LOGO VNBET
TIẾT 4
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
 
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA
Bình Định, mảnh đất giữa miền Trung nước Việt. Nơi đây đã vinh dự đón nhận những bước chân đầu tiên của vị Tổ sư dòng Lâm Tế là Hòa thượng Nguyên Thiều–Thọ Tông đến Đàng Trong hoằng hóa. Từ đây, Phật giáo Bình Định khởi sắc bởi tư tưởng phóng khoáng của tông Lâm Tế. Dòng thiền này tại Bình Định truyền thừa theo ba bài kệ: Lâm Tế Nguyên Thiều, Lâm Tế Chúc Thánh, Lâm Tế Liễu Quán. Cả ba phái này hòa quyện và bổ túc cho nhau tạo nên một sự ổn định của Phật giáo tỉnh Bình Định từ xưa đến nay.
     Các vị thiền sư đầu tiên của pháp phái Lâm Tế Chúc Thánh đến đất Bình Định là ngài Thiệt Thuận–Chánh Mạng–Huệ Trương, khai sơn chùa Linh Sơn, Phù Cát; ngài Thiệt Đăng–Chánh Trí–Bửu Quang, khai sơn chùa Sơn Long, Quy Nhơn. Cả hai vị đều là đệ tử của Tổ sư Minh Hải–Pháp Bảo, thuộc đời 35 dòng Lâm Tế Chúc Thánh. Tiếp đến, ngài Pháp Tịnh–Luật Phong–Viên Quang, đời 36 Lâm Tế Chúc Thánh (đệ tử tổ Thiệt Dinh–Ân Triêm ở chùa Phước Lâm, Hội An) vào khai sơn chùa Thiên Hòa. Đời 37 có các ngài Toàn Ý–Vi Tri–Phổ Huệ, khai sơn chùa Phổ Bảo; Toàn Tín–Vi Tâm–Đức Thành, khai sơn chùa Khánh Lâm; Toàn Định–Vi Quang–Bảo Tạng, trùng hưng chùa Thắng Quang. Cả ba vị là đệ tử tổ Pháp Kiêm–Minh Giác tại chùa Phước Lâm, Hội An. Ngài Toàn Thể–Vi Lương–Linh Nguyên, khai sơn chùa Long Tường (đệ tử tổ Pháp Chuyên–Diệu Nghiêm chùa Từ Quang, Phú Yên). Đời 38, các vị đệ tử tổ Toàn Ý–Phổ Huệ gồm: ngài Chương Lý–Hoằng Hóa, khai sơn chùa Diêu Phong; Chương Hiệp–Chánh Trì, khai sơn chùa Huỳnh Long sau kế thừa trú trì chùa Thiên Hòa; Chương Thiện–Hoằng Đạo, khai sơn chùa Phổ Quang; Chương Hải–Thanh Nguyên, khai sơn chùa Thiên Trúc; Chương Trí–Quảng Giác, khai sơn chùa

* Trang 275 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh