LOGO VNBET
Tiểu sử HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUẢNG
I - TIỂU SỬ
Sinh năm 1940 tại Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
 • Năm 1950                   Xuất gia
 • Năm 1960                   Thọ Đại giới
 • Năm 1971                   Tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học Đại học Rissho Tokyo, Nhật Bản
 • Năm 1973 – 1975       Vụ trưởng Vụ Phiên dịch và Trước tác, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
 • Năm 1975 – 1981       Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
 • Năm 1981 – 2007       Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương,Giáo hội Phật giáo Việt Nam
                                              Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam
 • Năm 1989 – 2008       Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ
 • Năm 1999 – 2008       Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh
 • Năm 2002 – 2008        Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 • Năm 2002 – 2007        Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam
                                               Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

* Trang 4 *
device

 • Năm 2002 – 2007        Viện chủ Tổ đình Ấn Quang, quận 10, TP.HCM.
                                               Viện chủ Tổ đình Huê Nghiêm, Thủ Đức, TP.HCM
                                               Viện chủ Tổ đình Linh Sơn Bửu Thiền, Bà Rịa – Vũng Tàu
                                               Viện chủ chùa Huê Nghiêm, quận 2, TP.HCM
 • Năm 2008                   Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
      (Đương nhiệm)               Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
                                              Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
                                              Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh
                                              Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam
                                              Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ
                                              Viện chủ Tổ đình Ấn Quang, quận 10, TP.HCM
                                              Viện chủ Tổ đình Huê Nghiêm, Thủ Đức, TP.HCM
                                              Viện chủ Tổ đình Linh Sơn Bửu Thiền, Bà Rịa – Vũng Tàu
                                              Viện chủ chùa Huê Nghiêm, quận 2, TP.HCM

* Trang 5 *
device

II - CÁC CÔNG TRÌNH TRƯỚC TÁC
 • Kinh Bổn môn Pháp Hoa
 • Kinh Di Đà
 • Lược giải kinh Bổn môn Pháp Hoa
 • Lược giải kinh Pháp Hoa
 • Lược giải kinh Hoa Nghiêm
 • Lược giải kinh Bảo Tích
 • Lược giải kinh Duy Ma
 • Tư tưởng Phật giáo tập 1,2,3
 • Hoằng pháp và trụ trì
 
III - CÁC CƠ SỞ TỰ VIỆN XÂY DỰNG
 • Chùa Liên Trì, núi Thị Vãi, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Chùa Hồng Phước, núi Thị Vãi, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Tổ đình Linh Sơn Bửu Thiền, núi Thị Vãi, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Chùa Huê Nghiêm, quận 2, TP.Hồ Chí Minh

* Trang 6 *
device

IV - GIẢNG DẠY TĂNG NI VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG PHẬT TỬ TU TẬP
 • Giảng dạy Tăng Ni Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Hà Nội, trường Cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng dạy các lớp giảng sư và Tăng Ni các trường hạ trên cả nước.
 • Trưởng ban Tổ chức Khóa tu Một ngày An lạc cho Phật tử tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM.

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Phật Giáo Nhập Thế Và Phát Triển (Quyển II)