LOGO VNBET
thành, ngộ lý thiền cơ, Sư bèn truyền y bát, đọc kệ phú pháp:
性                                                         Hoa chủng hữu sanh tánh
生                                                         Nhân địa hoa sanh sanh
合                                                         Đại duyên dữ tánh hiệp
                                                         Đương sanh sanh bất sanh
(Giống hoa có tánh sống
Nhân đất hoa nảy mầm
Duyên lớn cùng tín hợp
Chính sanh, sanh chẳng sanh).
Đến niên hiệu Vĩnh Huy thứ 2 đời Đường, ngày mùng 4 tháng 9 nhuần năm Tân Hợi (651), Sư thị tịch, thọ 72 tuổi. Môn nhân xây tháp thờ tại núi Phá Đầu. Đời Tống vua truy phong Sư hiệu Đại Y thiền sư. Thiền tông Trung Hoa tôn xưng Sư là Đệ tứ Tổ sư.
 
Tổ Thứ 32
Thiền sư HOẰNG NHẪN – ĐẠI MÃN
滿
(602 – 675)
Sư họ Châu, quê ở Kỳ Châu thuộc huyện Huỳnh Mai. Thuở nhỏ, Sư thông minh, xinh đẹp, thầy tướng xem khen: “Đứa bé này đầy đủ tướng tốt, chỉ thua Phật bảy tướng thôi”.
Năm 7 tuổi, Sư theo Tứ tổ Đạo Tín xuất gia. Từ đây về sau, Sư theo hầu Tổ đến khi được truyền tâm ấn. Khi Tổ tịch, Sư kế thừa trú trì tại núi Phá Đầu, giáo hóa nơi đây rất thịnh hành. Khoảng niên hiệu Hàm Hanh (670–674) nhà Đường, có cư sĩ Lư Huệ Năng từ phương nam đến yết kiến Sư. Sau khi vấn đáp, Sư biết Huệ Năng là người kế thừa chánh pháp nơi mình bèn nhận vào chúng nhưng chưa chính thức xuất gia. Một đêm, Sư gọi Huệ Năng lên giảng kinh Kim Cang. Nhân đây Huệ Năng tỏ ngộ và Sư phú pháp với bài kệ:

* Trang 58 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh