LOGO VNBET
Vào giờ Ngọ ngày mồng 7 tháng 7 năm Nhâm Ngọ (1642), niên hiệu Sùng Trinh thứ 15 triều vua Minh Tư Tông, Sư thị tịch tại chùa Thông Huyền, Thiên Thai, hưởng thọ 77 tuổi. Đời nhà Thanh, vua Khang Hy ban thụy cho Sư là Huệ Định thiền sư, tác phẩm để lại gồm: Mật Vân ngữ lục, Tịch vọng cửu lược thuyết. Đệ tử nối pháp có thiền sư Thông Thiên–Hoằng Giác.
Tổ Thứ 68
Đời Thứ 31 Tông Lâm Tế
Thiền sư MỘC TRẦN – ĐẠO MÂN
木 陳 道 忞 禪 師
(1596 – 1674)
 
Sư họ Lâm, tự Mộc Trần, sinh năm Bính Thân (1596), niên hiệu Vạn Lịch thứ 23 triều vua Minh Thần Tông tại Triều Châu (nay là Quảng Đông), Trung Quốc.
Thuở nhỏ Sư là người rất có trí tuệ. Một hôm, nhân đọc Đại Huệ Tông Cảo Ngữ lục, chợt nhớ lại kiếp xưa bèn theo pháp sư Nhược Muội ở chùa Huỳnh Nam, núi Lư Sơn học đạo. Về sau, đến tham vấn với thiền sư Mật Vân Viên Ngộ tại chùa Thiên Đồng có sở đắc nên được tổ Viên Ngộ ấn chứng với pháp danh Thông Thiên.
Năm Kỷ Hợi (1659), niên hiệu Thuận Trị thứ 16, Sư được vua Thanh Thế Tổ thỉnh về kinh đô thuyết pháp và sắc tặng thụy là Hoằng Giác Quốc sư. Từ đây, đạo phong của Sư ngày một vang rộng, đạo đức của Sư ảnh hưởng khắp trong triều ngoài nội.
Sư khai sơn chùa Thiên Khai biệt xuất kệ truyền pháp:* Trang 92 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh