LOGO VNBET
Tiết 4
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
TẠI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ BÀ RỊA–VŨNG TÀU
 
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA
Đồng Nai và Bà Rịa–Vũng Tàu là những tỉnh thuộc vùng đồng bằng miền Đông Nam bộ. Vùng đất này ngay những ngày đầu khai hoang đã có dấu chân của các thiền sư giáo hóa. Các vị từ miền Trung vào hoặc từ Trung Hoa trực tiếp sang khiến cho sinh hoạt Phật giáo vùng này đa dạng phong phú. Tuy nhiên, nơi đây chỉ thấy sự truyền thừa của hai dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ và Lâm Tế Liễu Quán.
Dòng Lâm Tế Gia Phổ với các Tổ đình Đại Giác, Thiên Long, Long Thiền, Bửu Phong v.v... phát triển mạnh tại tỉnh Đồng Nai. Dòng Lâm Tế Liễu Quán với Tổ đình Linh Sơn tại núi Thị Vải phát triển tại tỉnh Vũng Tàu với danh xưng thiền phái Thiên Thai giáo quán tông.
Đến những thập niên 70–80 của thế kỷ XX, chư Tăng dòng Lâm Tế Chúc Thánh mới vào truyền pháp tại hai tỉnh này. Phần lớn là chư Tăng từ miền Trung vào tu học tại Sài–gòn, sau đó ra vùng này lập chùa hoằng pháp.
Tại tỉnh Đồng Nai có Hòa thượng Thị Đức–Hạnh Phương–Kiến Tánh (đệ tử Hòa thượng Như Quang–Trí Minh tại chùa Pháp Bảo, Hội An) lập chùa Bửu Lâm; Hòa thượng Như Nghĩa–Giải Quảng (đệ tử Hòa thượng Chơn Sử–Khánh Tín chùa Thọ Sơn, Quảng Ngãi) trú trì chùa Quảng Hiệp; Hòa thượng Đồng Trí–Bảo Huệ trú trì chùa Long Thọ, Hòa thượng Đồng Giác–Tịnh Giác khai sơn chùa Tịnh Quang (cả hai vị là đệ tử của Hòa thượng Thị Năng–Trí Hữu chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn).
Tại tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu có Hòa thượng Đồng Huy–Trí Thắng (đệ tử Hòa thượng Thị Lạc–Hưng Từ chùa Pháp Hội, Phan Thiết) khai sơn chùa Vạn Hạnh; Thượng tọa Như Tri–Giải Thiện–Hải Minh trú trì chùa Huệ Minh; Thượng tọa Như Đức–

* Trang 502 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh