LOGO VNBET
TIẾT 3
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
TẠI VĨNH LONG VÀ CÁC TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA
Vào những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tình hình chính trị miền Trung diễn biến phức tạp. Các cuộc khởi nghĩa hưởng ứng phong trào Cần Vương diễn ra khắp nơi, kế tiếp là cuộc khởi nghĩa của nhà sư Võ Trứ mà người Pháp gọi là “Giặc thầy chùa” có tầm ảnh hưởng lan rộng các tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú; rồi đến phong trào Duy Tân phát triển v.v... Khắp các tỉnh miền Trung sôi sục phong trào quật khởi, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Những cuộc khởi nghĩa, những phong trào yêu nước ấy thấp thoáng có hình bóng Tăng nhân trong tinh thần “Hộ quốc an dân”. Mọi chùa chiền đều là điểm ngắm theo dõi của mật thám Pháp và quan lại Nam triều. Một số Tăng nhân tham gia các phong trào yêu nước nhưng thất bại, hoặc một số không thích không khí ngột ngạt chính trị của miền Trung nên rời chốn Tổ vào phương Nam hoằng hóa. Các vị có dính líu đến phong trào yêu nước nên khi vào Nam đã thay tên đổi họ để tránh sự truy lùng trả thù. Còn một số khác vào hoằng pháp thì vẫn giữ nguyên đạo hiệu như lúc ở quê nhà và truyền thừa theo bài kệ của tông môn.
Vào những năm đầu thế kỷ XX, tại tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây Nam bộ đã có chư Tăng truyền thừa theo dòng Lâm Tế Chúc Thánh. Đa phần, những vị này từ Quảng Ngãi vào hoằng pháp. Có thể sớm nhất là Hòa thượng Ấn Chí–Hoằng Chỉnh (1862–1940) trú trì chùa Phước Hậu; Hòa thượng Khánh Ngọc (1895–1947) trú trì chùa Đông Phước; Hòa thượng Khánh Anh (1895–1962) trú trì chùa Phước Hậu; Hòa thượng Chơn Vị–Đạo Dưỡng–Diệu Toàn (1874–1970), đệ tử tổ Ấn Tham–Hoằng Phúc, khai sơn chùa Phước Long, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Hoằng Tường, Hoằng Hiệp, Hoằng Huề (Ba vị là 3 anh em ruột, đều thuộc đời 39 Lâm Tế, đệ tử tổ Chương Khước–Giác

* Trang 490 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh