LOGO VNBET
Năm Quý Tỵ (1953), Ngài trở về Quảng Ngãi, khai sơn chùa Linh Sơn tại đèo Eo Gió, huyện Nghĩa Hành. Sau đó khai sơn chùa Phú Long tức chùa Phú Văn ngày nay.
Năm Giáp Ngọ (1954), Ngài được Tổng hội Phật giáo Trung phần bổ nhiệm trú trì chùa Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam–Đà Nẵng.
Từ năm 1955–1957, Ngài đã cùng Hòa thượng Thích Huyền Tôn, thành lập Giáo hội Tăng Già và Hội Phật học tỉnh Quảng Ngãi. Ngài liên tục mấy nhiệm kỳ làm Trị sự trưởng GHTG và kiêm nhiệm Hội trưởng hội Phật giáo Quảng Ngãi.
Năm Đinh Dậu (1957), Ngài chính thức trú trì chùa Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ngãi, kiêm nhiệm các chức vụ Hội trưởng. Năm Quý Mão (1963), bùng nổ cuộc đấu tranh chống chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo, Ngài đã lãnh đạo Tăng tín đồ Quảng Ngãi trực diện đấu tranh với chế độ độc tài cho đến ngày thành công mỹ mãn.
Năm Giáp Thìn (1964), GHPGVNTN thành lập, Ngài được thỉnh cử làm thành viên Trung ương của Giáo hội. Năm Bính Ngọ (1966), Ngài được cung thỉnh làm Chứng minh đạo sư của GHPGVNTN tỉnh Quảng Ngãi.
Năm Đinh Mùi (1967), Ngài khai sơn chùa Từ Quang, Quảng Ngãi.
Năm Canh Tuất (1970), Ngài được cung thỉnh làm đệ thất tôn chứng tại Đại giới đàn Vĩnh Gia do Phật học viện Phổ Đà, Đà Nẵng tổ chức.
Năm Ất Mão (1975), Ngài là Trị sự trưởng nhiều nhiệm kỳ của Ban trị sự Phật giáo Quảng Ngãi.
Hòa thượng viên tịch tại chùa Từ Quang vào ngày 20 tháng 1 năm Quý Mùi (2003), trụ thế 90 năm, 70 hạ lạp.
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI
Kể từ khi chư Tổ truyền thừa cho đến đầu thế kỷ XX mới có sự xuất hiện của chư Ni tại Quảng Ngãi. Đó là Sa–di ni Ấn Thận(46),
 

(46) Sa-di ni Ấn Thận, tự Tổ Niệm là đệ tử của tổ Chương Khước-Giác Tánh ở Tổ đình Thiên Ấn.
 

* Trang 262 *
device

tự Tổ Niệm, thế danh Nguyễn Hoài Cẩn(47) lập chùa Thọ Sơn(48) tại núi Bà Nhưng, thôn Hội Ân, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là sự mộ đạo của các vị mệnh phụ phu nhân muốn lập chùa riêng để tu niệm và chỉ ở mức giới phẩm Sa–di ni chứ chưa thực sự thành lập Ni bộ như hiện nay.
Giữa thế kỷ XX, tại Quảng Ngãi có hai vị Tỳ–kheo ni trẻ mà sau này trở thành những bậc tôn túc của Ni giới Việt Nam. Đó là Ni trưởng Thích Nữ Như Hường và Ni trưởng Thích Nữ Hồng Từ. Tuy nhiên, Ni trưởng Thích Nữ Như Hường đảm nhận trú trì chùa Bảo Thắng, Hội An và phát triển Ni bộ tại Quảng Nam. Còn Ni trưởng Thích Nư Hồng Từ khai sơn chùa Tịnh Nghiêm và phát triển Ni bộ tại tỉnh Quảng Ngãi.
Ni trưởng Như Huyền–Giải Huệ–Hồng Từ
如 玄 解 慧 紅 慈 (1917–1987): Chùa Tịnh Nghiêm
 


