LOGO VNBET
Sau khi thọ giới, Ngài được Bổn sư cho theo học tại Phật học đường Linh Quang, Huế và Hải Đức, Nha Trang. Nhờ vậy, ý chí và đạo lực tăng trưởng, Ngài đã có nhiều thuận duyên trên đường hoằng hóa.
Năm Giáp Thân (1944), Hòa thượng Hoằng Thạc viên tịch tại chùa Phổ Quang, Nghĩa Hành; Ngài được tông môn cung cử kế nghiệp trú trì.
Năm Mậu Tuất (1958), Ngài lên tỉnh Quảng Đức giáo hóa, kiến lập chùa Pháp Hoa cũng như các ngôi chùa trong vùng đều được Ngài chứng minh khai sơn. Cuộc đời hành đạo của Ngài về sau gắn liền với Phật giáo tại vùng định cư mới này.
Vào ngày mồng 1 tháng Giêng năm Canh Tuất (1970), Hòa thượng đã thuận thế vô thường khi tuổi đời 54, bảo tháp được lập tại chùa Pháp Hoa – nơi Ngài đã dày công giáo hóa.
Hòa thượng Thích Trí Huy là người đầu tiên của dòng Lâm Tế Chúc Thánh lên hoằng pháp tại miền đất này. Tuy nhiên, do thời cuộc ly loạn nên phần lớn đệ tử của Ngài hoặc tử vong, hoặc hoàn tục. Hiện tại, đệ tử của Ngài còn có Thượng tọa Thích Như Minh trú trì chùa Việt Nam tại Hoa Kỳ.
IV. TỈNH GIA LAI–KONTUM
Trong các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai và Kontum có sự truyền thừa của dòng Lâm Tế Chúc Thánh nhiều nhất. Bởi lẽ, hai tỉnh này giáp giới với tỉnh Bình Định nên sự hoằng truyền của chư Tăng tương đối thuận lợi. Tại đây, có Tổ đình Bác Ái là một trong những ngôi chùa lâu nhất, danh tiếng nhất truyền theo dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh.
Tổ đình Bác Ái
Vào năm Tân Mùi (1931) một nạn đói lớn đã xảy ra tại các tỉnh miền Trung. Nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên bỏ xứ lên vùng Cao nguyên lập nghiệp. Trên đường đi qua các đèo An Khê, thung lũng Mang Giang họ chết đói rất nhiều. Năm Nhâm Thân (1932), ông Võ Chuẩn – Huấn đạo tỉnh Kontum phát nguyện lập Âm Linh Miếu để thờ những nạn nhân xấu số. Đến tháng 7 cùng năm, ông về Bình Định thỉnh Hòa thượng Hoằng Thông – trú trì chùa Bạch Sa lên làm

* Trang 524 *
device

lễ cầu siêu giải oan. Sau đó, được sự chuẩn y của Đại úy Quenin và dưới sự chứng minh của ngài Hoằng Thông, ông Võ Chuẩn lập chùa thờ Phật tại đây. Chùa được Hòa thượng đặt tên là Bác Ái tự. Bác Ái có nghĩa là tình thương không bờ bến, không phân biệt, tính toán.

                                                                                  Chùa Bác Ái – Kontum
Sau khi chùa lập xong, Hòa thượng Hoằng Thông trạch cử đệ tử mình là ngài Thị Niệm–Từ Ân đảm nhận trú trì và ngài Thị Pháp–Giác Hoa làm Phó tự. Năm sau, Quý Dậu (1933), chùa được triều đình ban biển ngạch Sắc tứ. Đến năm Ất Hợi (1935), triều đình ban Khâm đao Độ điệp sắc phong Tăng cang cho ngài Từ Vân. (Ở Bình Định chư sơn thường gọi Ngài là Tăng cang Lê Tế).
Năm 1944, ngài Từ Ân bị bệnh nên về lại Bình Định và tịch tại chùa Lộc Sơn. Đến tháng 5 năm Ất Dậu (1945), Hòa thượng Hoằng Thông cử đệ tử là ngài Thị Thọ–Giác Đạo lên trú trì. Năm 1946, theo lệnh tiêu thổ kháng chiến, hai ngài Giác Đạo, Giác Hoa về lại Bình Định. Từ năm 1947 đến 1950, chùa do thầy Trần Thân (còn gọi là thầy Ráng Khánh Vân) đảm nhiệm. Năm 1950, thầy hoàn tục nên ngài Quảng Lang về Huế trình bày với ngài Tăng cang Trí Hưng, Ngài bèn cử đệ tử mình là Hòa thượng

* Trang 525 *
device

Thích An Chánh lên trú trì chùa Bác Ái. Đến năm 1990, Hòa thượng An Chánh viên tịch, đệ tử Ngài là Hòa thượng Thích Chánh Quang kế nghiệp trú trì từ đó đến nay.
Kể từ khi thành lập, chùa Bác Ái đã trải qua các đời trú trì sau:
 
STT
Pháp danh, Pháp tự, Pháp hiệu
Năm sinh – tịch
Năm trú trì
01.
Như Huệ–Hoằng Thông
 
Chứng minh
02.
Thị Niệm–Từ Ân
 
1933–1944
03.
Thị Thọ–Từ Thiện–Giác Đạo
 
1945–1946
04.
Thế danh Trần Thân
(hoàn tục)
1947–1950
05.
Như Vinh–Giải Lộc–An Chánh
1922–1990
1950–1990
06.
Thị Chương–Tâm Huệ–Chánh Quang
1945
1990 đến nay
 


Bia kỷ niệm Đại úy Quenin
Đời Hòa thượng An Chánh trú trì, chùa được mở rộng diện tích. Đến Hòa thượng Chánh Quang, chùa được Đại trùng tu quy mô cho đến ngày hôm nay.
Hiện tại, ở tỉnh Kontum có một số ngôi chùa truyền theo dòng Lâm Tế Chúc Thánh mà ta được biết như chùa Tân Hòa tại thị trấn An Khê do Thượng tọa Thích An Nghị trú trì; chùa Thanh Long do Đại đức Thích Đồng Lý trú trì; chùa Bửu Quang do Đại đức Thích Đồng Lạc trú trì; chùa Bửu Tâm do Đại đức Thích Đồng Năng trú trì;
chùa Linh Sơn do Đại đức Thích Đồng Giải trú trì v.v...

* Trang 526 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh