LOGO VNBET
Hòa Thượng THÍCH TRÍ QUẢNG


PHẬT GIÁO NHẬP THẾ
PHÁT TRIỂN
Chào mừng Đại Lễ VESAK Liên Hiệp Quốc
tại Hà Nội 13-17/5/2008
QUYỂN II
PL 2552 - 2008

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

Lời tựa       
 
Với cương vị là Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam trải qua 25 năm, tôi đã thuyết giảng Phật pháp trên khắp mọi miền đất nước. Tùy theo từng giai đoạn, tùy theo từng yêu cầu của mỗi địa phương khác nhau, chúng tôi đã có những bài giảng tương ưng, nhưng cũng đều nhằm hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử sống an lạc, giác ngộ, giải thoát trên bước đường thể nghiệm giáo pháp của Đức Phật.
Những bài giảng trước năm 2000, chúng tôi đã cho in thành ba quyển sách Tư tưởng Phật giáo. Nay trong tập sách này, để đánh dấu những suy nghĩ và hoạt độngcủa chúng tôi trong việc hoằng dương chánh pháp từ năm 2005 đến năm 2007, chúng tôi kết tập những bài giảng cho Tăng Ni và Phật tử trong các mùa An cư kiết hạ và tại các đạo tràng tu học trên khắp mọi miền đất nước, cũng như những bài giảng cho các lớp giảng sư, hoặc các khóa bồi dưỡng trụ trì, hay các đại giới đàn.
Mong rằng những suy tư, cảm nhận trong tập sách Phật giáo nhập thế và phát triển sẽ đến với quý vị trong niềm an lạc, giải thoát. Kính mong các bậc cao minh hoan hỷ bỏ qua những điều sơ xuất. Chúng tôi xin chân thành biết ơn.
Xin hồi hướng công đức cúng dường Pháp bảo này đến toàn thể Pháp giới chúng sinh đồng thâm nhập Tịnh độ trong mười phương.
 
Mùa Phật đản, Phật lịch 2552 – 2008
Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

* Trang 3 *
device

 
Phật Giáo Nhập Thế Và Phát Triển (Quyển II)