LOGO VNBET

Phật Giáo Nhập Thế Và Phát Triển (Quyển III)

Lời tựa

Ăn chay lợi cho sức khỏe và tâm linh

Chuyển hóa sanh thân thành Pháp thân

Đại lễ Phật Đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam

Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông – vị Tổ sư người Việt Nam của Phật giáo Việt Nam

Mật tông tại Việt Nam

Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng

Phật giáo đi vào cuộc sống

Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ

Sức mạnh hòa hợp

Tác động hỗ tương giữa thân và tâm

Tận dụng phương tiện hiện đại trong việc hoằng pháp

Tứ chánh cần

Tu Thiền tại Việt Nam

Vai trò của Ni giới Việt Nam trong xã hội hiện đại

Ý nghĩa Hóa thân Phật thuyết pháp

Ý nghĩa kệ dâng y

Ý nghĩa tập trung phân thân

Ý nghĩa Tịnh độ

Cầu nguyện mùa Vu Lan

Cư sĩ Phật giáo

Đạo đức Phật giáo trong tương lai

Điểm chung nhất của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền

Giới luật của người Phật tử tại gia

Bồ đề quyến thuộc

Mối tương quan với thế giới siêu hình

Chân tinh thần Phật giáo Bắc tông

Trồng căn lành và sám hối

Lợi ích của an cư kiết hạ

Tứ niệm xứ, tứ chánh cần

Hoằng pháp

Mùa Xuân vĩnh hằng

Kiến trúc Phật giáo

Niềm tin của người Phật tử Việt Nam

Sự an lạc trong gia đình

Báo đáp ơn nghĩa sinh thành

Quan niệm về Tịnh độ của kinh Di Đà

Tam pháp ấn

Tinh thần từ bi hỷ xả, con đường tốt nhất đi đến hòa bình phát triển và an lạc cho nhân loại

Từ bi và hòa bình trong Phật Ngọc

Tình yêu và giới tính theo tinh thần Pháp Hoa

Xây chùa, tô tượng, đúc chuông

Xuân trong cửa đạo

Bồ tát Thích Quảng Đức, một bậc danh Tăng siêu việt của thế kỷ XX

Cái chết đối với người Phật tử

Giáo dục ở tự viện

Giới định tuệ

Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định

Khởi nghiệp mưu sinh theo Phật giáo

Lễ Phật theo Bổn môn Pháp Hoa

Ngôi chùa tâm linh

Nhập Không môn, vào Vô lượng nghĩa định

Nữ giới Phật giáo và sự kết nối toàn cầu

Pháp phục của Tăng ni Việt Nam

Phật giáo và môi trường sinh thái

Phật giáo và Phù Đổng Thiển Vương

Đạo Phật và mùa Xuân 1975

Hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Thâm nhập Không môn

Trụ định, hành trang tối thiểu của người tu

Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng

Tu Vô lượng nghĩa kinh, sống trong Vô lượng nghĩa Định, thâm nhập hội Pháp Hoa

Vô lượng nghĩa kinh và Vô lượng nghĩa xứ tam muội

Xây dựng đạo đức của người tu

Yếu nghĩa của phẩm Pháp sư, kinh Pháp Hoa

Mục Lục

Phật Giáo Nhập Thế Và Phát Triển (Quyển III)