LOGO VNBET
TIẾT 8
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
TẠI TỈNH BÌNH THUẬN
 
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA
Trong quá trình Nam tiến, vào năm Quý Dậu (1693), chúa Nguyễn Phúc Chu đã lập phủ Bình Thuận, trực thuộc xứ Quảng Nam. Người miền ngoài vào đây lập nghiệp ngày một đông. Theo bước chân Dân tộc, Phật giáo lại song hành đến đây.
Tuy là vùng đất mới, nhưng vào những năm đầu thế kỷ XVIII, nơi này đã có những hoạt động của Phật giáo rất tích cực. Đó là việc khắc bản kinh Pháp Hoa do các thiền sư Thiệt Huệ–Khánh Tài và Thiệt Sát–Bảo Hương, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Minh Dung–Pháp Thông. Bản kinh này được khởi công vào năm Bính Tuất (1706) đến năm Giáp Dần (1734), ròng rã 28 năm mới hoàn thành. Điều này chứng tỏ Phật giáo vùng này tuy mới sơ khai nhưng rất phát triển. Trong giai đoạn này, chúng ta chỉ thấy sự truyền thừa của các thiền sư thuộc dòng Nguyên Thiều, Liễu Quán và Trí Bản–Đột Không.
Tuy nhiên, qua khảo sát hai ngôi chùa xưa tại thành phố Phan Thiết là chùa Phật Quang và Liên Trì thì thấy có thờ long vị của ngài Toàn Nhật–Quang Đài, một vị thiền sư danh tiếng đời thứ 4 của dòng Chúc Thánh. Điều này cũng dễ hiểu vì khai sơn chùa Liên Trì là ngài Đạo Chơn–Quang Huy (1782–1851) người Phú Yên. Có thể Hòa thượng Đạo Chơn–Quang Huy từng theo học với pháp sư Quang Đài nên lập bài vị để thờ. Hiện tại, chùa Liên Trì còn lưu quả Đại hồng chung đúc năm Bính Tý (1816) với sự chứng minh của các thiền sư dòng Chúc Thánh như: Hòa thượng Linh Nguyên, chùa Từ Quang; Hòa thượng Thiệu Long, chùa Khánh Sơn v.v... Cũng tại chùa Liên Trì, chúng ta còn thấy thờ Long vị hai Ngài: Chương Đạt–Tôn Thông và Chơn Như–Đạo Vệ, đời 38 và 40 thiền phái Chúc Thánh. Nhưng phổ hệ chùa Liên Trì không đề cập đến chức vụ của hai vị này.

* Trang 415 *
device

Tại chùa Phước Lâm xã Tiến Lợi thành phố Phan Thiết có thờ Long vị ngài Toàn Ngạn–Diệu Nghĩa và Chương Lý–Trí Quang đời 37 và 38 thiền phái Chúc Thánh. Đây chỉ là Long vị thờ vọng các vị Tổ sư tại Quảng Nam(70) do các cư dân từ đất Quảng vào lập nghiệp phụng thờ.
Đến những năm đầu thế kỷ XX mới thấy có sự xuất hiện của các thiền sư dòng Chúc Thánh. Phần lớn các vị vào đây thuộc đời 41 tông Lâm Tế và thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Đó là ngài Như Quang–Hoằng Phúc từ Phú Yên vào trú trì chùa Linh Long tại Mũi Né vào năm Kỷ Dậu (1909). Kế đến, Hòa thượng Như Tiến–Quảng Hưng từ Đà Nẵng vào tu học tại chùa Tịnh Lâm, đến năm Mậu Dần (1938), Ngài ra khai sơn chùa Pháp Bảo tại phường Lạc Đạo. Lần lượt các vị từ miền Trung vào lập chùa như Hòa thượng Như Hạnh–Long Hoa(71), khai sơn chùa Giác Hoa;
 

(70) Căn cứ vào cuốn Lược Sử Phật Giáo và Những Ngôi Chùa Tiêu Biểu tỉnh Bình Thuận” của Thích Chơn Thành và Tâm Quang-Nguyễn Văn May sọan (bản thảo) ghi lại niên đại thành lập chùa Phước Lâm vào năm 1908. Đồng thời căn cứ vào long vị thờ tại chùa Cổ Lâm, Đại Lộc, Quảng Nam thì ngài Chương Lý-Trí Quang (1834-1905) trú trì chùa này và tịch ngày 27/11/ Ất Tỵ (1905), tháp lập tại Tổ đình Chúc Thánh, Hội An. Như vậy long vị ngài Chương Lý-Trí Quang thờ tại chùa Phước Lâm, Phan Thiết là thờ vọng. Còn ngài Toàn Ngạn-Diệu Nghĩa vẫn chưa rõ hành trạng. Điều này chứng tỏ các cư dân từ Quảng Nam vào lập chùa thờ tổ Diệu Nghĩa và Trí Quang. Những người lập long vị có thể là đệ tử hoặc là thân tộc của quý Ngài.
(71) Căn cứ vào bảng khắc gỗ Chánh pháp Nhãn tạng do Hòa thượng Thích Tịnh Trí lập bằng treo tại tổ đường chùa Giác Hoa, Phan Thiết, đứng trước ngài Như Hạnh-Long Hoa là ngài Chơn Quỳnh-Đạo Châu-Diệu Ân (đời 40). Đứng trước ngài Chơn Quỳnh là ngài Ấn Kim-Tổ Lưu-Hoằng Phúc (Đời 39). Đứng trưởc ngài Hoằng Phúc là ngài Chương Quy-Tế Nghiêm-Huệ Trí (Đời 38). Như vậy, ngài Như Hạnh-Giải Kính-Long Hoa là đệ tử của Hòa thượng Chơn Quỳnh-Đạo Châu và là pháp tôn của Hòa thượng Hoằng Phúc, Ngũ Tổ Thiên Ấn. Tuy nhiên, theo sự nghiên cứu của chúng tôi thì tại Quảng Ngãi chỉ có ngài Chơn Quỳnh-Đạo Châu-Diệu Nguyên là trưởng tử của ngài Ấn Tham-Tổ Vân-Hoằng Phúc, mà Bổn sư của ngài Hoằng Phúc là tổ Chương Khước-Tông Tuyên-Giác Tánh, tứ tổ Thiên Ấn. Có thể trong quá trình sao lục và khắc bản có sự nhầm lẫn nào đó chăng? Căn cứ theo bảng Chánh pháp Nhãn tạng truyền thừa từ hệ ngài Hoằng Phúc, chúng tôi xin ghi lại để nghiên cứu và có sự nhầm lẫn nào đó thì xin đính chính để các thế hệ sau được tỏ tường:
- Thiên Ấn Đường Thượng Tam Thập Bát Thế Húy CHƯƠNG KHƯỚC thượng TÔNG hạ TUYÊN Hiệu GIÁC TÁNH Hòa thượng.
- Phước Quang Đường Thượng Tam Thập Cửu Thế Húy ẤN THAM thượng TỔ hạ VÂN Hiệu HOẰNG PHÚC Hòa thượng.

 
 

* Trang 416 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh