LOGO VNBET

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO THỪA THIÊN HUẾ

BAN HOẰNG PHÁP

 
 
 
 
 

PHẬT HỌC KHÁI  LƯỢC

Tập 2

Tỷ kheo THÍCH QUANG NHUẬN chủ biên
 
 
 
 
 
 
 
Nhà Xuất bản Tôn giáo - 2004

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device


Lời giới thiệu

Trong quyển Phật học khái lược, Tập I, Ban Hoằng pháp chúng tôi đã sưu tập và ấn hành hai mươi chín tài liệu được quý vị Giáo thọ đã sử dụng để hướng dẫn các lớp học Phật pháp của Phật tử. Ở đây, quyển Phật học khái lược, Tâïp II này cũng được hình thành theo cách thức mà chúng tôi đã làm ở tập I.
Quyển Phật học khái lược, Tập II này bao gồm hai mươi mốt bài, trình bày ba vấn đề cơ bản. Đó là các phương pháp tu tập, nhận thức luận và lịch sử Phật giáo. Các Phương pháp tu tập ấy bao gồm mười ba bài nói về Ngũ đình tâm quán (Quán sổ tức, Quán bất tịnh, Quán từ bi, Quán nhân duyên và Quán giới phân biệt), tinh thần sống Thiểu dục tri túc, Tứ nhiếp pháp, pháp Lục độ Ba-la-mật, Tứ vô lượng tâm và Ngũ minh. Về nhận thức luận, chúng tôi giới thiệu hai bài bàn về Vũ trụ quan Phật giáo và Nhân sinh quan Phật giáo. Còn sáu bài cuối, chúng tôi trình bày về lịch sử Phật giáo Ấn Độ và Trung Hoa.
Ban Hoằng pháp chân thành tri ân quý vị Giáo thọ sư, Giảng sư đã cung cấp các tài liệu hướng dẫn này và đồng ý cho chúng tôi in thành sách.

* Trang 3 *
device

Quyển sách này chắc vẫn còn nhiều thiếu sót, kính mong quý vị thiện tri thức góp ý và bổ khuyết cho. Rất mong chư Tôn túc và bạn đọc hoan hỷ lượng thứ.            
 
Phật lịch 2548
Cố đô Huế, Quý  Thu, năm Giáp Thân (01.11.2004)
Tỷ-kheo Thích Quang Nhuận
Trưởng ban Ban Hoằng pháp
    tỉnh Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế

* Trang 4 *
device

 
Phật học khái lược 2