Ni trưởng Như Huyền

Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 6 tháng 8 năm Đinh Tỵ (1917) tại làng Chánh Lộ, phủ Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi). Thân phụ là cụ ông Nguyễn Thiên và thân mẫu là cụ bà Lê Thị Ngọ.
Ngày 19 tháng 6 năm Đinh Sửu (1937) Ni trưởng xuất gia với Hòa thượng Chơn Tích–Huệ Hải tại Tổ đình Quang Lộc. Năm Canh Thìn (1940), Ni trưởng được Hòa thượng Bổn sư cho thọ Sa–di ni giới với pháp danh Như Huyền, pháp tự Giải Huệ.
 

(47) Bà Nguyễn Hoài Cẩn là vợ của quan Cần chánh Đại Học Sĩ Nguyễn Thân.
(48) Chùa này sau được cúng cho Hòa thượng Khánh Tín. Đến năm 1968, do chiến tranh khốc liệt, Hòa thượng dời chùa về thôn Xuân Quang cùng xã và vẫn lấy lại tên cũ để kỷ niệm công đức của tiền nhân.
 

* Trang 263 *
device

Trong thời gian 9 năm kháng Pháp (1945–1954), Ni trưởng đã tham gia tích cực trong Hội Phật giáo cứu quốc Liên khu 5 dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Huyền Quang. Cũng trong thời gian này, Ni trưởng đảm nhận trú trì chùa Long Sơn do khuôn hội Tịnh Độ hiến cúng.
Năm Nhâm Thìn (1952), Ni trưởng thọ Cụ túc giới tại giới đàn chùa Thiên Bình tỉnh Bình Định do Hòa thượng Huệ Chiếu trú trì Tổ đình Thập Tháp làm Đàn đầu, được Bổn sư phú pháp hiệu Hồng Từ, nối pháp đời thứ 41 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Ni trưởng có thể được xem như vị Tỳ–kheo ni đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi.
Năm Giáp Ngọ (1945), Ni trưởng ra tham học kinh luật tại Ni trường Diệu Đức, Huế trong vòng 6 năm.
Năm Canh Tý (1960), Ni trưởng về lại quê nhà tiến hành xây dựng chùa Tịnh Nghiêm để tiếp độ Ni chúng tu học. Đây là ngôi chùa Sư nữ đầu tiên tại Quảng Ngãi và Ni trưởng được cử làm lãnh đạo Ni bộ Quảng Ngãi.
Sau mùa pháp nạn năm 1963, Ni trưởng được mời giữ chức vụ Đặc ủy Xã hội kiêm Thủ quỹ Ban đại diện GHPGVNTN Quảng Ngãi.
Năm Giáp Thìn (1964), Ni trưởng đứng ra thành lập Trung tâm Bảo trợ Thiếu nhi và được Giáo hội đề cử làm Giám đốc.
Năm Canh Tuất (1970), Ni trưởng xin đất lập chùa Tịnh Nghiêm 2 tại thôn La Hà, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa.
Vào ngày 29 tháng 11 năm Đinh Mão (1987), Ni trưởng viên tịch hưởng thọ 71 tuổi đời và 36 hạ lạp.
Ni trưởng Hồng Từ là một trong những vị Ni trưởng có công rất lớn trong sự nghiệp phát triển Ni giới Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng. Dưới sự giáo dưỡng của Ni trưởng, ngày hôm nay hàng đệ tử đã trưởng thành và đang hành đạo trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh như Ni sư Thích Nữ Hạnh Chơn, trú trì chùa Viên Quang; Ni sư Thích Nữ Hạnh Toàn, trú trì chùa Tịnh Nghiêm; Ni sư Thích Nữ Hạnh Định, trú trì chùa Trung An; Ni sư Thích Nữ Hạnh Tường, trú trì chùa Liên Tôn; Ni sư Thích Nữ

* Trang 264 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh