LOGO VNBET
Tổ Thứ 48
Đời Thứ 11 Tông Lâm Tế
Thiền sư VIÊN NGỘ – KHẮC CẦN
圓 悟 克 勤 禪 師
(1063 – 1135)
Sư họ Lạc, tên Khắc Cần tự là Vô Trước, sinh năm Quý Mão (1063), niên hiệu Gia Hựu năm đầu, đời vua Anh Tông nhà Tống tại Sùng Ninh, Bành Châu (Tứ Xuyên). Thuở nhỏ theo Nho học, mỗi ngày nhớ được ngàn lời. Sư dạo chơi chùa Diệu Tịch thấy sách Phật, đọc qua có cảm khái bèn xin xuất gia với thiền sư Tự Tỉnh. Về sau Sư theo pháp sư Văn Chiếu nghe giảng, đến Tọa chủ Mẫn Hành học kinh Lăng–nghiêm. Sau đến tham thiền với các vị như: thiền sư Hạo ở Ngọc Tuyền; thiền sư Tín ở Kim Loan; thiền sư Hiệt ở Đại Quy; thiền sư Tử Tâm ở Hoàng Long; thiền sư Độ ở Đông Lâm v.v... Các vị thiền sư đều thầm khen Sư là pháp khí Đại thừa. Sau cùng Sư đến núi Ngũ Tổ tham vấn thiền sư Pháp Diễn. Được tổ Pháp Diễn điểm đạo, Sư liền tỉnh ngộ, sắm hương đèn vào thất trình kệ:
金 鴨 香 囊 錦 繡 幃
笙 歌 叢 裏 醉 扶 歸
少 年 一 段 風 流 事
只 許 佳 人 獨 自 知
(Kim áp hương nang cẩm tú vi
Sảnh ca tùng lý túy phù quy
Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự
Chỉ hứa giai nhân độc tự tri).
Pháp Diễn bèn ấn chứng cho Sư kế thừa Tổ nghiệp.
Khoảng niên hiệu Sùng Ninh (1102–1107), đời vua Tống Huy Tông, Sư về quê thăm mẹ, Nguyên soái ở Thành Đô là Hàn Lâm Quách Tri Chương thỉnh Sư khai pháp ở chùa Lục Tổ, kế đến trú

* Trang 75 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh