LOGO VNBET

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Tập 4

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt : Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Nấu Ăn Ở Chỗ Ngủ Và Tự Nấu Ăn

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Nhận Thịt Sống

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Tự Lấy Rồi Làm Sạch Vỏ

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Vật Nặng

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Vật Vô Thường ( Của Người Chết)

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín.Yết-Ma Công Nhận Bệnh Cuồng Si

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Bày Tỏ Sự Không Đồng Tình

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín.Phá Lòng Tin Của Thí Chủ

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Dùng Giày Da

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Dùng Guốc

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Tắm Rửa

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Dùng Mạt Hương

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Dùng Gậy Và Túi Băng Dây

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Dùng Tỏi

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Phù Bát (Tẩy Chay)

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Kết Khuy Vào Y

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Dùng Đai Lưng

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Dùng Đai Có Dây Cột

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Cưỡi Ngựa Đi Xe

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Nằm Chung Giường

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Chín. Phép Cùng Ngồi Chung

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Phép Ăn Chung

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Phép Ăn Trên Bàn

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Vì Mình Mà Người Ta Giết Gia Súc

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Thịt Người

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Thịt Rồng

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Thịt Voi

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Phép Dùng Da

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Vật Lau Chân. Thuốc Bôi Mắt

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Lọ Đựng Thuốc Nhỏ Mắt

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Que Bôi Thuốc Vào Mắt. Phép Dùng Ô Dù

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Phép Dùng Quạt

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Phép Dùng Phất Trần

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Phép Dùng Dao Chữa Trị

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Túi Chứa Nước

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Phép Cạo Tóc

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Dụng Cụ Cạo Tóc

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Phá Tăng. Tăng Hòa Hợp

Quyển Thứ Ba Mươi Hai: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười. Năm trăm Tỳ-Kheo Kết Tập Pháp Tạng

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Bảy Trăm Vị Đại Hội Kết Tập, Pháp Tạng

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Giới Luật

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một.Hủy Báng

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Kỷ Nhạc

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Hương Hoa

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Soi Gương

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Gánh Vác

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Nhóm Lửa

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Xăn Quần Áo, Leo Cây

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Chén Đồng

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Chuyển Hướng Vật Cúng Dường

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Chúng Sanh

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Cây

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Vấn Đề Đốt Củi

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phầm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Vấn Đề Hoa

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Vấn Đề Trái. Vấn Đề Trồng Cây

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Phép Trị Tội

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Pháp Diệt Tránh. Sự Tranh Cãi. Điều Phục

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Nghe Pháp

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Dầu Thoa Mặt

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Phép Dùng Phấn. Phép Dùng Bàn Chải. Phép Dùng Lược

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Phép Dùng Trầm

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Phép Xây Tháp

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Sự Việc Liên Quan Đến Tháp

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Làm Trang Thờ Nơi Tháp

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Trồng Vườn Hoa Xung Quanh Tháp

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Đào Ao Bên Tháp. Làm Chi Đề Ở Cạnh Tháp

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Phẩm Vật Cúng Dường. Dùng Kỹ Nhạc Cúng Dường

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Thu Dụng Cụ Cúng Dường

Quyển Thứ Ba Mươi Ba: Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một. Trường Hợp Gặp Tai Nạn

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Tác Phong Của Thượng Tọa Thứ Nhất

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Tác Phong Của Thượng Tọa Thứ Hai

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Tác Phong Của Tăng Chúng

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Cách Thức Chú Nguyện

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Bổn Phận Của Đệ Tử Đồng Hành

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Bổn Phận Của Đệ Tử Y Chỉ

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Vấn Đề Bảo Quản Giường Nệm

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Vấn Đề Bảo Quản Trú Xứ

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Trú Xứ Ở A-Luyện-Nhã

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Bổn Phận Của Tỳ-Kheo Khách

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Bổn Phận Của Cựu Tỳ-Kheo

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Bổn Phận Của Sữa Chữa Vật Dụng

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Vấn Đề Đại Tiện

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Vấn Đề Tiểu Tiện

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Vấn Đề Tăm Xỉa Răng

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Vấn Đề Vá Y

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Vấn Đề Ngăn Chỗ Nằm. Vấn Đề Lau Phòng

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Vấn Đề Khạc Nhổ

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Vấn Đề Sử Dụng Bát

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Vấn Đề Dùng Cháo

Quyển Thứ Ba Mươi Bốn: Nói Rõ Phần Đầu Của Oai Nghi. Oai Nghi Khi Đứng

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Cách Thức Đi Kinh Hành

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Cách Thức Ngồi

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Cách Thức Nằm

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Cách Cư Xử Giữa Cựu Và Khách Tỳ-Kheo

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Vấn Đề Rửa Chân

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Tắc Dùng Nước

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Tắc Tắm

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Dùng Vật Dụng

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Sử Dụng Y

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Cách Xử Sự Giữa Tỳ-Kheo Ở A-Luyện-Nhã Và Ở Thôn Xóm

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Xử Sự Giữa Khách Và Cựu Tỳ-Kheo

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Tắc Nói Năng

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Tắc Vào Trong Chúng Sát-Lợi

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Tắc Vào Trong Chúng Bà-La-Môn. Phép Tắc Vào Trong Chúng Cư Sĩ

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Vào Trong Chúng Ngoại Đạo

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Tắc Nhập Chúng

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Tắc Mặc Nội Y. Phép Mặc Y

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Mặc Y Đi Vào Thôn Xóm

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Mặc Y Ngồi Trong Nhà Cư Sĩ. Phép Tắc Của Tiền Và Hậu Sa-Môn

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Nhờ Người Lấy Thức Ăn

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Tắc Đi Khất Thực

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Tắc Mà Vị Sa-Môn Đi Khất Thực Sau Phải Làm

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Đốt Và Tắt Đèn

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Vác Thiền Trượng Đi Tuần Hành

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Mang Vòng Đi Tuần Hành

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Cởi Giày Trong Phòng Thiền. Phép Dùng Tọa Cụ Trong Phòng Thiền

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Xử Sự Khi Ho. Phép Xử Trí Khi Nhảy Mũi

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Xử Trí Khi Ngáp Và Thư Giãn Thân Thể. Phép Gãi Ngứa

Quyển Thứ Ba Mươi Lăm: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của Oai Nghi. Phép Xử Sự Khi Hạ Phong

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Đầu Của Tám Giới Ba La Di. 1. Giới Dâm Dục

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Đầu Của Tám Giới Ba La Di. 2. Giới: Trộm Cắp. 3. Giới: Sát Nhân

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Đầu Của Tám Giới Ba La Di. 4. Giới: Đại Vọng Ngữ. 5. Giới: Nhiễm Tâm Xúc Chạm Nam Tử

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Đầu Của Tám Giới Ba La Di. 6. Giới: Nhiễm Tâm Thân Cận Nam Tử

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Đầu Của Tám Giới Ba La Di. 7. Giới: Giấu Tội Người Khác

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Đầu Của Tám Giới Ba La Di. 8. Giới: Theo Tỳ-Kheo Phạm Tội

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Thứ Nhất Của 19 Pháp Tăng Tàn. 1. Giới: Nhận Làm Mai Mối. 2. Giới: Vu Khống Người Khác. 3. Giới: Xuyên Tạc Nhằm Vu Khống

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Thứ Nhất Của 19 Pháp Tăng Tàn. 4. Giới: Tranh Chấp Với Người Khác

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Thứ Nhất Của 19 Pháp Tăng Tàn. 5. Giới: Đi Một Mình

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Thứ Nhất Của 19 Pháp Tăng Tàn. 6. Giới: Sống Một Mình

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Thứ Nhất Của 19 Pháp Tăng Tàn. 7. Giới: Độ Người Chủ Chưa Cho Phép

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Thứ Nhất Của 19 Pháp Tăng Tàn. 8. Giới: Độ Người Phạm Tội

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Thứ Nhất Của 19 Pháp Tăng Tàn. 9. Giới: Qua Sông Một Mình

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Thứ Nhất Của 19 Pháp Tăng Tàn. 10. Giới: Tự Ý Tha Tội Người Khác

Quyển Thứ Ba Mươi Sáu: Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni. Nói Rõ Phần Thứ Nhất Của 19 Pháp Tăng Tàn. 11. Giới: Nhận Vật Của Người Có Tà Tâm

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 19 Pháp Tăng Tàn. 12. Giới: Khuyên Người Làm Điều Phi Pháp

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 19 Pháp Tăng Tàn. 13. Giới: Vô Cớ Hủy Báng Tăng

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 19 Pháp Tăng Tàn. 14. Giới: Bao Che Lỗi Lầm Cho Nhau

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 19 Pháp Tăng Tàn. 15. Giới: Khuyên Người Sống Quan Hệ Mật Thiết

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 19 Pháp Tăng Tàn. 16. Giới: Nổi Giận Bỏ Giới

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Phần Đầu Của 30 Giới Ni Tát Kỳ. 11. Giới: Xin Tiền Mua Giường Rồi Mua Thứ Khác

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Phần Đầu Của 30 Giới Ni Tát Kỳ. 12. Giới: Tiền Cúng Thứ Này Đem Mua Thứ Khác

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Phần Đầu Của 30 Giới Ni Tát Kỳ. 13. Giới: Đem Tiền Mua Thức Ăn Sắm Y Bát

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Phần Đầu Của 30 Giới Ni Tát Kỳ. 14. Giới: Chứa Bát Dư

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Phần Đầu Của 30 Giới Ni Tát Kỳ. 15. Giới: Chứa Y Dư

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Phần Đầu Của 30 Giới Ni Tát Kỳ. 16. Giới: Giật Lại Y Mà Mình Đã Bỏ

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Phần Đầu Của 30 Giới Ni Tát Kỳ. 17. Giới: Có Y Hư Không Vá Lại

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Phần Đầu Của 30 Giới Ni Tát Kỳ. 18. Giới: Hứa Cho Thọ Giới Mà Không Thực Hiện

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Phần Đầu Của 30 Giới Ni Tát Kỳ. 19. Giới: Mua Y Nặng

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Phần Đầu Của 30 Giới Ni Tát Kỳ. 20. Giới: Mua Lụa Mỏng

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Phần Đầu Của 30 Giới Ni Tát Kỳ. 21. Giới: Tranh Mua Đồ Với Người Khác

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Nói Rõ Phần Đầu Của 141 Ba Dạ Đề

Quyển Thứ Ba Mươi Bảy: Nói Rõ Phần Đầu Của 141 Ba Dạ Đề. 71. Tự Ý Lấy Y Khác Mà Mặc

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 72. Giới: Cho Y Cho Tu Sĩ Ngoại Đạo

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 73. Giới: May Y An-Đà-Hội Quá Kích Thước

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 74. Giới: May Yếm Rộng Quá Cỡ. 75. Giới: May Áo Tắm Rộng Quá Cỡ

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 76. Giới: Xin Y Tại Nhà Không Tin Phật

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 77. Giới: Không Đem Y Theo Bên Mình

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 78. Giới: Nấu Lại Đồ Để Ăn

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 79. Giới: Đứng Hầu Tỳ-Kheo Thọ Trai

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 80. Giới: Ăn Tỏi

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 81. Giới: Đem Thức Ăn Cho Người Thế Tục

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 82. Giới: Làm Thầy Thuốc Để Sinh Sống

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 83. Giới: Trao Toa Thuốc Cho Người Thế Tục Và Ngoại Đạo

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 84. Giới: Làm Việc Cho Người Thế Tục

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 85. Giới: Vào Nhà Người Không BáoTrước

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 86. Giới: Sống Thân Cận Với Người Thế Tục

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 87. Giới: Tự Thề Thốt

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 88. Giới: Hờn Dỗi Tự Đánh Mình

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 89. Giới: Trách Người Vô Cớ

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 90. Giới: Giữ Của Người Khác

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 91. Giới: Mắng Thiết Tỳ-Kheo

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 92. Giới: Chưa Đủ 12 Hạ Mà Nuôi Đệ Tử

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 93. Giới: Chưa Đủ 10 Pháp Mà Nuôi Đệ Tử

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 94. Giới: Chưa Xin Phép Mà Nuôi Đệ Tử

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 95. Giới: Cho Người Phạm Tội Thọ Giới

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 96. Giới: Cho Người Thiếu Tuổi Thọ Giới

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 97. Giới: Cho Người Chưa Học Giới Thọ Giới

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 98. Giới: Cho Người Học Giới Chưa Xong Thọ Giới

Quyển Thứ Ba Mươi Tám: Nói Rõ Phần Thứ Hai Của 141 Giới Ba Dạ Đề. 99. Giới: Không Cho Người Đã Học Xong Thọ Giới

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 100. Giới: Cho Người Có Chồng Dưới 12 Tuổi Thọ Giới

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 101. Giới: Người Có Chồng 12 Tuổi Chưa Học Giới Mà Cho Thọ Giới

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 102. Giới: Người Có Chồng Học Chưa Xong Mà Cho Thọ Giới

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 103. Giới: Cho Người Có Chồng Thọ Giới, Không Làm Yết-Ma

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 104. Giới: Cho Thọ Giới Rồi Mà Không Dạy Dỗ

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 105. Giới: Thọ Giới Rồi Không Hầu Thầy

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 106. Giới: Nuôi Đệ Tử Hàng Năm

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 107. Giới: Để Cách Đêm Cho Thọ Giới

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 108. Giới: Đệ Tử Có Lỗi Mà Không Thu Xếp

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Da Đề. 109. Giới: Ngoan Cố Không Nghe Lời Khuyên

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 110. Giới: Hứa Cho Thọ Giới Mà Không Cho Thọ

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 111. Giới: Không Bệnh Mà Đi Xe

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 112. Giới: Không Bệnh Mà Đội Dù

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 113. Giới: Nằm Giường Cao Quá Mức Độ

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 114. Giới: Cùng Nằm Chung Một Giường

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 115. Giới: Ra Đi Không Trả Lại Phòng

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 116. Giới: Vào Chỗ Tăng Không Thưa Trước

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 117. Giới: Trú Ngụ Nhà Thế Tục

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 118. Giới: Đi Xa Không Có Bạn

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 119. Giới: Du Ngoạn Thắng Cảnh

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 120. Giới: Ngồi Với Tỳ-Kheo Ở Chỗ Khuất

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 121. Giới: Ngồi với nam giới ở chỗ khuất. 122. Ôm Đàn Ông Vào Mình Mà Thủ Thỉ

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 123. Giới: Đi Vào Chỗ Tối Có Đàn Ông

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 124. Giới: Xem Trình Diễn Văn Nghệ

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 125. Giới: Khi Chúng Tranh Chấp Mà Không Dập Tắt

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 126. Giới: Bảo Phụ Nữ Thoa Hương Kỳ Cọ

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 127. Giới: Bảo Tỳ-Kheo-Ni Tắm Cho Mình

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 128. Giới: Bảo Sa-di ni tắm cho mình. 129. Giới: Bảo Thức-Xoa-Ma-Ni Tắm Cho Mình. 130. Giới: Sai Phụ Nữ Tắm Cho Mình

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 131. Giới: Không Tôn Trọng Lễ Bồ-Tát

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 132. Giới: Không Tôn Kính Tỳ-Kheo Giáo Huấn

Quyển Thứ Ba Mươi Chín: Nói Rõ Phần Thứ Ba Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 133. Giới: Bảo Nam Giới Phá Ung Nhọt

Quyển Thứ Bốn Mươi: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 134. Giới: Du Hành Trong Lúc An Cư

Quyển Thứ Bốn Mươi: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 135.. An- Cư Xong Không Du Hành

Quyển Thứ Bốn Mươi: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 136. Rủ An-Cư, Sau Trách Cứ

Quyển Thứ Bốn Mươi: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 137. Giới: Nhiễu Loạn Người An-Cư Trước Mình

Quyển Thứ Bốn Mươi: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 138. Đổ Đồ Bất Tịnh Không Coi Trước

Quyển Thứ Bốn Mươi: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 139. Giới: Đại Tiểu Tiện Trên Cỏ Tươi. 140. Giới: Đại Tiểu Tiện Trong Nước

Quyển Thứ Bốn Mươi: Nói Rõ Phần Còn Lại Của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 141. Chuyển Lợi Của Tăng Cho Một Nhóm Người

Quyển Thứ Bốn Mươi: Nói Rõ Phần Đầu Của Tám Giới Đề Xá Ni

Quyển Thứ Bốn Mươi: Bảy Pháp Diệt Tránh

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Phép Tắc Ngồi. Phép Sử Dụng Chiếu Đan

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Phép Dùng Đai Lưng. Không Được Mặc Trang Phục Phụ Nữ

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Khi Độ Xuất Gia Phải Đổi Trang Phục

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Không Được Nuôi Dâm Nữ

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Không Được Bảo Người Làm Vườn Bán Dâm. Cần Phải Mặc Yếm

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Không Được Dùng Tay Vỗ Vào Âm Hộ

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Không Được Dùng Cao Nắn Nam Căn. Cách Làm Vệ Sinh Âm Hộ

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Cách Dùng Vải Thắm Kinh Nguyệt. Cách Giặt Vải Thấm Kinh Nguyệt

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Không Được Giặc Đồ Dơ Chỗ Đàn Ông Tắm. Không Được Giặt Đồ Dơ Chỗ Du Khách Giặt

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Không Được Dùng Âm Hộ Hứng Chỗ Nước Xối. Không Được Lôi Ngược Dòng Nước Chảy

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Không Được Dùng Củ Làm Nam Căn. Không Được Làm Yết-Ma Cử Tội Tỳ-Kheo

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Không Được Mặc Y Kiều-Xá-Da. Không Được Mặc Yếm Mỏng

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Phép tắc ngồi. Không Được Trang Điểm Cho Phụ Nữ. Không Được Trồng Hoa Rồi Đem Bán

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Không Được Xâu Vòng Hoa Đem Bán

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Không Được Xe Sợi Đem Đi Bán. Không Được Hủy Hoại Oai Nghi

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Cách Đậy Và Mở Nắp Bát

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Cách Nhận Thí Vật Của Người Phạm Tội

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Khi Làm Cầu Tiêu Không Được Đậy Nắp. Không Được Vào Nhà Tắm Thế Tục Để Tắm. Không Được ở Tại A-Luyện-Nhã

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Vấn Đề Y Ca-Hi-Na

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Vấn Đề Thực Phẩm Giữa Tăng Và Ni

Quyển Thứ Bốn Mươi: Oai Nghi Của Tỳ Kheo Ni. Cách Sắp Xếp Thứ Tự

Quyển Thứ Bốn Mươi: Ghi Chú Riêng Về Luật Ma Ha Tăng Kỳ

Quyển Thứ Bốn Mươi: Phật Nói Kinh Tội Báo Nặng Nhẹ Về Việc Phạm Giới

Mục Lục

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Tập 4