự sai lệch về cho pháp danh, pháp tự truyền thừa. Duy chỉ có Hòa thượng Thích Đồng Tâm do ảnh hưởng tư tưởng canh tân của Phật giáo miền Nam nên ban đầu Ngài cho đệ tử pháp danh chữ THIỆN. Sau này, trong những lần về dự lễ tại Tổ đình Chúc Thánh, Hòa thượng cũng có ý cho pháp danh đệ tử theo bài kệ của Tổ khai tông Lâm Tế Chúc Thánh.

* Trang 413 *
device

* Trang 414 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh