LOGO VNBET
Năm Ất Tỵ (1965), Hòa thượng được mời làm Chánh đại diện GHPGVNTN huyện Tuy Phước.
Năm Mậu Thân (1968), Hòa thượng được chư tôn đức cung thỉnh giữ chức vụ Đặc ủy Tăng sự GHPGVNTN tỉnh Bình Định, khóa II.
Năm Kỷ Dậu (1969), Hòa thượng tiếp tục được mời làm Phó Giám đốc Phật học viện Nguyên Thiều, khóa II.
Năm Quý Sửu (1973), Hòa thượng giữ chức vụ Đặc ủy cư sĩ GHPGVNTN tỉnh Bình Định, khóa III.
Năm Kỷ Mùi (1979), Hòa thượng được mời làm Phó Ban đặc cách giáo dục Tăng ni GHPGVNTN tỉnh Nghĩa Bình, khóa I. Trưởng Ban đại diện GHPGVNTN huyện Tuy Phước.
Năm Ất Sửu (1985), Hòa thượng là Thành viên trị sự GHPGVN tỉnh Nghĩa Bình, Trưởng ban Nghi lễ và Kiểm soát Tăng ni, Phật tử khóa II.
Với sự nghiêm trì giới luật, oai nghi khả kính cùng những đóng góp Phật sự to lớn của Hòa thượng, nên Hội đồng Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh đã suy tôn Ngài lên ngôi vị Chứng minh của Môn phái.
Hiện tại, Hòa thượng đã 95 tuổi và đang trụ tại Tổ đình Phổ Bảo. Ngài là một trong những thạch trụ của Môn nhân Chúc Thánh và Phật giáo Bình Định đương thời.
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI
1. Ni trưởng Thị Hương–Từ Đăng–Diệu Hoa
是 香 慈 燈 妙 花 (1925–1995): Chùa Long Quang
Ni trưởng thế danh Đào Thị Sen, pháp danh Thị Hương, tự Từ Đăng, hiệu Diệu Hoa nối pháp đời 42 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Ni trưởng sinh năm Ất Sửu tại thôn Xuân Quang, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Đào Vận pháp danh Thị Hiệu và thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Vân pháp danh Thị Dân.
Năm Kỹ Mão (1939), Ni trưởng phát tâm xuất gia với Hòa thượng Như Từ–Tâm Đạt tại chùa Thiên Bình, xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn.

* Trang 318 *
deviceNi trưởng Diệu Hoa

Năm Nhâm Ngọ (1942), Ni trưởng thọ Sa–di tại Tổ đình Thiên Bình. Sau đó về nhập chúng tu học tại chùa Liên Tôn, thôn Hưng Trị, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát dưới sự hướng dẫn của pháp sư Huyền Ý.
Năm Ất Dậu (1945), Ni trưởng thọ Thức – xoa và năm Đinh Hợi (1947), Ni trưởng thọ Cụ túc tại giới đàn chùa Thiên Bình do Bổn sư làm Đàn đầu truyền giới.
Năm Ất Mùi (1955), được sự hiến cúng của thân tộc, Ni trưởng lập chùa Long Quang tại quê nhà và bắt đầu sự nghiệp tiếp độ chúng Ni của mình.
Năm Canh Tý (1960) chùa Long Quang bị chiến tranh tàn phá nên Ni trưởng trùng tu lại.
Năm Tân Hợi (1971), Ni trưởng khai sáng chùa Kiều Đàm tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát.
Năm Ất Mão (1975), Ni trưởng tiến hành trùng tu tổ đường chùa Long Quang. Từ đó Ni trưởng lui vào sự tu tập và viên tịch vào ngày mồng 9 tháng 10 năm Bính Tý (1995), hưởng thọ 71 tuổi và 48 hạ lạp.
2. Ni trưởng Như Ái–Tịnh Viên–Hoằng Thâm
如 愛 凈 圓 弘 深 (1924–2000): ): Chùa Long Hương
Ni trưởng thế danh Võ Thị Kim Đính, sinh năm Giáp Tý (1924) tại làng Hưng Trị, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ tú tài Võ Trấp và thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Thuận pháp danh Như Nguyện. Về sau, thân phụ xuất gia có đạo hiệu Huyền Ý, một trong những pháp sư nổi tiếng,

* Trang 319 *
device

từng làm Phó chủ bút tạp chí Từ Bi Âm của Hội nghiên cứu Phật học Nam kỳ, khai sơn chùa Liên Tôn tại quê nhà.
 


Ni trưởng Tịnh Viên

Chính nhờ tác nhân như vậy nên năm lên 10 tuổi, Ni trưởng xuất gia thọ giáo với Hòa thượng Trí Hải tại chùa Bích Liên, được Bổn sư cho pháp danh Như Ái. Sau đó, Ni trưởng được Bổn sư cho theo vào học tại Ni viện tỉnh Sa Đéc do Sư bà Diệu Tịnh hướng dẫn.
Năm Nhâm Ngọ (1942), Ni trưởng thọ Sa–di giới tại chùa Hưng Khánh do Hòa thượng Chí Bảo làm Đàn đầu. Đến năm Bính Tuất (1946), Ni trưởng được thọ Tỳ–kheo ni Bồ–tát giới tại giới đàn chùa
Liên Tôn do chính Bổn sư làm Đàn đầu. Sau khi đắc giới, Ni trưởng được ban đạo hiệu Tịnh Viên, truyền thừa đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh.
Năm Tân Mão (1951), Pháp sư Huyền Ý viên tịch, Ni trưởng kế thừa trú trì chùa Liên Tôn. Năm Giáp Ngọ (1954), Ni trưởng cầu pháp với Hòa thượng Huệ Chiếu, trú trì Tổ đình Thập Tháp được ban pháp hiệu Hoằng Thâm.
Năm Quý Mão (1963), Ni trưởng đảm nhận trú trì chùa Hương Quang, thị trấn Tuy Phước.
Từ năm 1965 đến năm 1975, Ni trưởng giữ chức vụ Phó đại diện GHPGVNTN huyện Tuy Phước.
Năm Đinh Mùi (1967), Ni trưởng mở lớp tiểu học dạy con em tại địa phương và năm Kỷ Dậu (1969) mở trường Trung học tư thục Hương Quang.
Ni trưởng đã xây dựng và trùng tu các chùa: năm Mậu Thân (1968), xây dựng chùa Liên Tôn II tại huyện Tuy Phước; năm Canh Tuất (1970) trùng tu chùa Thanh Long tại thành phố Quy

* Trang 320 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh