LOGO VNBET
龍華三會畧要

              一元掩關默然。有衆居士,扣關而問曰。龍華三會因緣,願師開示。
              答曰。云何而致問斯耶。
              居士曰。吾等自幼以來,齋戒念佛,願求龍華勝會證取菩提,是以故問。
              一元笑曰。汝等求生淨土,此問太遲。求生龍華,此問太早。
              居士曰。何謂遲,早乎。
              一元曰。卽便今朝成佛去,樂邦化主又嫌遲,那堪更欲之乎者。管取輪迴沒了期,豈不是太遲也。
              彌勒佛過五十六億萬歲,方能降生龍華。豈不是太早也。
              ,念佛,只合今生,就求淨土,速證菩提。何待未來龍華。
            吾等隨類而言,亦發此願。

* Trang 760 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